Logo MojaObčina.si

Borovnica

JUTRI
28°C
18°C
SOB.
28°C
19°C
Deli
3799

Sodobna kolesarska povezava med Borovnico in Pakim

S sredstvi iz dogovora za razvoj regij do konca leta 2021 do sodobne povezave za kolesarje in pešce med središčem Borovnice in koncem naselja Pako.

S potrditvijo identifikacije investicijskega projekta Kolesarska povezava Borovnica–Pako so občinski svetniki omogočili, da občina do konca leta 2023 izkoristi 622.000 evrov nepovratnih sredstev iz kohezijskih sredstev EU in proračuna RS (v razmerju 85 % : 15 %) za gradnjo na 970.000 evrov ocenjene 3,5 km dolge povezave za kolesarje in pešce med središčem Borovnice (Molkov trg) in mejo z občino Brezovica pri naselju Pako. Ta sredstva si je občina zagotovila s pravočasno vložitvijo vloge na poziv RRA LUR za prijavo projektov na področju kolesarskih povezav, ki povezujejo urbana središča v LUR med seboj ali pa z bližnjimi podeželskimi naselji. Pogoj za samostojno prijavo projekta je bila tudi sprejeta Celostna prometna strategija, ki je bila sprejeta konec letošnjega februarja.
Po prvih načrtih bo povezava v Borovnici potekala od Molkovega trga po Mejačevi ulici kot kolesarski pas na vsaki strani vozišča, med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti pa kot kolesarska pot, kar bo omogočilo dostop do parcel tudi lastnikom zemljišč. Med Borovnico in Bregom do ovinka pred tovarno Fenolit je povezava zamišljena kot prostorsko ali nivojsko ločena kolesarska steza na levi strani vozišča (gledano s strani Borovnice) in kot kolesarski pas na desni strani vozišča. Tako naj bi se tudi nadaljevala ob regionalni cesti na odseku med podhodoma (»kolonco«) v naselju Breg in naseljem Pako. Vmes so predvideni pločnik na levi strani vozišča  ter kolesarska pasova na vsaki strani vozišča. Od »kolonce« pri Pakem do konca naselja pa je predvidena nivojsko ločena kolesarska steza na desni strani cestišča, na nasprotni strani pa kolesarski pas na vozišču. Ob gradnji bo regionalna cesta razširjena in obnovljena, tako da bo vsak vozni pas širok 3 m.

Gradnja bo predvidoma potekala v treh fazah: od Molkovega trga do mostu čez Borovniščico na Ljubljanski cesti, od tam do gasilskega doma na Bregu pri Borovnici in od tam do konca naselja Pako oz. meje z občino Brezovica. Katera od teh faz bo prva, je v prvi vrsti odvisno po eni strani od pridobivanja soglasij lastnikov oz. odkupa zemljišč, po drugi strani pa za oba odseka ob regionalni cesti tudi od DRSC. Zaradi gradnje kolesarske povezave ne bo prišlo tudi do gradnje pločnika med Borovnico in Bregom, ki je bila za leto 2019 že dogovorjena med občino in DRSC, razen na krajšem odseku med Fenolitom in gasilskim domom. Ker zakonodaja pešcem, v primeru da ni infrastrukture za pešce, obstaja pa infrastruktura za kolesarje, dovoljuje uporabo površin, namenjenim kolesarjem (obratno pa ne), in ker ne pričakujemo, da bi bilo na omenjeni povezavi istočasno večje število pešcev in kolesarjev, smo prepričani, da bomo na ta način zagotovili varno, neposredno in udobno povezavo tako za kolesarje kot tudi za pešce. V času ko se je projektiral pločnik med Borovnico in Bregom, še ni bilo znano, da bodo dopolnitve dogovora za razvoj regij, ki so bile za Ljubljansko urbano regijo dokončno potrjene šele konec julija 2018, omogočile gradnjo kolesarskih povezav med urbanimi občinskimi središči in podeželskimi naselji. Tako niso upravičena morebitna negodovanja nad tem, da občina ni že pred tem namesto pločnika med Borovnico in Bregom načrtovala gradnje kolesarske povezave.
Predvidene povezave so bile že predstavljene pristojnim v Službi za trajnostno mobilnost in prometno politiko Ministrstva za infrastrukturo, ki se s predlogi strinjajo. Opravljen je bil tudi sestanek z DRSC, kjer je bilo doseženo soglasje o tem, da se državna sredstva, zagotovljena za rekonstrukcijo regionalne ceste v primeru gradnje pločnika do Brega, namenijo za rekonstrukcijo ceste ob gradnji omenjene kolesarske povezave. Predstavniki DRSC so prav tako zagotovili pripravljenost na koordinirano reševanje izzivov, povezanih z rekonstrukcijo regionalne ceste in zagotavljanjem ustreznih profilov kolesarske povezave. Do omenjenih sredstev pa bo občina imela dostop le, če bo do 15. 9. 2020 vložila popolno vlogo z gradbenim dovoljenjem in vsemi soglasji. Zato izgradnja omenjene povezave za kolesarje in pešce ni odvisna le od občinske uprave, temveč tudi od lastnikov zemljišč. Z nekaterimi so bili že opravljeni prvi razgovori in zaenkrat kaže, da zaradi tega projekt ne bo »nasedel«.

Občina je sicer vključena tudi v širši projekt izgradnje kolesarskih povezav na Ljubljanskem barju, ki ga je spodbudila Občina Vrhnika in predvideva tudi izgradnjo kolesarske povezave med Vrhniko in  Borovnico. Tudi za ta projekt je že izdelan DIIP. Vendar po presoji občinskega vodstva v dogovoru za razvoj regij predviden obseg namenjenih kohezijskih sredstev na eni strani ter na drugi strani težavnost umeščanja kolesarske povezave na nekaterih odsekih med Borovnico in Bistro zaenkrat ne omogočata izgradnje kolesarske povezave tudi do Bistre.   

Občinska uprava

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi