Logo MojaObčina.si
DANES
1°C
-5°C
JUTRI
4°C
1°C
KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O.
Storitev, Gradnja

KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O.

Predstavitev

Naša prednostna naloga je zadovoljstvo kupcev naših materialov.

Nudimo raznovrstne kamnolomne materiale, kameno moko, ki je naravni izboljševalec tal in gabioni pletene in varjene mrežne košare polnjene s kamnom.

Kamnolom Verd leži ob zahodnem vznožju hriba Javorč ob železniški postaji Verd. Teren kamnoloma je pretežno tipično kraški. Vrtače in razpoke so zapolnjene z rdeče rjavo glino. Po podatkih raziskovalnih vrtin iz leta 1980 je v kamnolomu sivi do temno sivi gosti do drobnozrnati, mestoma oolitni apnenec. Podrejeno je razvit temno sivi, nekoliko bituminizirani apnenec. Spodnje jurski apnenec na območju kamnoloma je sedimentno - kemičnega nastanka v morskem okolju.

Kapaciteta kamnoloma znaša do 500.000  m3 certificiranih kamenih agregatov letno.


Zgodovina podjetja

Intezivnost pri prizadevanju izkoriščanja mineralnih surovin se je povečala po potresu v Ljubljani leta 1895 saj so želeli iz okolice Vrhnike voziti v Ljubljano gradbeni material za obnovo porušenega mesta.

V ta čas sodijo tudi pričetki izkoriščanja v sedanjem kamnolomu Verd. Deželni zbor je leta 1895 odobril finančna sredstva za pripravljalna dela za izgradnjo železniške proge Verd - Ljubljana. Tako se je pričela eksploatacija za potrebe železnic in gradbeništva v ožji in širši okolici, najprej v manjšem obsegu, po pričetku gradnje železniške proge Trst - Ljubljana pa v večjem obsegu.

Na osnovi koncesijske (dopustilne) istine z dne 26. maja 1897 (zakon št. 13) se je na Dunaju konstituirala delniška družba Ljubljana - Vrhnika (Localbahn Laibach - Oberlaibach), v okviru katere se je pričelo z izkoriščanjem apnenca v kamnolomu Verd. Delniško družbo je vodil upravni svet. Določeno je bilo, da se sedež družbe preseli iz Dunaja v Ljubljano šele tedaj, ko bosta proga in kamnolom pet zaporednih let poslovala s takim uspehom, da ne bo potrebna državna pomoč.

Po prvi svetovni vojni je večino delnic delniške družbe odkupil ljubljanski industrialec Rado Hribar. Na osnovi zakona o nacionalizaciji  in z odlokom predsedstva vlade LRS leta 1945 je bila delniška družba nacionalizirana in je prešla v občeljudsko lastnino.

Upravljanje nad progami in kamnolomom je prešlo v Slovenske Železnice.

Kamnolom Verd leži ob zahodnem vznožju hriba Javorč ob železniški postaji Verd. Teren kamnoloma je pretežno tipično kraški. Vrtače in razpoke so zapolnjene z rdeče rjavo glino. Po podatkih raziskovalnih vrtin iz leta 1980 je v kamnolomu sivi do temno sivi gosti do drobnozrnati, mestoma oolitni apnenec. Podrejeno je razvit temno sivi, nekoliko bituminizirani apnenec. Spodnje jurski apnenec na območju kamnoloma je sedimentno - kemičnega nastanka v morskem okolju.

V kamnolomu so po drugi svetovni vojni postavili separacijo za pridobivanje kamenih agregatov, katero so tekom let posodabljali.

  • 1895 do leta 1947 - ročno pridobivanje kamnine, zato ime tolčenec
  • 1947 - povečanje obrata v kamnolomu Verd - postavitev novega drobilca
  • 1961 - posodobitev kamnoloma Verd - postavitev drobilca - V8 - ŠKODA zmogljivost 105  m3/h
  • 1971 - posodobitev separacije silosi
  • 1977 - posodobitev separacije betonskih agregatov zmogljivosti  Q = 30 m3/h
  • 1991 - I faza rekonstrukcije kamnoloma - primarni udarni drobilec zmogljivosti 320 m3/h
  • 1998 - ustanovitev Družbe kamnolom Verd doo. Družbeniki so bili: SŽ-ŽGP Ljubljana d.d., SCT d.d., Cestno Podjetje Ljubljana d.d., Gradis GP Ljubljana d.d. in Gradbeno podjetje Grosuplje d.d.
  • 2005 - izstop družbenika Gradis GP Ljublajna d.d.
  • 2006 + izstop družbenika Gradbeno podjetje Grosuplje d.d.

Zadnja posodobitev se je izvedla v letih 1999 - 2001. II faza rekonstrukcije kamnoloma - linija za proizvodnjo pranih betonskih frakcij in  proizvodnjo asfaltnih frakcij.

KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O. KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O. KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O. KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O. KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O. KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O. KAMNOLOM VERD PODJETJE ZA PROIZVODNJO KAMNITIH AGREGATOV, D.O.O.