Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
24°C
10°C
JUTRI
25°C
8°C
2603

6. redna seja občinskega sveta

Občinski svet Občine Vransko se je v torek, 17. 9. 2019, sestal na 6. redni seji v tem mandatu ter obravnaval in odločil o naslednjih zadevah:
- pregledal sklepe in potrdil zapisnik 5. redne seje z 23. 7. 2019;

- obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Marjana Pečovnika,  Brede Čvan, Jožeta Matka, Adrijane Ferme, Sonje Cencelj, Brigite Gosak, Petra Reberška, Nataše Juhart, Danila Štanteta, Kristine Bogataj  in Rafaela Novaka;
- v prvem branju sprejel  Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko ter ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način;
- sprejel je sklep o povišanju cene storitve zimske službe v Občini Vransko za zimsko sezono 2019/20, in sicer v neto vrednosti 36,30 EUR/uro za pluženje in neto vrednosti 33,00 EUR/uro za posipanje;
- se seznanil s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za leto 2019;

- sprejel Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2020;

- sprejel Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov in programov drugih društev za leto 2020;

- sprejel Letni program športa v Občini Vransko za leto 2020;
- sprejel sklep o spremembi cene obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov;

- se seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2018;

- potrdil sistematizacijo delovnih mest v Vrtcu Vransko za šolsko leto 2019/20;
- imenoval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi Boštjan Ocepek, Danijel Granda, Dušan Lampret (predstavnik Policijske postaje Žalec), Jože Toplak (predstavnik OŠ Vransko-Tabor), Janko Drča (predstavnik izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest Energetike Projekt, d. o. o.);

- imenoval Danila Štanteta in Petra Reberška v Svet zavoda OŠ Vransko-Tabor;

- sprejel Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019;

- sprejel sklep o pričetku postopka odmere in odkupa zemljišč lastnikov, po katerih poteka lokalna cesta št. 490211  Ločica-Zaplanina-Limovce v skupni dolžini 6236 metrov in javne poti št. 916121 Zaplanina-Pider v dolžini 905 m.

 

Občinska uprava

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi