Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
3685

Sklep o javni obravnavi proračuna Občine Kidričevo za leto 2022

Štev. 007-3/2021                                                                                                           

Dne  22.10.2021

 

                                                                                                                                               

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008  Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl,US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010, Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10 in 14/15), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. List RS, št. 40/2012), 28. člena Zakona o javnih financah (Ur. List RS, št. 11/2011, 110/11, 101/13, 38/14 in 14/15) in 62. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 21. redni seji, ki je bila dne, 21.10.2021 sprejel

 

 

 

S  K  L  E  P

 

 

Občinski svet Občine Kidričevo sprejme Odlok o proračunu občine Kidričevo za leto 2022 v prvi obravnavi z vsemi prilogami (splošni del, posebni del, NRP, načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, kadrovski načrt, vse obrazložitve).

 

Odlok o proračunu Občine Kidričevo se daje v 30 dnevno javno razpravo, ki začne teči s 22.10.2021 in traja do vključno 23.11. 2021.

Vpogled v predlog proračuna je možen v sejni sobi v dvorcu Sternthal in na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si.

 

V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje predloge in pripombe. Predlogi in pripombe morajo biti podane v pisni obliki do navedenega roka.

 

 

 

 

                                                                                                                              Anton Leskovar;

 

                                                                                                                              župan

                                                                                                                              Občine Kidričevo

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi