Logo MojaObčina.si
DANES
29°C
12°C
JUTRI
30°C
14°C
Oceni objavo

Praznik Občine Vransko

Občina Vransko praznuje svoj praznik 14. maja, saj so se naši predniki na ta dan leta 1868 veselili povišanja kraja Vransko v deželnoknežji trg. Letos je bila osrednja prireditev, slavnostna akademija s podelitvijo priznanj Občine Vransko za leto 2023, na praznični večer. V Športni dvorani Vransko se je zbralo lepo število občanov, županjinemu vabilu na slovesnost pa so se odzvali tudi poslanec v državnem zboru, župani in podžupani sosednjih občin, občinski svetniki, dekan Dekanije Braslovče in drugi vidni gostje.

Po koračnici Pihalnega orkestra Prebold pod vodstvom mag. Marka Repnika in prihodu praporščakov društev in organizacij na prizorišče ter himni, ki jo je zapela Amadeja Juhart, je povezovalka Valerija Jerman pozdravila zbrano občinstvo in osvežila spomin na leto 1868, nato pa povabila na oder županjo Natašo Juhart.

Županja je v govoru povedala, da se z veseljem ozira v preteklo leto, saj je bilo doseženih veliko zastavljenih ciljev. Med drugim je Občina izdelala lokalni energetski koncept, z zaključkom projekta oskrbe s pitno vodo v Spodnji Savinjski dolini je bil zgrajen primarni vodovod Zaplanina-Ločica-Vransko, na katerega se bodo lahko priključili prvi uporabniki, obnovljenih je bilo 20 km gozdnih cest ter asfaltiranih šest cestnih odsekov, obudila se je kmečka tržnica, ki enkrat mesečno ponuja domačo in lokalno hrano in je stičišče druženja, uvedla je srečanja s podjetniki in kmetijci, sodelovala na evropskem tednu mobilnosti, v okviru katerega je poleg programskega dela izvedla več trajnih ukrepov in izdelala celostni načrt prometne ureditve v okolici osnovne šole in vrtca. Z namestitvijo varovalne ograje ob Merinščici proti Brodem je poskrbela za večjo varnost pešcev v prometu, obnovila in posodobila talne označbe, označila varno pot za stanovalce Našega doma, uredila klančino in parkirni prostor za lažji dostop gibalno oviranih pri kulturnem domu. V govoru je še posebej izpostavila: »Prostore v »stari šoli«, v katerih je prej deloval nogometni klub, smo preuredili v prostore dodatnega oddelka vrtca za otroke prvega starostnega obdobja. Pridobili smo 76 m² dodatnih površin, namenjenih predšolski vzgoji – garderobo, dve igralnici in sanitarije. Del sredstev za prenovo smo pridobili na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Nogometni klub je sedaj na začasni lokaciji. Za nakup garderobnega kontejnerja je občina že prispevala del sredstev, trenutno pa urejamo dokumentacijo za njegovo trajno namestitev.

Izvedli smo celovito sanacijo strehe na Športni dvorani Vransko, kjer so se pojavile poškodbe, zaradi katerih je streha na več mestih zamakala. Del sredstev za sanacijo smo pridobili na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Pričeli smo izvajati dvoletni projekt »Center jamskih doživetij – vstopna točka v speleološki park«, s katerim smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za sofinanciranje vlaganj v turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti. Do sedaj smo uredili pešpot in zasadili drevored do kampa Podgrad, do konca letošnjega leta bomo zgradili še paviljonski objekt s pisarno jamarskega centra, z geološko zbirko, garderobami in s sanitarijami, v letu 2025 pa načrtujemo opremljanje objekta. V sklopu projekta bomo razvili tudi dva nova turistična produkta in pridobili trajnostni znak Slovenia Green.«

Županja je v drugem delu govora pogled usmerila v prihodnost in v načrtih izpostavila: »Največji projekt, ki je pred nami, je zagotovo izgradnja novega vrtca. Zaradi priseljevanja v našo občino in zelo spodbudnega trenda povečevanja števila rojstev bo izgradnja nujno potrebna. Ravno v tem času urejamo vse potrebno za pridobitev zemljišč, na katerih bo kmalu zrasel Vrtec Vranček.

Suhi zadrževalnik na Merinščici je že nekaj časa uvrščen v državni načrt razvojnih programov in letos so za njegovo izgradnjo na voljo sredstva državnega proračuna. Upamo, da bodo gradbeni stroji končno zabrneli, saj bi bil s tem storjen velikanski korak pri zagotovitvi dolgoročne poplavne varnosti za trg Vransko.

Pristopili smo k nakupu zemljišča za širitev čistilne naprave v Prekopi, ki je zaradi povečane obremenitve z odpadnimi vodami nujno potrebna.«

Županja je omenila še druge projekte, za nekatere, med drugim obnovo trškega jedra ter širitev in obnovo igrišča pri športni dvorani, je  Občina Vransko v fazi pridobivanja ali pa je že pridobila projektno dokumentacijo.

V nadaljevanju prireditve je županja Nataša Juhart skupaj z direktorico občinske uprave Ivo Zorenč podelila najvišji občinski priznanji Vladimirju Rančigaju in Jožefu Turineku, ki ju je Občinski svet Občine Vransko za življenjsko delo v lokalni skupnosti imenoval za častna občana Občine Vransko.

Prireditev so s kulturnim programom sklenili člani Folklorne skupine OŠ Vransko-Tabor, ki so se predstavili s spletom ljudskih plesov, in Pihalni orkester Prebold.

 

Vladimir Rančigaj in Jožef Turinek – nova častna občana Občine Vransko

Vladimir Rančigaj je bil ob uspešni poklicni poti zelo aktiven v lokalni skupnosti. Poleg opravljanja različnih funkcij je velik pečat pustil na društvenem in družabnem področju. Kot pobudnik in ustanovitelj različnih društev, ki jih je tudi uspešno vodil, je skupaj s somišljeniki organiziral številne prireditve. Do današnjih dni se je ohranil pustni karneval na Vranskem, v katerega je kot general Vranar še vedno vpet. Daleč naokrog je poznan tudi po ročnih spretnostih, saj je kot ljubiteljski rezbar in restavrator obnovil izjemno veliko starega pohištva, kipov in vaških kapel.

Župnik Jožef Turinek je na Vransko prišel leta 1987. Poleg pastoralnega poslanstva je pomemben njegov prispevek na verskem, vzgojnem, etičnem in kulturnem področju. Ves čas si je prizadeval za ohranjanje in obnovo kulturne in materialne dediščine, skrbno je bdel nad obnovo župnijske in vseh podružničnih cerkva. Župnija Vransko pod njegovim duhovnim vodstvom preko svojih ustanov opravlja tudi socialnovarstveno in humanitarno dejavnost. Vseskozi skrbi za pestrost dogodkov v župniji, prav tako pa rad usliši prošnje za blagoslov novih ali obnovljenih objektov v lokalni skupnosti.

Občinska uprava

Oglejte si tudi