Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
25°C
7°C
JUTRI
30°C
10°C
7830

Mag. Irena Starič, direktorica OU Občine Trebnje

Izhaja iz okolice Dobrniča in je zelo pripadna občini Trebnje. Rada pove, da zadnjih petnajst let živi v sosednji občini Mokronog-Trebelno, vendar čisto na obrobju in jo vse poti vodijo v občino Trebnje. Prihaja iz preproste, delavsko-kmečke družine, zaradi česar ji delo nikoli ni bilo tuje. Vajena je iskati kompromise ter se prilagajati. Prav tem koreninam je hvaležna, da je vztrajna pri doseganju zastavljenih ciljev in hkrati pripravljena iskati vmesne poti za iskanje rešitev. Njeno načelo je, da vedno obstaja pot, samo poiskati jo je treba.

Po izobrazbi je magistrica znanosti, smer Poslovodenje in organizacija, tako da ji je področje organiziranja in vodenja poznano že iz študijskih let. V praksi je kar petnajst let vodila referat za proračun. Od 1. aprila lani, ko je Občino zapustil gospod Janez Pirc, je opravljala delo v. d. direktorja občinske uprave. Direktorsko mesto OU pa je prevzela 1. januarja letos, ko je bil končan postopek javnega natečaja, na podlagi katerega je bila izbrana. Še vedno se veliko ukvarja tudi z nalogami, ki sicer pripadajo referatu za proračun, saj za njeno bivše delo še niso našli osebe, ki bi jo nadomestila. Njeno delo je zelo dinamično, vedno je nekaj novega, kar pa ji je pisano na kožo.

Koliko časa ste že na Občini in katera dela ste opravljali?

V moji dvajsetletni delovni dobi na Občini Trebnje se je nabral širok spekter znanj, ki jih vsakodnevno delim s sodelavci, kar kaže na mojo pripravljenost za pomoč pri doseganju skupnega cilja.

Na Občini Trebnje sem se zaposlila prvega septembra 2001 po končanem izobraževanju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer sem si pridobila naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Pred tem sem končala Srednjo ekonomsko šolo v Novem mestu in opravila maturo. Na Občini sem začela kot pripravnik, kjer sem preko spoznavanja dela v občinski upravi s pomočjo kroženja po oddelkih, sodelovanja pri pripravi proračuna, spremljanja izvrševanja proračuna in sodelovanja pri ostalih finančno-računovodskih nalogah spoznavala delo v občinski upravi.

Bogat izbor del in posledično znanja je za vami. Kdo je zaslužen za to?

Menim, da so za mojo zaposlitev na Občini zaslužni sedaj že pokojna gospoda Dušan Mežnaršič in takratni župan gospod Ciril Metod Pungartnik ter seveda takratni direktor občinske uprave gospod Janez Slak. Vsi omenjeni so bili zelo naklonjeni mladim domačim kadrom z mislijo, da jim je treba dati priložnost, ki sem jo dobila tudi jaz.

Nadaljevala sem kot samostojni strokovni sodelavec v Referatu za proračun, nato kot svetovalec v Referatu za proračun, kjer sem sodelovala pri zahtevnih nalogah, povezanih s pripravo proračuna, pri finančnem pregledu pogodb, ki jih sklepa župan, pri nalogah s področja javnih naročil, pri notranjem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, sodelovanju z notranjo revizijo. V tem času sem ob delu končala še že omenjeni magisterij.

Kako je šlo to iz teorije v prakso?

Vedno sem želela svoje strokovno znanje uporabljati v praksi in veliko sem razmišljala in še razmišljam, kako stvari izboljšati, kako jih popraviti, če opazim, da je kaj narobe. Nekaterim to ni prav oz. si tolmačijo, kot da kažem napake, vendar moj namen nikoli ni bil kazati na kogar koli, ampak stvari obrniti v pravo smer. Na nek način imam srečo, da me je vodstvo pri tem vedno podpiralo, saj je bila vedno vsaka ideja dobrodošla, kar zelo cenim. Le-to  mi  omogoča nadaljnji razvoj in rast.

Kje vse ste nadaljevali svoj delovni »pohod?«

Od decembra 2005 sem bila na delovnem mestu višji svetovalec – vodja Referata za proračun, kjer sem opravljala naloge vodenja, organiziranja in nadziranja dela v referatu za proračun, pripravo analiz, poročil, pripravo proračuna in načrta razvojnih programov, pripravo zaključnega računa, spremljanje porabe proračunskih sredstev, pripravo likvidnostnih načrtov, postopke zadolževanja občin in poročanje o stanju zadolžitve občine in pravnih oseb na ravni občine, izvajanje nalog s področja javnih naročil, finančni pregled pogodb, ki jih sklepa župan, sodelovanje z notranjo revizijo.

V času vodenja referata sem bila trikrat odsotna zaradi koriščenja porodniške.

Od 1. 4. 2021 dalje sem bila na delovnem mestu v. d. direktorja občinske uprave. Delo zajema koordiniranje dela v občinski upravi, razporejanje, vodenje in usklajevanje dela delavcev občinske uprave, načrtovanje izvrševanja proračuna, koordiniranje aktivnosti pri ključnih projektih, sodelovanje na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles, vodenje ključnih aktivnosti v referatu za proračun, priprava rebalansa, itd.

Pod sedanjim vodstvom je vaše mesto najprej zasedal Janez Pirc, ki je svoje delo opravljal vrhunsko. Ga je težko nadomeščati?

Mojega sedanjega delovnega mesta nikoli ne jemljem kot nadomeščanje prejšnjega direktorja Janeza Pirca, ampak skušam delovati v smislu učinkovitega krmarjenja vseh zaposlenih na skupni ladji. Moram pa priznati, da me je za to delovno mesto predlagal in me spodbujal ravno Janez Pirc, ker je želel, da bi stvari čimbolj nemoteno tekle naprej, tudi po njegovem odhodu. Stvari pa so se neverjetno lepo »poklopile«, saj sem ravno razmišljala o karierni spremembi, kajti v računovodstvu oz. v financah sem začutila, da nimam česa več pogruntati in mi je delo postalo monotono. Delo direktorja občinske uprave sem dobro poznala, ker sem sodelovala pri velikih projektih, čeravno sem bila uradno v finančni službi. Hkrati sem poznala tudi delovanje Občine Trebnje, saj sem ji pripadna že dvajset let. Tako sem se posledično nekako odločila za Janezov predlog in moram reči, da mi ni žal. Menim, da na tak način lahko le še dodatno prispevam dobro delo v korist občanov.

Občina se lahko zadolžuje do višine 10 % prihodka iz prejšnjega leta z že vključenimi krediti, ki jih je kar precej. Koliko je Občina zadolžena do sedaj in koliko je še možnosti zadolževanja? Prosim, če lahko postrežete tudi z nominalnim podatkom.

Zakonska omejitev ni podana na način, da bi lahko rekli, da smo omejeni z nominalnim zneskom zadolžitve – omejitev je namreč vezana na letno odplačilo glavnic in obresti, kar pa je možno uravnavati z dolgoročnostjo kreditov. Dejstvo je, da je naša zadolžitev pod povprečjem zadolženosti slovenskih občin.

Kakšni pa so zneski zadolžitve?

Občina Trebnje je na dan 31. 12. 2021 zadolžena cca. 3,8 milijona evrov, kar pomeni 305,12 EUR na prebivalca občine. Dolg na prebivalca v povprečju slovenskih občin po podatkih Ministrstva za finance za leto 2020 znaša 383 EUR. Če pogledamo sosednje občine, so bistveno bolj zadolžene, npr. Mirna 652 EUR, Mokronog-Trebelno 572 EUR, Šentrupert 1.151 EUR na prebivalca (po podatkih MF). 

In kakšno je trenutno finančno stanje Občine?

Z veseljem lahko rečem, da je odlično. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 presega 1,5 milijona evrov, vendar se zavedamo, da se bo stanje med letom zelo spremenilo. Letos imamo namreč v teku ogromno investicij. Nekaj pa jih nameravamo še začeti v skladu s sprejetim rebalansom za leto 2022.

Kateri so tisti večji projekti?

Rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas (skoraj 5 mio samo gradnja in nadzor), kolesarska povezava TrebnjeMirnaMokronog, sofinanciranje krožišča pod gradom, ureditev regionalnih cest, stanovanjska soseska Dobrava, Energetska sanacija CIK …

Kaj počnete v prostem času? S čim si polnite baterije?

Imam družino, tri šoloobvezne otroke, s katerimi je potrebna kar velika mera potrpežljivosti, iznajdljivosti na poteh vsakodnevnega usklajevanja, saj ima vsak svoje popoldanske dejavnosti. Starejša dva v Trebnjem obiskujeta glasbeno šolo, najmlajša pa vrti mažoretno palico. Dopoldan smo vsak na svojih obveznosti, vikende in popoldanski čas, kolikor ga ostane, pa živimo v sožitju z naravo. Z veseljem skupaj vrtnarimo in si pridelamo zelenjavo za domačo potrebo. Vse bolj pa smo ljubitelji čebelarjenja. V domačem čebelnjaku je prav prijetno poslušati šumenje čebel in vdihavati aerosol iz čebeljega panja.  Vsi ljubimo domače okolje in radi se povzpnemo na kakšen manjši grič, kjer nam čudovit pogled na dolenjsko pokrajino poboža dušo. Prija nam tudi pohod ob žuborečem potoku, občasno pa si ogledamo okolico tudi s kolesarskega sedeža.

Kraji, kjer bivate, imajo vinske gorice. A imate vinograd?

Kot se za kraj in Dolenjce spodobi, tudi v naši družini obdelujeva manjši vinograd. Ob družinskih praznovanjih in kakšnih posebnih priložnostih tako veseljem odpremo doma pridelano in donegovano penino. 

Penina? Uradni izraz za slovensko peneče se vino ni značilna za navadnega vinogradnika. To je zahteven proces, ki potrebuje pravo grozdje in tudi nego.

Res se mora veliko stvari poklopiti, da lahko na koncu v kozarcu obožuješ lepo verižico mehurčkov. Za dobro vino je pogoj zdravo in lepo grozdje, za peneča vina pa je to še toliko bolj pomembno. Nežna kislina, ki jo grozdju nudijo dolenjske lege, je še posebej primerna za peneča vina. Potreben pa je dolgotrajen proces ti. donegovanja, da se v steklenici razvijejo iskrivi mehurčki. Kot radi rečemo, so penine kraljice slavnostnih dogodkov, posebnih srečanj, obletnic in intimnih trenutkov. Ta posebna pijača z bliščem obarva tudi vsakdanje trenutke življenja in jo z lahkoto uporabiš za različne namene.

Kako bi opisali sami sebe?

Sem poštena oseba, ki se je vedno pripravljena potruditi za dosego želenega cilja. Sem zanesljiva, natančna, načelna, delo jemljem resno in odgovorno. Prihajam iz domačega okolja in mi je ravno zato še toliko bolj pomembno, da »domača občina dobro stoji«. Pripravljena sem usklajevati različne interese, potrebe in iskati rešitve. Vedno prevzamem pobudo, da problem rešimo, odlikujeta me natančnost in mirnost.

Bi za konec kaj sporočili občanom?

Če imate kakšen predlog, pobudo, težavo, nas kontaktirajte. Skušali vam bomo pomagati oz. upoštevati vaše predloge, seveda v skladu z omejitvami, ki nam jih narekuje zakonodaja. Vsi na Občini namreč delamo za občane oz. za dobrobit občanov.

Mojca Smolič

 

 

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi