Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
27°C
9°C
PON.
24°C
13°C
8467

Še je čas: VPRAŠALNIK; Potrebe po storitvah dolgotrajne oskrbe starejših

Na Občini Vojnik pripravljamo analizo potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe za starejše. Prepoznati namreč želimo potrebe na tem področju ter načrtovati razvoj pomoči in oskrbe starejših v prihodnje.

V ta namen smo pripravili vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, kako razširjene in dostopne so trenutno storitve za starejšo populacijo v naši občini ter predvsem, kaj občani na tem področju želite v prihodnje.

Vprašalnik, prosimo, izpolnite ne glede na vašo starost. Priporočljivo je, da ga izpolni najstarejša oseba v gospodinjstvu. Mlajše pa prosimo, da jim pomagajo, če je to potrebno. 

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete po telefonu 03 78 00 640 ali 041 677 686 (Občina Vojnik).

Vprašalnik, prosimo, izrežite in ga do konca julija 2021 posredujte na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. lahko ga tudi oddate v tajništvu občine ali v občinski nabiralnik desno pred vhodom v občinsko stavbo. 


Anketni vprašalnik, ki je objavljen tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si, lahko izpolnite ter pošljete na elektronski naslov obcina@vojnik.si. Lahko pa ga izpolnite neposredno preko strani https://www.1ka.si/a/340429 .


Vaše sodelovanje v raziskavi je zelo pomembno, saj bomo lahko le s pomočjo vaših odgovorov dobili vpogled v trenutno stanje in potrebe ter želje na področju pomoči starejšim. Vljudno vas vabimo k sodelovanju in soustvarjanju varne in lepe prihodnosti starejših.

Župan Občine Vojnik,

Branko PetreVprašalnik za dolgotrajno oskrbo starejših


Spoštovani.

Občina Vojnik izvaja raziskavo v povezavi z dolgotrajno oskrbo oseb nad 65 let. Namen je ugotoviti trenutno potrebo po ustanovitvi dnevnega centra v občini Vojnik, po gradnji oskrbovanih (varovanih) stanovanj, potrebo po storitvi e-oskrbe in uporabo storitve Pomoč na domu.


Vaše sodelovanje v raziskavi je ključno, saj lahko le z vašimi odgovori dobimo vpogled v trenutne potrebe in želje po oskrbovanih (varovanih) stanovanjih, dnevnem centru v občini Vojnik, e-oskrbi …

Vprašalnik je anonimen, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 minut. Zbrani podatki bodo obravnavani izključno za potrebe naše raziskave, analizirali jih bomo na splošno (in ne na ravni odgovora posameznika), prav tako bomo ravnali z njimi strogo zaupno.


Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.


I. SPLOŠNI PODATKI

1. Spol (označite z X):

o   M

o   Ž


2. Starost (vpišite):

______________ let


3. Izberite krajevno skupnost ali napišite naselje, kjer živite (označite z X):

o   Krajevna skupnost Frankolovo

o   Krajevna skupnost Nova Cerkev

o   Krajevna skupnost Vojnik


II. DNEVNI CENTER

Dnevni center za starejše je oblika dnevnega institucionalnega bivanja, namenjen je predvsem starejšim, ki živijo doma in si želijo dnevnega večurnega vključevanja v družbo in v razne aktivnosti. Aktivnosti, ki se izvajajo, vodijo strokovne osebe. Te so zelo raznolike in težijo k potrebam vključenih oseb, v prvi vrsti gre predvsem za socialne stike, telesno vadbo, ples, družabne igre, kulinarične delavnice in podobno.


4. Ali je po vašem mnenju tovrstna storitev potrebna v vašem okolju (označite z X)?

o   DA

o   NE


5. Ali si bi želeli, da se dnevni center nahaja na območju občine Vojnik (označite z X)?

o   DA

o   NE


6. Ali bi se sami vključili v dnevni center (označite z X)?

o   DA

o   NE

Če ste na 6. vprašanje odgovorili z DA, prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja (7, 8, 9,1 0), če ste odgovorili z NE, pustite ta vprašanja neodgovorjena.


