Logo MojaObčina.si
DANES
15°C
4°C
JUTRI
16°C
6°C
Oceni objavo

Poletje v znamenju novih pridobitev v KS Frankolovo

Pogoji za prijetno bivanje na podeželju so v veliki meri odvisni od primernih cestnih povezav, rednega vzdrževanja in zagotavljanja prevoznosti cest v času zimskih razmer. Na sedežu Krajevne skupnosti Frankolovo imamo že vrsto let usklajen sistem za vrstni red asfaltiranja posameznih odsekov javnih poti. Veseli nas, da se ta seznam počasi krajša.
Asfaltiranje javnih poti

Vsako leto, odvisno od finančnih zmožnosti, pripravimo plan asfaltiranja obstoječih makadamskih cest, ki jih režijski odbori za posamezne odseke uredijo do asfaltne prevleke. V zadnjem obdobju je vse več cest, ki imajo manjše število uporabnikov, zato krajani sami ne zmorejo pripraviti ustrezne podlage. Manjkajoči finančni zalogaj prevzameta Krajevna skupnost Frankolovo in Občina Vojnik.

Letos smo asfaltirali štiri odseke cest:

- povezovalno cesto v Rovah v dolžini 750 m, relacija: Žerjav Rihter  Polenik,

- odsek ceste v Bezenškovem Bukovju v dolžini 310 m, relacija: odcep Arčan  Višnar  Kračun,

- odsek ceste v Lindeku v dolžini 240 m, relacija: Založnik  Operčkal,

- manjši odsek ceste v Dolu pod Gojko v dolžini 150 m,  relacija: odcep Selčan  Ratuznik.

Vsem članom režijskih odborov, krajanom, izvajalcem, lastnikom zemljišč ob cestah in posameznikom, ki ste pomagali pri izvedbi, se v imenu članov Sveta Krajevne skupnosti Frankolovo in v svojem imenu zahvaljujem za sodelovanje in pomoč. V slogi je moč. Uporabnikom cest želim, da se po cestah vozijo varno, da nas novi odseki cest še bolj povezujejo in združujejo.

Obnova odseka ceste v Rakovi Stezi

Z enoletnim zamikom, ki je posledica zasedenosti kapacitet izvajalcev, smo se lotili obnove obstoječe ceste v Rakovi Stezi. Cesta v Rakovo Stezo je na nekaterih odsekih v zelo slabem stanju. Zavedamo se, da je potrebna obnove na celotni trasi, vendar smo se odločili, da jo najprej obnovimo na odseku odcep Korošec  odcep Brecl, v dolžini 800 m. V spodnjem delu bo obnovljena skupaj z izgradnjo kanalizacije, ki je predvidena po trasi ceste.

Odprtje manjšega odseka ceste v Dolu pod Gojko

V Krajevni skupnosti Frankolovo se trudimo, da bi čim več makadamskih cest dobilo asfaltno prevleko. Večina daljših odsekov je že asfaltiranih, ostali so še krajši in strmi predeli, ki v primeru neurij povzročajo velik finančni vložek za vzpostavitev ceste v prvotno stanje.

Eden od teh krajših in strmih odsekov je bil pred časom asfaltiran v Dolu pod Gojko. Pripravo ceste do asfaltne podlage so uredili krajani s pomočjo donatorjev, Krajevne skupnosti Frankolovo in Občine Vojnik. Krajani in uporabniki ceste so ob odprtju odseka izrazili zahvalo vsem, ki so pomagali pri pripravi in realizaciji želene asfaltne prevleke. Prisotne je pozdravila Sanja Ravnak, nato pa še župan Občine Vojnik Branko Petre in predsednik Sveta KS Frankolovo Dušan Horvat. Blagoslov ceste je opravil domač župnik, pater Branko Cestnik. Sledilo je prijetno druženje.

Zamenjava kritine na poslovilni vežici

Zaradi dotrajanosti strešne kritine na poslovilni vežici smo avgusta zamenjali kritino. Pred njeno montažo smo površino strehe prekrili z deskami za izvedbo prezračevanja. Urejeno je tudi odvodnjavanje strehe z novimi žlebovi in odtoki.

Teks in foto: Dušan Horvat

 

Oglejte si tudi