Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
18°C
10°C
JUTRI
17°C
7°C
3856

13. Praznik Občine Trebnje: podelili so plakete in priznanja

V Trebnjem so trinajstič zapored pripravili praznovanje ob občinskem prazniku, ki ga praznujejo 25. junija v spomin na dan, ko je Trebnje dobilo mestne pravice. Tudi letos so osrednjo svečanost pripravili v edinstvenem ambientu nove galerije na prostem – na ploščadi pred Knjižnico Pavla Golie Trebnje. Med lesenimi skulpturami iz Galerije likovnih samorastnikov Trebnje se je ob upoštevanju ukrepov in priporočil za zajezitev epidemije covid-19 zbralo več kot 100 obiskovalcev.

Letošnja slavnostna seja Občinskega sveta Občine Trebnje je bila posvečena 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Na osrednji svečanosti je zbrane uvodoma pozdravil župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, slavnosti govornik pa je bil prvi predsednik slovenske vlade in častni občan Občine Trebnje Lojze Peterle.

Tako kot doslej je osrednje mesto slovesnosti pripadlo občinskim nagrajencem. V Trebnjem so podelili devet priznanj Občine Trebnje in pet plaket Občine Trebnje. Priznanja in plakete je podelil župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic skupaj s podžupanom Občine Trebnje Jožetom Avgustinčičem ter poslancema v Državnem zboru RS Francijem Kepo in Blažem Pavlinom. Vsi letošnji nagrajenci so prejeli t. i. slovenske šopke.


Plakete Občine Trebnje v letu 2021 so prejeli Patronažna služba Zdravstvenega doma Trebnje za nesebično opravljanje patronažne službe v izrednih razmerah v času epidemije, Vlasta Starc za življenjsko delo pri razvoju predšolskega varstva v občini Trebnje, Kegljaški klub Trebnje za 50 let uspešnega dela na področju športa, Stane Gorec za življenjsko delo na področju gasilstva in prostovoljstva ter Anica Miklič za življenjsko delo na področju socialnega varstva.

Priznanja Občine Trebnje v letu 2021 so prejeli prof. dr. Marija Petek Šter za izjemen prispevek k razvoju primarnega zdravstva v občini Trebnje, Društvo upokojencev Trebnje za izjemno delo na programu Starejši za starejše, podjetje Alva d.o.o. za družbeno odgovorno podporo športnim in humanitarnim organizacijam, Knjižnica Pavla Golie Trebnje za 90 let uspešnega razvoja knjižničarstva, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje za 50 let uspešnega delovanja, Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Trebnje za dolgoleten trud za pomoč ljudem v stiski, Marta Bartolj, ilustratorka, za odmevno umetniško ustvarjanje, Občinski štab Civilne zaščite Občine Trebnje za uspešno delovanje v času epidemije ter Nada Zorec za delo v Društvu podeželskih žena Tavžentroža in prispevek k prepoznavnosti občine Trebnje v širšem prostoru.

Osrednjo občinsko slovesnost je obogatil tudi izbran kulturni program. Tako kot doslej so zbrane uvodoma pozdravili člani in članice Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjske mažorete. Na praznovanju je nastopila mlada sopranistka Iris Bečaj, ki jo je spremljal priznani pianist Zoltan Peter. Program slavnostne seje je obogatil Komorni ansambel učiteljev Glasbene šole Trebnje s skladateljem Tomažem Habetom. Rdečo nit slavnostne seje je spretno pletla Petra Krnc Laznik, za prijetno vzdušje ob druženju pa sta poskrbela vokalist Mitja Drčar in Robert Petan na kitari.

Na slavnostni seji ob 13. prazniku Občine Trebnje so bila podeljena še priznanja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki so sicer tradicionalno podeljena na posebni slovesnosti ob 1. marcu, mednarodnem dnevu civilne zaščite. V Trebnjem je  poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc podelil dva bronasta znaka Civilne zaščite za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Prejela sta ju Andreja Zupančič in Franci Hrovatič.

Pri pripravi in izvedbi prireditve, nad katero je bdela trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), gre zahvala še Glasbeni šoli Trebnje z ravnateljico Tatjano Mihelčič Gregorčič, Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Kreativno umetniškemu inkubatorju, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebnje in Cvetličarni Kala ter vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi 13. praznika Občine Trebnje.

