Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
3°C
-6°C
JUTRI
4°C
-6°C
8467

Izvoljeni člani občinskega sveta in njegovi organi

Člani Občinskega sveta Občine Vojnik v mandatu 2018–2022
Občinski svet Občine Vojnik je 29. 11. 2018 na 1. redni – konstitutivni seji potrdil mandate svetnikov Občine Vojnik ter sprejel ugotovitveni sklep o konstituiranju Občinskega sveta Občine Vojnik. Člani Občinskega sveta Občine Vojnik so:
1. Dušan Horvat
2. Jože Smodej
3. Jakob Jakop
4. Damjan Muzel
5. Zdenka Brecl
6. Egidij Čretnik
7. Ladislav Jezernik
8. Ivan Ravnak
9. Marko Kračun
10. Marjan Kovač
11. Vili Hribernik
12. Majda Krošelj
13. Vida Podergajs
14. Anton Kosem
15. Samo Kunej
16. Lidija Eler Jazbinšek
17. Janko Čepin
18. Branka Čretnik
 
Župan Občine Vojnik v mandatu 2018–2022
Občinski svet Občine Vojnik je 29. 11. 2018 na svoji 1. redni – konstitutivni seji ugotovil izvolitev župana Branka Petreta, roj. 18. 4. 1963, stan. Razdelj 6/a, 3203 Nova Cerkev.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Občinski svet Občine Vojnik je 29. 11. 2018 na svoji 1. redni – konstitutivni seji imenoval komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Janko Čepin, predsednik
2. Samo Kunej
3. Ladislav (Slavko) Jezernik
4. Dušan Horvat
5. Anton Kosem
6. Marjan Kovač
7. Zdenka Brecl
 
Nadzorni odbor
Občinski svet Občine Vojnik je 20. 12. 2018 na 3. redni seji imenoval člane nadzornega odbora:
1. Zdenka Habe
2. Albina Ločnikar
3. Benedikt Podergajs
4. Leontina Vrečko
5. Peter Vrisk

Člani nadzornega odbora so za predsednika imenovali Benedikta Podergajsa.
 
Podžupan Občine Vojnik
Občinski svet Občine Vojnik je 5. 12. 2018 na 2. redni seji sprejel informacijo o imenovanju podžupana Občine Vojnik. To je Vili Hribernik, ki nalogo opravlja nepoklicno od 1. 12. 2018 dalje. Poleg nalog in pristojnosti podžupana, ki jih določa Statut Občine Vojnik (31. člen), župan določi naloge in odgovornosti podžupana s področja financ, občinskega prostorskega načrta in protokolarnih zadev.
 
Delovna telesa Občinskega sveta Občine Vojnik 2018–2022
Občinski svet Občine Vojnik je 5. 12. 2018 na 2. redni seji in 20. 12. 2018 na 3. redni seji imenoval predsednike in člane delovnih teles Občinskega sveta občine Vojnik.
 
Odbor za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik:

 1. Jože Smodej, predsednik
 2. Ivan Ravnak
 3. Majda Krošelj
 4. Dušan Horvat
 5. Boštjan Rojc
 6. Amadej Bastl
 7. Anton Brecl

 
 Odbor za okolje in prostor ter komunalo Občine Vojnik:

 1. Anton Kosem, predsednik
 2. Dušan Horvat
 3. Ladislav Jezernik
 4. Lidija Eler Jazbinšek
 5. Samo Kunej
 6. Igor Rihtar
 7. Damjan Muzel

 

Odbor za finance in občinsko premoženje Občine Vojnik:

 1. Egidij Čretnik, predsednik
 2. Branka Čretnik
 3. Vili Hribernik
 4. Marko Kračun
 5. Nataša Kovačič Stožir
 6. Franc Pristovšek
 7. Karmen Korošec

 

Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik:

 1. Lidija Eler Jazbinšek, predsednica
 2. Ladislav Jezernik
 3. Vida Podergajs
 4. Jakob Jakop
 5. Maja Mernik 
 6. Anton Brecl
 7. Matejka Štravs

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik:

 1. Zdenka Brecl, predsednica
 2. Janko Čepin
 3. Marko Kračun
 4. Damjan Muzel
 5. Zdenko Skaza
 6. Simon Božnik
 7. Branko Delčnjak


Statutarno-pravna komisija Občine Vojnik:

 1. Vida Podergajs, predsednica
 2. Damjan Muzel
 3. Jakob Jakop
 4. Janez Korošec
 5. Eva Okorn

 
Komisija za vloge in pritožbe Občine Vojnik:

 1. Vili Hribernik, predsednik
 2. Majda Krošelj
 3. Anton Kosem
 4. Tatjana Štante
 5. Cvetka Ferlež

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

 1. Ladislav Jezernik, predsednik
 2. Albin Ojsteršek
 3. Milan Dečman
 4. Gregor Korošec
 5. Karli Blazinšek
 6. Nataša Čerenak, predstavnica OŠ Vojnik
 7. Zoran Kovačevič, predstavnik OŠ Frankolovo
 8. Nataša Kos, predstavnica Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR)
 9. Bogdan Robnik, predstavnik Policijske postaje Celje

 

Komisija za pripravo in spremljanje strategije Občine Vojnik:
Samo Kunej, predsednik
Člani se bodo imenovali kasneje na podlagi predloga dela predsednika komisije.
 
Župan je v skladu z zakonodajo s sklepom imenoval:
 
Odbor za uporabo sredstev požarne takse (3. 1. 2019):

 1. Ivan Jezernik, predsednik
 2. Roman Kugler
 3. Arnold Ledl
 4. Sebastian Leber
 5. Danilo Praprotnik

Tekst: Tanja Golec Prevoršek in mag. Mojca Skale
Foto: Lea Sreš

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi