Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
24°C
11°C
JUTRI
26°C
5°C
8467

Obvestilo: Nove osebne izkaznice, zamenjava vozniškega dovoljenja in vsebina dela Krajevnega urada Vojnik

Nova biometrična osebna izkaznica, ki bo vsebovala tudi elektronsko identiteto posameznika, bo na voljo od 28. 3. 2022 in bo na pogled enaka kot osebna izkaznica, ki jo poznamo danes, le da ji bo dodan mikročip z biometričnimi podatki podobe obraza in dveh ploskih prstnih odtisov (mlajšim od 12 let prstnih odtisov ne bo treba predložiti). Biometrija posameznika bo shranjena samo na omenjenem čipu, s čimer naj bi zagotovili varnost osebnih podatkov državljanov. Pristojne službe bodo biometrične podatke preverjale ob prehodu državne meje ali v primerih, ko bo potrebna identifikacija državljana.

Osebna izkaznica je dokument s fotografijo, obvezen za vsakega polnoletnega državljana s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ga izda državni organ. Z njo državljan izkazuje svojo identiteto in državljanstvo, omogoča tudi obisk določenih držav. Za pridobitev (nove) osebne izkaznice se mora posameznik osebno zglasiti na upravni enoti oziroma diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. V nujnih primerih (bolezen, smrt ožjega družinskega člana) to lahko stori tudi na Ministrstvu za notranje zadeve.

Nova osebna izkaznica bo vsebovala tudi sredstva za elektronsko identifikacijo in elektronsko digitalno potrdilo za elektronsko in čezmejno poslovanje. Uporabniki elektronskih storitev bodo imeli na enem dokumentu vse potrebno za svojo identifikacijo v fizičnem in elektronskem svetu, lahko jo bodo uporabljali tudi za elektronsko podpisovanje.

Vlogo za novo osebno izkaznico bo oseba, tako kot do sedaj, lahko oddala na kateri koli upravni enoti v Sloveniji.

Nova osebna izkaznica bo veljala tudi kot zdravstvena kartica. Zavarovana oseba se bo z novo osebno izkaznico lahko identificirala in dokazovala veljavnost svojega zdravstvenega zavarovanja ob obisku zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev. Predvidoma bo ta funkcija začela delovati avgusta 2022. ZZZS bo sicer še naprej izdajal kartice zdravstvenega zavarovanja, saj osebna izkaznica ni obvezen dokument, prav tako ni na voljo tujcem, zato je zanje izdaja zdravstvenih kartic pomembna.  Državljani pa se bodo lahko odločili, ali bodo uporabljali obe kartici ali samo osebno izkaznico.

Nova biometrična osebna izkaznica bo zaradi vgrajenega čipa in biometrične tehnologije nekoliko dražja, za približno 10 EUR, upravna taksa pa ostaja nespremenjena.

Imetniki vozniških dovoljenj na tridelnih roza obrazcih morajo ta dovoljenja zamenjati najpozneje do 19. januarja 2023, pri čemer pa obdržijo vse veljavne pravice (kategorije), kot izhajajo iz roza dovoljenja. Vozniška dovoljenja na polikarbonatni kartici so se začela izdajali leta 2009. Vozniško dovoljenje v obliki kartice velja največ 10 let, po dopolnjeni voznikovi starosti 70 let se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo 5 let. Če je v staro vozniško dovoljenje vpisana omejitev vožnje iz zdravstvenih razlogov, se vozniško dovoljenje podaljša, ko imetnik predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije. Zdravniško spričevalo ne sme biti izdano več kot 30 dni pred potekom omejitve, drugače se ne upošteva. Priporočamo, da imetniki roza vozniških dovoljenj za vložitev vloge za izdajo vozniškega dovoljenja na kartici, v izogib daljših čakalnih vrst in daljšega roka za pridobitev dovoljenja, ne čakajo do zadnjih mesecev, temveč za to poskrbijo tekom tega leta.


Krajevni urad Vojnik kot način dela zagotavlja izvajanje nalog s področja upravnih notranji zadev, zagotavlja splošne informacije o upravnih storitvah, obrazce vlog in naročanje strank pri uradnih osebah. Naloge, ki se izvajajo: sprejem vlog za osebno izkaznico in potno listino, sprejem vlog za vpis spremembe naslova v potnem listu, sprejem naznanitve pogrešitve osebne izkaznice in pogrešane potne listine, sprejem vlog za izdajo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, posredovanje podatkov iz evidenc o državljanstvu, posredovanje podatkov iz matičnega registra, sprejem izjave o spremembi priimka, sprejem izjave o izbiri priimka za pravni promet, izdaja potrdil iz matičnega registra, izdaja potrdil, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze, sprejem prijave stalnega ali začasnega prebivališča, izdaja potrdila iz registra stalnega prebivalstva, posredovanje podatkov iz registra stalnega prebivalstva, potrjevanje podpor volivcev, izdaja potrdil iz evidence gospodinjstev, overitve podpisov, kopij in garantnih pisem, izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov in potrdil iz evidence GURS, sprejem ponudb o prodaji kmetijskega zemljišča in izjav o nakupu kmetijskega zemljišča.

Damjan Vrečko, načelnik

Foto: vir svetovni splet

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi