Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
11°C
JUTRI
28°C
10°C
Oceni objavo

Potrjen DIIP za turistično rekreacijski športni center v občini Duplek

Na 12. redni seji občinskega sveta Občine Duplek, ki je bila 10. 3. 2016, so svetniki obravnavali in potrdili investicijski dokument za turistično rekreacijski športni center v občini Duplek. 

 

Po dolgoletnem usklajevanju z naravovarstveniki in pridobitvi potrebnih dovoljenj za ureditev mirne cone – naravnega biotopa, se bo še v tem letu pričela izgradnja ločilnega nasipa, ki bo športne dejavnosti v severnem delu gramoznice ločil od mirne cone oz. varovanja habitatov. Svetniki so podali zeleno luč za začetek pridobivanja dovoljenj in gradnjo vlečnice za smučanje in deskanje na vodi na severnem delu gramoznice s spremljevalnim objektom. Predvidena je izgradnja pet stebrne vlečnice za smučanje v dolžini cca. 500m, spremljevalni objekt s pohodno teraso pa bo namenjen skladiščenju in izposoji opreme za smučanje na vodi z gostinsko ponudbo. Dokument investicije predvideva zasebna vlaganja v izgradnjo vlečnice in finančno obveznost občine pri izgradnji ločilnega nasipa. V prihodnji letih, se na območju gramoznice predvideva, v kolikor bodo na razpolago ustrezna finančna sredstva s prijavami na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, še ureditev ustreznega parkirišča, tematske poti in naravnega kopališča ter kampa in parkirišča za avtodome.

Svetniki so se tudi seznanili z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev sprehajalne poti po nasipu Duplek. V skladu z idejnim projektom je predvideno, da se na nasipu uredi sprehajalna pot, predvidena je ureditev počivališč z namestitvijo urbane opreme, prav tako ureditev dostopov na nasip. Glede načina izvedbe so bila na občinskem svetu različna mnenja, zato je bil sprejet dogovor o izvedbi poskusnega odseka poti, ki bo pokazal ali je predlagana rešitev ustrezna.

Obravnavali so tudi  poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2015 ter poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lanskem letu ter se seznanili z njihovimi načrti za leto 2016. Slednje poročilo je predstavil predsednik sveta Marjan Vrbnjak. Prisotni so se strinjali, da je delo sveta dobro zastavljeno in mu izrekli pohvalo. Predstavniku redarstva so podali pobude za ukrepanje glede vožnje v krajinskem parku, predvsem ob gramoznici, saj je vožnja z motornimi vozili tam prepovedana. Želijo si tudi učinkovitejšega ukrepanja inšpektorja v primeru onesnaževanja cestišč s strani voznikov tovornih vozil in traktorjev.

Sprejet je bil sklep, s katerim se izvzame iz javnega dobra določenim zemljiščem, ki niso več del javnih površin in občini za njeno delovanje nepotrebna. S tem bo lahko občina v nadaljevanju razpolagala in jih prodala ali zamenjala za druga, njej potrebna zemljišča. Na drugi strani pa je s sklepom, ki je bil soglasno sprejet, dodeljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena zemljiščem, ki jih je občina pridobila v zadnjem času v svojo last in so v naravi javne ceste in poti.

Oglejte si tudi