Logo MojaObčina.si
DANES
19°C
4°C
JUTRI
22°C
4°C
2257

Javni razpis za sofinanciranje drugih programov na področju kulture v letu 2023

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje drugih programov na področju kulture v letu 2023.

Predmet javnega razpisa

Sklop 1 – podporna dejavnost

A.    Nakup in obnova opreme za delovanje društev

A1 – inštrumenti orkestrskih sestavov (godbeniki, tamburaški orkestri, rogisti)

A2 – oprema za razvoj kulturne dejavnosti (kot so notna stojala, spremljevalno glasbilo, snemalnik, likovna platna, itd.).

B.     Stroški prostora za vadbo

C.    Uniforme (gre za reprezentativna oblačila enotna za vse člane v društvu ter nujna za izvedbo nastopa in obleke oz. kostumi za nastopajoče).

       Sklop 2 – strokovna dejavnost

D.    Priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk in vizualnih projektov s področja ljubiteljske ustvarjalnosti: leposlovje v literaturi, zgoščenke v glasbi (zbori, orkestri) in ljudskem petju (ljudski pevci), vizualni projekti na društvenem delovanju (filmi, vezani na območje občine)

E.     Raziskovalna dela na področju kulture, npr. etnologija, arheologija…(izdaja študij, monografij …)

Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost razpisa za leto 2023 je 24.500,00 EUR, in sicer za sklop:

A – 10.000,00 EUR

B – 3.000,00 EUR

C – 5.500,00 EUR

D – 2.000,00 EUR in

E -  4.000,00 EUR.

Sredstva se lahko prenašajo med sklopi. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00542 - Drugi programi s področja ljubiteljske kulture.

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR DRUGA KULTURA«.Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 1. 2023 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 1. 2023.

Prijavitelj lahko v eni kuverti oz. pošiljki odda prijave za več programov oz. projektov pri čemer prijavni obrazec 1 – Podatki o prijavitelju in splošna izjava prijavi priloži le enkrat.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Dodatne informacije in pojasnila

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je Vesna Kržan, telefon 07/620 55 35, e-naslov: vesna.krzan@brezice.si.

Razpisna dokumentacija

1. RD DK 2023.pdf

2. obrazci.docx

3. vzorec kuverte.docx

4. poročilo.docx

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi