Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
23°C
2°C
JUTRI
12°C
6°C

24. redna seja občinskega sveta

V torek, 19. 6. 2018, s pričetkom ob 20. uri je v Kulturnem domu Vransko potekala 24. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko v tem mandatu, na kateri je občinski svet:

- pregledal sklepe in potrdil zapisnika  23. redne seje z dne 17. 4. 2018 ter 3. izredne seje z dne 22. 5. 2018;
- obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnic Sonje Cencelj, Anice Jagodič in Ksenije Rovan Krivec ter občinskega svetnika Jožeta Matka;

- se seznanil z letnimi poročili Glasbene šole »Risto Savin« Žalec in Osnovne šole  Vransko-Tabor;
- sprejel zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2017;

- sprejel Odlok o turistični taksi v Občini Vransko;
- sprejel Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje;
- opravil prvo obravnavo predloga Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko ter ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način;

- se seznanil z letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o., za leto 2017;

- sprejel dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine Vransko 2018-2021 s projektom Obnova LC 490112 Prapreče-Lipa, II. faza;

- sprejel sklep o spremembi ekonomske cene programa za drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko   od 1. 7. 2018 dalje znaša cena 388,65 evrov;
- potrdil sistemizacijo delovnih mest v OŠ Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko, za šolsko leto 2018/19;

- sprejel sklep, da se sofinanciranje opreme za računalniško učilnico v OŠ Vransko-Tabor  v višini 5.429,11 evrov uvrsti v rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2018;

- se seznanil s pobudo za dodelitev sredstev za delovanje športnih društev in vrhunskih športnih posameznikov v občin Vransko in odločil, da se predlog dodelitve sredstev pripravi do seje, ki je predvidena za september 2018.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi