Logo MojaObčina.si
DANES
30°C
18°C
JUTRI
28°C
18°C

E-vloge

Omogočamo oddajo elektronskih vlog na občino.

Zaprosite za pomoč občine ob rojstvu otroka
Pomoč občine ob rojstvu otroka je pravica, ki jo nekatere lokalne skupnosti ponujajo svojim občanom na podlagi občinskih predpisov, zato to ni zakonska obveza.

Odmera komunalnega prispevka
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Sprememba podatkov za odmero NUSZ
V primeru nastanka spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine je potrebno zaradi pravilne izstavitve obračuna NUSZ, nastalo spremembo ustrezno ...

Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Za organizacijo javne prireditve, na kateri je načrtovana uporaba zvočnih naprav, ki bodo presegale mejne ravni vrednosti kazalcev hrupa v okolju, je ...

Soglasje za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi
V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in /ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za ...

Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
Za izvedbo del, ki zahtevajo zaporo občinske ceste je potrebno pridobiti dovoljenje občine.

Potrdilo o predkupni pravici
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne ...

Mnenje na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu prometne površine je potrebno pridobiti mnenje na projektno dokumentacijo s strani občine.