 

Joži Sinur

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

 

 

PREDSTAVITEV PREJEMNIKOV PLAKET IN PRIZNANJ

 

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Patronažna služba Zdravstvenega doma Trebnje za nesebično opravljanje patronažne službe v izrednih razmerah v času epidemije.

Patronažna služba Zdravstvenega doma Trebnje je kot del javnega zdravstva v našem okolju prisotna že mnogo desetletij. Vsi prebivalci jo jemljemo kot nekaj najbolj samo po sebi umevnega in čisto običajnega. Dejstvo je, da so zaposleni v patronažni službi eni izmed najbolj nepogrešljivih zdravstvenih delavcev, saj se z njimi občani srečujemo tako rekoč od rojstva pa do smrti.

Zaposleni v patronažni službi izvajajo svoje naloge v največji meri na varovančevem domu. Delo opravljajo v vseh razmerah in tako so zaposleni v patronažni službi svoje delo uspešno opravljali tudi vseskozi od začetka epidemije covid-19, ko tako zdravstveni stroki kot širše še niso bila znana vsa dejstva o širjenju okužbe z omenjenim virusom. Zaposleni v patronažni službi so kljub vsem nevarnostim in možnem visokem tveganju, da se pri svojem delu tudi sami okužijo, ves čas prvega in tudi ostalih valov epidemije nesebično skrbeli tako za nosečnice, novorojenčke kot tudi za vse ostale bolnike, ki jih je bilo potrebno dnevno obiskovati in oskrbovati na domu.

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Vlasta Starc za življenjsko delo pri razvoju predšolskega varstva v občini Trebnje.

Vlasta Starc vodi javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje že šestnajst let. V teh letih se je velikost javnega zavoda povečala iz 16 na 37 oddelkov do konca leta 2020. Pri vseh investicijskih projektih in širitvah je prispevala svoj delež kot neumorna svetovalka pri gradnji ter zastopala strokovno utemeljene potrebe uporabnikov. Največji pridobitvi v času njenega vodenja sta 14-oddelčni vrtec na Režunovi ulici v Trebnjem in nova enota vrtca v Šentlovrencu, 4-oddelčni vrtec Lovrenc. Omeniti velja tudi strokovno delo Vlaste Starc in njene zasluge pri vzpostavitvi in vključevanju romskih otrok v enoto Romano, ki deluje v naselju Vejar, in pri odprtju razvojnega oddelka, v katerem se izvaja zahtevno strokovno delo z otroki s posebnimi potrebami.

Vrtec Mavrica Trebnje pod vodstvom Vlaste Starc sodeluje v mnogih nacionalnih in mednarodnih projektih s področja predšolske vzgoje in za svoje malčke izvaja vrsto obogatitvenih dodatnih dejavnosti. Vlasta Starc je kot družbeno odgovorna ravnateljica vzpostavila sodelovanje z institucijami lokalnega okolja. Vključenost otrok v programe predšolske vzgoje se je v preteklih letih zaradi dobrega dela zavoda posledično povečala.

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejel Kegljaški klub Trebnje za 50 let uspešnega dela na področju športa.

Kegljaški klub Trebnje obeležuje pol stoletja delovanja. Trenutno šteje 50 članov, ki kljub manj ugodnim pogojem za delo – z majhnimi sredstvi in brez lastnega kegljišča – aktivno delujejo tako v regijskem in državnem kot v mednarodnem prostoru. Prvo desetletje delovanja je klub vadil na kegljišču Opara Trebnje, potem pa so ostali brez kegljišča v svojem kraju in so vadili v Ivančni Gorici, v Krškem, na novomeškem Vodnjaku, na kegljišču Invalid v Ljubljani in na novomeškem Portovalu, kjer vadijo še danes.

Med svoje največje dosežke štejejo naslov svetovne podprvakinje, ki ga je leta 2015 na Svetovnem prvenstvu kadetinj U-18 v nemškem Sprechersdorfu osvojila Nika Radelj, v kombinaciji pa je osvojila četrto mesto. Na Svetovnem prvenstvu za mladinke U-23 v Novigradu leta 2016 je Nika Radelj kot najboljša igralka izbrane vrste prispevala k četrtem mestu Slovenije, posamezno in v kombinaciji je osvojila osmo mesto. Kegljaška zveza Slovenije je Niko Radelj razglasila za najboljšo kadetinjo v letu 2015 in najboljšo mladinko v letu 2016. Kegljaški klub Trebnje je član Športne zveze občin Trebnje in Mirna in Kegljaške zveze Slovenije.

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejel Stane Gorec za življenjsko delo na področju gasilstva in prostovoljstva.

Stane Gorec že kar 53 let aktivno deluje na področju prostovoljnega gasilstva. Po vključitvi v Prostovoljno gasilsko društvo Občine je kmalu prevzel prve društvene in vodilne zadolžitve. Desetletja je bil aktiven v operativni skupini, kjer se je odzival na intervencije. Dejaven je bil tudi na področju izobraževanja, izučil se je za izprašanega gasilca in pomagal kot mentor mladine. Predvsem pa je bil aktiven na organizacijskem področju ter pri gradnji in adaptaciji gasilskega društvenega doma. Bil je med pobudniki prve večje brizgalne brizge ter prvega in vsakega naslednjega gasilskega vozila.

V organih društva je opravljal številne funkcije, med drugim je bil 14 let predsednik društva. Kljub svoji starosti še vedno deluje na društvenem področju, in sicer kot avtor več zbornikov. Trenutno je član upravnega odbora, član komisije za zgodovino in predsednik komisije za veterane. Dejaven je bil tudi v lokalni skupnosti, kot tajnik KS Štefan je bil eden od pobudnikov napeljave stacionarnega telefona, bil je tajnik in član upravnega odbora Konjerejskega društva Trebnje in član Vinogradniškega društva Trebnje.

Plaketo Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Anica Miklič za življenjsko delo na področju socialnega varstva.

Anica Miklič je v Trebnjem pustila svoj pečat z več kot štiridesetletnim delovanjem na področju socialnega varstva. Svojo poklicno pot je začela na Občini Trebnje v občinski socialni službi. Leta 1982 je bil ustanovljen Center za socialno delo Trebnje, ki ga je vodila do upokojitve. Sprva je vodila manjši kolektiv, ki se je z nalogami in pristojnostmi socialnega dela večal. Pod njenim vodstvom so razvijali preventivne programe na področju socializacije Romov, rejništva, starejših, razvijali so pomoč enostarševskim družinam, prostovoljno socialno delo v družinah, organizirali tabore za otroke in mladostnike, krožek za duševno manj razvite posameznike, pomoč družini za dom in oskrbo starejših na domu s pomočjo javnih del.

V delovno sredino je prinesla povezanost in zaupanje. Z jasno vizijo je zaposlene usmerjala k skupnem cilju: zagotavljati kakovostne storitve in programe glede na potrebe lokalne skupnosti, gojila je tudi sodelujoč odnos z uporabniki in drugimi organizacijami. Socialno delo v občini je pripeljala na visoko raven, ki jo razvija tudi v času svoje upokojitve, ko je ostala voditeljica skupine starih ljudi za samopomoč, ki jo je ustanovila leta 1993. Anica Miklič ima za sabo vrsto let zelo aktivnega dela v lokalni skupnosti. Njeno delo predstavlja izjemen doprinos na področju razvoja preventivnih programov skrbi za starejše, socialno šibke in na področju socialnega varstva v občini Trebnje.

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela prof. dr. Marija Petek Šter za izjemen prispevek k razvoju primarnega zdravstva v občini Trebnje.

Prof. dr. Marija Petek Šter je zdravnica, ki svoje delo opravlja s srcem in dušo. Med drugim je bila članica koordinacijske skupine v DSO Trebnje, ki je bila ustanovljena ob aktivaciji kriznega načrta ob pojavu okužb s covid-19 med stanovalci doma. V tej vlogi je tako na operativni kot na organizacijski ravni pomembno prispevala k obvladovanju položaja, zagotavljanju neprekinjenega dela, izvajanju zdravstvenih storitev splošne ambulante v domu in k zdravstveni obravnavi okuženih stanovalcev v tri mesece trajajoči zavodski rdeči coni. Njeno delo predstavlja pomemben prispevek na področju ukrepov obvladovanja epidemičnih razmer z vseh vidikov zdravstvene oskrbe v institucionalnem varstvu in širše v lokalnem okolju.

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejelo Društvo upokojencev Trebnje za izjemno delo na programu Starejši za starejše.

Program "Starejši za starejše" v Sloveniji poteka pod okriljem Zveze društev upokojencev. Leta 2015 sta ga začeli izvajati Društvi upokojencev Trebnje in Velika Loka. Namen programa je omogočiti starejšim, da ostanejo čim dlje v domačem okolju, v katerem se najbolje počutijo, kar zagotovijo z mrežo prostovoljcev, ki priskočijo na pomoč starejšim od 69 let. Prostovoljke nudijo manjše pomoči, kot so prevoz, dostava iz trgovine, lekarne, pomoč pri hišnih opravilih, pri osebni higieni, sprehodih in druženju. Če je potrebna pomoč, ki ni v njihovi moči in pristojnosti, pa koordinatorka programa vključi različne strokovne službe v lokalnem okolju. V občini Trebnje je v program vključenih 1300 občanov starejših od 69 let, za katere skrbi 18 prostovoljk. Program koordinira prostovoljka Marta Dreža.

 Prznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejelo podjetje Alva d.o.o. za družbeno odgovorno podporo športnim in humanitarnim organizacijam.

Podjetje Alva d.o.o. iz Šentlovrenca ima s svojimi zaposlenimi izjemen čut za sočloveka. Vedno so pripravljeni pomagati sokrajanu, ki se je znašel v stiski in potrebuje pomoč. S svojimi prostovoljnimi prispevki izdatno podpirajo humanitarne projekte v občini Trebnje kot tudi prostovoljna gasilska društva v bližnji in širši okolici. V zadnjih letih se je podjetje zelo angažiralo tudi na športnem področju – kot eden izmed glavnih pokroviteljev Rokometnega kluba Trimo Trebnje. S svojim izjemnim prispevkom in trudom jim je uspelo vzpostaviti tako imenovano rokometno akademijo, katere cilj je navdušiti čim večje število mladih za igranje rokometa in s tem nadaljevanje tradicije dobre rokometne šole Trebnje, ki je znana tudi v širšem evropskem prostoru.

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Knjižnica Pavla Golie Trebnje za 90 let uspešnega razvoja knjižničarstva.

Do leta 1931 je v Trebnjem delovalo Bralno društvo s svojo knjižnico. Po njegovem razpustu je knjižnica pripadla Telovadnemu društvu Sokol, v okviru katerega je bila ustanovljena prva javna knjižnica v Trebnjem. Danes Knjižnica Pavla Golie Trebnje poleg osnovne dejavnosti knjižnične izposoje predstavlja pomemben del kulturnega utripa v Trebnjem. Dejavnost knjižnice je celostno vpeta v iskanje poti do bralca, večanje dostopnosti storitev in širjenje bralne kulture ter krepitev lokalne identitete Trebnjega. Za lokalno okolje izvaja veliko pomembnih projektov, med njimi velja izpostaviti domoznanske zbirke in dejavnosti, povezane z ohranjanjem spomina na trebanjskega akademika Pavla Golio.

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Galerija likovnih samorastnikov Trebnje za 50 let uspešnega delovanja.

Prvi Tabor likovnih samorastnikov je bil v Trebnjem organiziran leta 1968. Z namenom strokovnega razvoja muzejske dejavnosti, proučevanja in varovanja nastajajoče zbirke je bila leta 1971 ustanovljena Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki danes predstavlja eno od najpomembnejših središč tovrstne umetnosti v Sloveniji in svetu. Pri tem velja poudariti, da gre za edino tovrstno institucijo v državi. Njena zbirka obsega več kot 1300 del 300 avtorjev iz 42 držav, kar jo uvršča med največje tovrstne zbirke na območju Srednje Evrope in med obsežnejše v svetu. Galerija je bila sprva zadolžena za varovanje podarjenih del, nato pa tudi za sistematično zbiranje, proučevanje, razstavljanje, promocijo in dokumentiranje samorastniške umetnosti. Ponaša se z bogato razstavno tradicijo, letnim razstavnim programom, povezuje se in sodeluje z muzeji doma in v tujini, tako na področju raziskovanja kakor tudi v razstavni dejavnosti, ter z bogatim pedagoškim in promocijskim programom skrbi za izobraževanje in razvoj publike.

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejel Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Trebnje za dolgoleten trud za pomoč ljudem v stiski.

Območno združenje Rdečega križa Trebnje je v občini Trebnje dejavno že vrsto let. V delo združenja so vključeni prostovoljci z izredno razvitim čutom za sočloveka in za pomoč ljudem v stiski. Območno združenje ima organizirano ekipo prve pomoči, ki lahko priskoči na pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Prav tako redno organizira krvodajalske akcije, humanitarne akcije, pomoč ljudem v stiski ter srečanja in obiske starejših občanov. Tudi v času epidemije covid-19 so se člani Območnega združenja izredno izkazali s pomočjo starejšim pri dostavi toplih obrokov hrane in ostalih potrebščin.

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Marta Bartolj, ilustratorka, za odmevno umetniško ustvarjanje.

Marta Bartolj je svojo poklicno pot namenila ilustraciji. Za magistrsko delo (knjigo brez besed) na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je prejela študentsko nagrado UL ALUO. Njena prva avtorska knjiga naslovljena Kje si? je v okviru nagrade Kristine Brenkove prejela priznanje za izvrstno slikanico brez besedila, naslednje leto pa je bila uvrščena med bele vrane in prejela tudi značko za kakovost zlata hruška. Slikanica je bila uvrščena v 4. zbirko brezbesednih knjig IBBY in na častno listo v sklopu te zbirke, na Mednarodnem knjižnem sejmu v Pekingu leta 2020 je bila uvrščena med finaliste sejma. Leta 2021 so se ilustracije za ameriško različico knjige Kje si? uvrstile med finaliste za mednarodno razstavo ilustracij v sklopu bolonjskega knjižnega sejma.

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejel Občinski štab Civilne zaščite Občine Trebnje za uspešno delovanje v času epidemije.

V preteklih letih je bila v kar nekaj primerih potrebna aktivacija Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Trebnje, ki je zagotavljalo razno podporo in koordiniranje sil za reševanje na območju občine Trebnje. Občinski štab se je še posebej izkazal za nepogrešljivega v preteklem letu po izbruhu epidemije covid-19. V tem času so člani Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Trebnje opravili veliko dela in vložili znaten trud v iskanje in nabavo zaščitnih sredstev, ki jih je bilo vsaj na začetku epidemije na voljo zelo malo. Tako so zagotovili zaščitna sredstva za nujne službe sil za reševanje in pomoč. S svojim delom v času epidemije so znatno prispevali k omejevanju in preprečevanju širjenja okužbe z virusom covid-19.

Priznanje Občine Trebnje v letu 2021 je prejela Nada Zorec za delo v Društvu podeželskih žena Tavžentroža in za prispevek k prepoznavnosti Občine Trebnje v širšem prostoru.

Nada Zorec je pred štirimi leti prevzela predsedovanje Društvu podeželskih žena Tavžentroža, ki šteje 300 članic in pomembno prispevala k razvoju dejavnosti društva, ki deluje že kar 46 let. Tako kot deluje povezovalno in spodbujevalno v društvu, je aktivna tudi v pevskem zboru Tavžentrože. Poleg tega je dejavna članica Sveta Krajevne skupnosti Veliki Gaber, v nadzornem odboru Društva upokojencev Veliki Gaber in kot članica Folklorne skupine Društva upokojencev Veliki Gaber Večerna zarja. Nesebično je priskočila na pomoč tudi Kmetiji Marn in Kmetiji Žnidaršič, v času stiske jih je zastopala na Kmečki tržnici v Trebnjem. In nenazadnje je pomembno prispevala k prepoznavnosti Občine z vlogo gospodarice v resničnostni oddaji Kmetija.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi