Logo MojaObčina.si
DANES
12°C
3°C
JUTRI
18°C
5°C
Oceni objavo

Nadaljevanje gradnje - rekonstrukcije državne regionalne ceste R3-710/1292 v Sp. Dupleku

Regionalna cesta R3-710/1292 Maribor - Vurberk – Ptuj, je ena glavnih prometnih žil, ki potekajo skozi našo občino. Obnova in rekonstrukcija predmetne ceste se kot veste izvaja v etapah že vrsto let, skladno z razpoložljivostjo državnih sofinancerskih sredstev za namene rekonstrukcij in novogradenj državnih cest. Občina Duplek si že od ustanovitve dalje prizadeva, da bi se potrebna rekonstrukcija celotnega poteka te državne ceste skozi naselja Zg. Duplek, Sp. Duplek in Dvorjane, izvedla v celoti (torej tudi še manjkajoči odsek od Sp. Dupleka do Dvorjan čez Griht, vendar za ta namen - celotno izvedbo, v proračunu države do sedaj še niso bila  zagotovljena sredstva.

Po več letnem premoru je država v letošnjem proračunu uspela zagotoviti najnujnejša finančna sredstva za rekonstrukcijo naslednje etape in sicer odseka B1, I. etapa, od km 9+800, do km 10+146, v dolžini 346 m od občine do konca naselja Sp. Duplek, s sočasno izgradnjo novega rondoja za odcep Korenske ceste. V sklopu izvedbe bo ob cestišču zgrajen obojestranski pločnik, nov most čez Korenski potok, obnovljena javna razsvetljava, telekomunikacijske povezave, urejeno meteorno odvodnjavanje cestišča ter zgrajeno manjkajoče kanalizacijsko omrežje in novo kanalizacijsko prečrpališče, pri Korenskem potoku. Pričetek gradbenih del je predviden še v mesecu marcu (konec marca) in zaključek vseh del do 30.10.2016.

 

Direkcija RS za ceste že dalj časa načrtuje tudi rekonstrukcijo regionalne ceste R3-710/1292 Maribor-Vurberk-Ptuj skozi Spodnji Duplek do naselja Dvorjane. Po sprejemu podrobnega prostorskega načrta občine Duplek - pri pripravi projektne dokumentacije so bile podane pobude za dodatne prostorske ureditve, vezane na prestavitev lokalne ceste proti naselju Ciglence, s čimer bi zagotovili ustreznejše priključevanje te ceste na regionalno cesto skozi Spodnji Duplek. Pobudo je sprejela tudi Direkcija za infrastrukturo. Kot je znano, se namreč sedanja lokalna cesta proti Ciglencam priključuje direktno in precej strmo na regionalno cesto R3-710, kar pa ne zadostuje potrebnim standardom izgradnje cestnih priključkov na državne ceste. Za sočasno izvedbo priključka Ciglenške ceste v tej fazi rekonstrukcije državne ceste, bo potrebno za ta del pridobiti gradbeno dovoljenje, saj gre za novogradnjo ter tako v občinskem kot tudi državnem proračunu zagotoviti dodatna finančna sredstva za sočasno izvedbo. Idealna rešitev bi bila tudi sočasna izgradnja manjkajočega odseka Korenske ceste, ki se bo prikključeval na novo krožišče. 

Pripravil: Marjan Topič

Oglejte si tudi