7.  Kdaj bi želeli, da se izvajajo aktivnosti v sklopu dnevnega centra (označite z X)?

o   Dopoldne

o   Popoldne

o   Izmenično dopoldne in popoldne


8. Zakaj bi se vključili v dnevni center za starejše (označite z X, možnih je več odgovorov)?

o   Ker me zanimajo

o   Srečanje s sokrajani

o   Občutek varnosti

o   Da grem malo od doma

o   Želja po novoodkritem

o   Samo odražanje v družbi

o   Zaradi druženja

o   Drugo:_________________________________________________________


9. V storitev dnevnega centra bi se vključil v primeru (označite z X):

o   Organiziranega prevoza

o   V vsakem primeru


10. Kakšne aktivnosti bi si želeli, da bi se odvijale v dnevnem centru (označite z X, možnih je več odgovorov)?

o   Telovadba

o   Petje

o   Ročna dela (kvačkanje, pletenje iz šibja, šivanje, …)

o   Kuhanje in peka peciva

o   Družabne igre (karte, šah …)

o   Drugo:_________________________________________________________


III. OSKRBOVANA STANOVANJA

Oskrbovana stanovanja (pred leti se je uporabljal izraz varovana) so arhitekturno prilagojena za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom. V njih lahko stanovalci dobijo pomoč določene ustanove 24 ur dnevno. Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje.


11. Ali razmišljate, da bi se preselili v oskrbovano stanovanje, če bi se ta nahajala na območju občine Vojnik (označite z X)?

o   DA

o   NE

Če ste odgovorili DA, prosimo, izpolnite še  vprašanja 12, 13, 14 in 15.


12. Iz kakšnih razlogov bi se preselili v oskrbovano stanovanje (označite z X)?

o   Potrebujem arhitekturno prilagojeno stanovanje

o   24-urna pomoč določene ustanove

o   Zaradi starosti

o   Zaradi bolezni

o   Drugo ______________________________________________


13. Ali bi varovano stanovanje kupili ali bi ga imeli v najemu (označite z X)?

o   Nakup

o   Najem


14. Oskrbovano stanovanje bi potrebovali za (označite z X):

o   1 osebo

o   2 osebi


15. Koliko ste pripravljeni plačati za najem oskrbovanega stanovanja (označite z X)?

o   Do 250 EUR

o   Od 251 do 350 EUR

o   Nad 350 EUR

IV. E-OSKRBA

Storitev e-oskrba zagotavlja 24-urno povezavo s centrom za pomoč na daljavo in takojšnje sproženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti v primeru padca ali slabosti.

24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic ter organizacijo pomoči. E-oskrba starejšim, invalidom, bolnikom s kroničnimi boleznimi, bolnikom po težjih operativnih posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj samostojno in neodvisno bivajo v svojem domu. Svojcem pa pomaga, da bolje in laže poskrbijo za svojce. E-oskrba se enostavno in brez velikih vlaganj prilagaja potrebam uporabnika.


16. Potrebujem e-oskrbo (označite z X):

o   DA

o   NE


17. Koliko bi bili pripravljeni mesečno plačati za e-oskrbo? 

_________________________________


V. POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu obsega naslednje storitve:

-       pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih;

-       gospodinjsko pomoč;

-       pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Upravičenci so osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje.


18. Ali že uporabljate storitev Pomoč na domu (označite z X):

o   DA

o   NE

Če ste odgovorili za DA, prosimo, odgovorite še na naslednji vprašanji


19. Kako ste zadovoljni s storitvijo Pomoč na domu (označite z X):

o   Zelo

o   Srednje

o   Nisem zadovoljen


20. Kaj bi lahko pri storitvi Pomoč na domu še izboljšal?

________________________________________


VI. DOM STAREJŠIH OBČANOV


21. Ali ste na čakalnem seznamu za dom starejših občanov (označite z X)?

o   DA

o   NE

Če ste odgovorili z DA, prosimo, odgovorite na naslednje vprašanje.


22. Od kdaj ste na čakalnem seznamu? 

_______________________________

VII. ZAKLJUČEK


23. Če bi imeli na izbiro oskrbovano (varovano) stanovanje ali dnevni center, kaj bi izbrali (označite z X)?

o   Oskrbovano (varovano) stanovanje

o   Dnevno varstveni center

o   Nič od tega


24. Ali bi se vključili v dnevni center v sosednji občini (označite z X)?

DA                              NE                              NE VEM


Zahvaljujemo se za vaše sodelovanje, ki bo temelj za sprejemanje ustreznih ukrepov za dolgotrajno oskrbo starejših.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi