Oceni objavo

Svetovni dan čebel: majhni junaki našega ekosistema

Danes, 20. maja, obeležujemo svetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi, na pobudo Slovenije, razglasili leta 2017 in nas vsako leto opominja na izjemno pomembno vlogo čebel in drugih opraševalcev v našem ekosistemu. Ta datum pa ni izbran naključno, ampak je to tudi rojstni dan Antona Janše, pionirja sodobnega čebelarstva ter enega največjih strokovnjakov za čebele.

Čebele in drugi opraševalci imajo pomembno vlogo v našem ekosistemu (vir: unsplash.com - Aaron Burden)

Čebele so opraševalci, ki igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju hrane, prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva in biotske raznovrstnosti. Prav tako pa pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zavedati se moramo, da zaščita čebel in čebelarskega sektorja dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lahkote in ohranjanju zdravega okolja ter biotske raznovrstnosti.

Seveda pa imajo čebele ključno vlogo tudi pri trajnostnem kmetijstvu ter ustvarjanju delovnih mest na podeželju. S svojim opraševanjem povečujejo kmetijsko pridelavo, kar ohranja pestrost in raznolikost na naših kmetijskih površinah, njivah in navsezadnje na krožnikih. Obenem pa milijonom ljudi zagotavljajo delovna mesta in so pomemben vir prihodka za kmete.

Ob besedi čebela najpogosteje pomislimo na medonosno kranjsko čebelo, vendar pa je svetovni dan čebel namenjen prav vsem čebela, tudi tistim, ki so nekoliko manj znanim – čebele samotarke, čmrlji. Na svetu živi približno 20.000 različnih vrst čebel, od tega jih je približno 2.000 v Evropi. Zaradi podnebnih sprememb lahko v prihodnje pričakujemo pomanjkanje opraševalcev, kar bo povzročilo tudi manjši pridelek v kmetijstvu. Poleg podnebnih sprememb pa k zmanjšanju števila čebel prispeva tudi intenzivno kmetijstvo, uporaba različnih pesticidov ter pomanjkanje ustreznih gnezdilnih mest za samotarske čebele in čmrlje. Čeprav se čebele v zadnjem času soočajo s številnimi težavami, je pokritost v Sloveniji še vedno dobra, medtem ko se v nekaterih evropskih državah že srečujejo s pomanjkanjem čebel.

Čebele imajo ključno vlogo pri trajnostnem kmetijstvu ter ustvarjanju delovnih mest na podeželju. (vir: Unsplash.com - Krzysztof Niewolny)

Da bi ublažili negativne vplive na čebele, vsako leto obeležujemo svetovni dan čebel, v sklopu katerega se ozavešča o pomenu čebel in drugih divjih opraševalcev ter obenem spodbuja aktivnosti za njihovo ohranjanje. Dejstvo je, da so čebele ključnega pomena za naše preživetje, v mnogih državah in regijah pa so zaradi številnih vzrokov, še posebej pa zaradi podnebnih sprememb, čebele zelo ogrožene.

 

Kaj lahko storite za boljše preživetje čebel?

Pomembno je, da se na čebele in ostale opraševalce ne spomnimo le ob svetovnem dnevu čebel, ampak jih imamo v mislih skozi celo leto, saj lahko s svojimi dejanji vsakodnevno pomagamo pri njihovem ohranjanju. Spodaj si lahko preberete kako lahko pripomorete k njihovem ohranjanju.

  • ohranjajte travnike z večjo pestrostjo rastlin,
  • posadite avtohtone medovite rastline – lahko jih sejete na travnik ali za okrasne namene v ustrezna korita/posode,
  • cvetoče rastline pokosite šele po cvetenju,
  • v kolikor imate primerno kmetijsko lokacijo, jo odstopite za začasno ali trajno namestitev čebel,
  • prenehajte ali vsaj zmanjšajte uporabo čebelam škodljivih pesticidov,
  • podprite lokalne čebelarje,
  • kupujte med in ostale medene izdelke od bližnjih/lokalnih čebelarjev
Pridružite se prizadevanjem za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev (vir: unsplash.com - Damien TUPINIER)

Vabimo vas, da se pridružite prizadevanjem za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev ter tako skupaj zgradimo okolje, ki omogoča njihovo obstojnost. Vsaka odločitev in dejanje v korist čebel prispeva k bolj zdravemu okolju in trajnostni prihodnosti za vse.

Oglejte si tudi