Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
20°C
4°C
JUTRI
23°C
10°C

SKLEP o podrobnejši opredelitvi izjem določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin in dostopu na javne površine oz. javne kraje v občini Vojnik

Na podlagi 3. in 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20) ter 29. in 30. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) izdajam 

 

SKLEP o podrobnejši opredelitvi izjem določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin in dostopu na javne površine ozirom javne kraje v občini Vojnik 

 

Splošna določba

1. člen (vsebina sklepa) S tem sklepom se na območju občine Vojnik (v nadaljnjem besedilu: občina) določi podrobnejša opredelitev izjem določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20) in način, pogoji dostopa oziroma prepovedi dostopa na javne kraje in površine v občini.

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju

2. člen gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju)

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za: prihod in odhod ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

 

Podrobnejša opredelitev izjem

3. člen (podrobnejša opredelitev izjem)

(1) Na območju občine se občankam in občanom (v nadaljnjem besedilu: občan) zagotavlja dostop do:

• trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

• vrtnarije in cvetličarn,

• drogerijskih izdelkov,

• mest za prodajo hrane za živali,

• kmetijskih trgovin in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

• bencinskih črpalk,

• bank in pošt,

• komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

• avtomobilskih servisov.

 

(2) Občani lahko izven območja občine po javni cesti oziroma javni poti dostopajo do najbližje storitve v drugi občini, in sicer do: prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih

pripomočkov, prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, specializiranih trgovin (npr. za dietno prehrano, za čebelarje…), drevesnice, dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, servisov kmetijske, gozdarske mehanizacije in opreme ter drugih servisov, ki jih ni na območju občine Vojnik, policijske postaje, upravne enote, centra za socialno delo, urad za delo,

 

(3) Občani lahko za dostop do storitev izven območja občine, ki so določene s prejšnjim odstavkom, izpolnijo izjavo v prilogi k temu sklepu oziroma jo lastnoročno napišejo, in jo ob morebitnem nadzoru pokažejo pooblaščeni osebi.

 

(4) Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz tega člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

 

Dostop do parkov in sprehajalnih poti

4. člen (dostop do parkov in sprehajalnih poti)

(1) Na območju občine je ob upoštevanju varne razdalje do drugih oseb dovoljen dostop na vse javne površine in javne kraje, razen na javne površine oz. javne kraje, kjer je dostop prepovedan, in sicer:  na športnih, šolskih in otroških igriščih.

 

 (2) Občani lahko na javne površine in javne kraje za katere je dostop dovoljen, dostopajo v skladu z navodili, ki se objavijo na javnem kraju oz. javni površini.

(3) Javne površine oz. javni kraji iz tega člena se opremijo z obvestili o načinu in pogojih dostopa do javnih površin oz. javnih krajev ter prepovedmi.

 

Nadzor nad izvajanjem sklepa

5. člen (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinske inšpekcije in redarstva in pripadniki Civilne zaščite. V skladu z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin pa nadzoruje tudi policija.

 

Končna določba

6. člen (objava in začetek veljavnosti) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 843- 0001/2020-1

Datum: 3. 4. 2020

 

Župan Občine Vojnik

Branko Petre

 

Prilogi: Sklep in OBVESTILO – IZJAVA 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi