Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
2°C
JUTRI
3°C
2°C
Oceni objavo

5.redna seja Odbor za družbene dejavnosti

Štev. 011-2/2023-43

Dne  31.5.2023

 

V  A  B  I  L  O

 

 

Na podlagi 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18) sklicujem 4. sejo redno sejo odbora za družbene dejavnosti, ki so v

 

 

sredo, 7. junija 2023 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje odbora
  2. Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Ptuj
  3. Finančni načrt OŠ Cirkovce za leto 2023
  4. Rebalans finančnega načrta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2023
  5. Predlog sistemizacije delovnih mest v OŠ Cirkovce za šolsko leto 2023/2024
  6. Predlog sistemizacije delovnih mest v OŠ Kidričevo za šolsko leto 2023/2024
  7. Poslovni čas vrtca pri OŠ

-          Cirkovce za šolsko leto 2023/2024

-          Kidričevo za šolsko leto 2023/2024

  1. Delovna uspešnost direktorja Lekarn Ptuj
  2. Razno

 

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

 

                                                                                                                              Bogdan Potočnik;

 

                                                                                                                              predsednik

                                                                                                                              odbora za družbene dejavnosti

 

Oglejte si tudi