Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
20°C
9°C
JUTRI
20°C
8°C
Deli

Dogajanje na 2. občinski seji

V sejni sobi je v sredo, 20. februarja, potekala 2. redna seja občinskega sveta občine Dobrova - Polhov Gradec.

Imenovanje delovnih teles in turistična strategija občine

Na njej so svetniki imenovali delovna telesa občinskega sveta, nadzornega odbora in predstavnika lokalne skupnosti v svet CSD Ljubljana. Vsi predlagani mandati so bili sicer potrjeni, vendar s pridržkom nekaterih svetnikov, saj se po njihovem mnenju ni enakovredno upoštevalo vseh podanih predlogov, kar pa je predsedujoča komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zavrnila. Sprejet je bil tudi sklep o financiranju političnih strank, kjer višina ostaja enaka tisti iz preteklih let, in v prvem branju obravnavan predlog odloka o načinu opravljanja pomoči družini na domu v občini. V zvezi s tem je župan svetnike obvestil, da Center za socialno delo Ljubljana s 1. junijem zaradi reorganizacije zaključuje s tovrstno dejavnostjo, zato je občina dolžna izbrati novega izvajalca, za kar bo objavila javni razpis. Svetniki pa so soglasno potrdili tudi predlog akcijskega načrta za uresničitev znaka Slovenia Green, ki je zgolj en od ukrepov za ohranitev certifikata in znaka Slovenia Green, ki ga je turistična destinacija Blagajeva dežela pridobila leta 2017.

Razprava o predlogu proračuna

Na seji je bila opravljena tudi 1. obravnava predloga odloka o proračunu občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019, ki je bil nato poslan vsem odborom, krajevnim skupnostim in je bil javno objavljen na spletni strani občine ter dostopen v prostorih občine, in sicer do 7. marca, ko je bil skladno s 86. členom poslovnika občinskega sveta čas za posredovanje morebitnih pripomb in predlogov k predlogu proračuna za leto 2019. Župan Franc Setnikar je v predstavitvi povedal, da je predlog sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov. Povedal je, da so pri načrtovanju tako na strani prihodkov, katerih skupna vsota znaša 8.344.559 evrov, kot odhodkov, ki so ocenjeni na skupno 8.202.989 evrov, skušali biti realni, pri tem pa je izpostavil, da je kar okoli 70 % sredstev že vnaprej določenih, zgolj preostanek pa lahko delijo med začrtane projekte.

Svetniki so v javni razpravi želeli pojasnila, vezana na center Emila Adamiča, barjanske kolesarske poti, knjižnico na Dobrovi, delovanje in financiranje krajevnih skupnosti v bodoče, subvencije in ostale predvidene stroške vodovodnega omrežja, cestno infrastrukturo, projekt urejanja zunanjih površin pri OŠ v Polhovem Gradcu in druge proračunske postavke. Na nekatera vprašanja so svetniki dobili odgovore tekom seje, glede občutljivejših tem pa so zahtevali pisna pojasnila, ki jih bodo strokovni sodelavci občine pripravili. O centru na Dobrovi je župan pojasnil, da se letos načrtuje zgolj priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, večji del sredstev pa se načrtuje za prihodnja leta, ko bo na vrsti gradnja. V zvezi s selitvijo knjižnice in zdravnikov družinske medicine na Dobrovi pa je bilo pojasnjeno, da se načrtuje začasna selitev v prostore v Gabrju. Izpostavljeno oziroma opozorjeno je bilo, da se delež sredstev za cestno infrastrukturo iz leta v leto zmanjšuje, kar je župan potrdil, in sicer s pojasnilom, da je letošnja prioriteta na ravni infrastrukture dokončanje projekta ureditve zunanjih površin pri Osnovni šoli Polhov Gradec, kjer dela po njegovih besedah potekajo ustrezno in skladno s terminskim planom, zato se njihov zaključek pričakuje že pred poletjem. 

O pitni vodi v Polhovem Gradcu in drugih dilemah

V nadaljevanju so svetniki sprejeli še program dela občinskega sveta ter pod točko Vprašanja in pobude svetnikov izpostavili nekatere teme, ki burijo občane. Zastavljeno je bilo vprašanje in zahtevan pisni odgovor o višini pridobljenih evropskih sredstev, kajti v  preteklosti so bile v javnosti predstavljene zelo različne številke.  Kakovost pitne vode na območju Polhovega Gradca in Babne Gore je bila druga odprta tema, saj naj bi v preteklih mesecih prebivalci, ki se napajajo iz teh zajetij, opazili veliko spremembo. Župan je pojasnil, da je bilo konec lanskega leta s strani nekaterih občanov podana večkratna prijava o neustreznosti vode, zaradi česar je moral kot župan oziroma odgovorni za upravljanje s pitno vodo v občini tudi ukrepati. S strani Nacionalnega inštituta za zdravje, okolje in hrano, ki opravlja preverbe vode na terenu, je bilo vzetih veliko vzorcev in zgolj nekaj je bilo takšnih, kjer je bilo ugotovljeno neskladje, vsi ostali so bili popolnoma ustrezni. Zaradi tveganja glede kakovosti pitne vode je bila sprejeta odločitev, da se voda od tedaj tudi klorira, sicer na minimalni ravni.  Župan je še pojasnil, da celoten postopek dezinfekcije pitne vode obsega več faz. Na začetku pristojni na občini v vodo spustijo povišano koncentracijo klora, vendar znotraj dopustnih meja, in sicer iz razloga, da zares zagotovijo uničenje vseh bakterij v omrežju, tudi tam, kjer voda morebiti zastaja. Zato je bilo v gospodinjstvih mogoče nekajkrat zaznati močnejši vonj, o čemer pa so bili občani tudi obveščeni. Danes - zagotavlja župan - je voda ustrezna in pitna ter med boljšimi v okolici, sicer vsebuje zares minimalni odstotek klora, tako kot so nekateri občani tudi želeli.

Med pobudami svetnikov so bili podani tudi predlogi glede ureditve vaškega jedra Šentjošt, neprimerne podobe in potrebe po ureditvi podrtega kmetijskega poslopja v središču Črnega Vrha, ponovno so govorili o vsebini 1. faze ukrepov zagotavljanja poplavne varnosti na Dobrovi. Novoizvoljeni svetniki so še predlagali, da se preuči možnost predvajanja občinskih sej po spletu, da bo pretok informacij čim boljši in neposreden. Vendar je bilo jasno povedano, da bi o slednjem morali pridobiti strinjanje popolnoma vseh občinskih svetnikov. To bi bilo, glede na njihovo poslanstvo in odgovornost do volivcev, povsem na mestu, a je malo verjetno pričakovati.


Župan je ob koncu svetnike seznanil še z imenovanjem podžupana. Funkcijo je tudi ta mandat zaupal Franciju Rejcu. S pohvalami in pozitivnimi zgodbami se je zaključila tokratna občinska seja, in sicer so nekateri novoizvoljeni svetniki pohvalili delo in požrtvovalnost odgovornih na smučišču Šentjošt, ki postaja prava turistična atrakcija naše občine, ter planinsko društvo, ki vsako leto pripravi nočni pohod na Grmado, ki iz leta v leto privablja več pohodnikov, tudi izven naših državnih meja. Dober namen in skupen cilj sta tisto, kar njihove zgodbe dela uspešne in želimo si, da bi bilo vse to prisotno tudi pri občinskih veljakih.

Besedilo in fotografija: Nadja Prosen Verbič

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi