Logo MojaObčina.si

Trebnje

JUTRI
30°C
15°C
ČE.
27°C
14°C
5306

Niko Avgustinčič

Poznamo ga kot prijaznega policista, ki je dolga leta delal na Policijski postaji Trebnje. Opravljal je vsa dela od splošne, do prometne policije. Na mesto policista v PP Trebnje   je prišel iz Ljubljane in tudi tu delal od patruljne policije do kriminalista in si tako nabiral dodatna znanja.

V času dela na Policijski postaje Trebnje, Policijska uprava Novo mesto, je leta 2005 uspešno zaključil osnovno usposabljanje za delo v mirovnih misijah. V misiji na  Kosovem pa je bil v okviru misije UNMIK med leti 2007 in 2009.

Tam se je opravljalo naloge v operativno-komunikacijskem centru, pri varovanju meje, v specialni enoti, enoti za varovanje oseb, kriminalistično obveščevalni enoti, analitski službi, pri preiskovanju organizirane kriminalitete in vojnih zločinov.

Vmes je delal na Policiji in leta 2011 prejel medaljo za požrtvovalnost, saj sta s kolegom policistom Borisom  Kraševec rešila obešenega moškega in ga oživljala vse do prihoda reševalcev.

Ponovno pa je leta 2013 za eno leto odšel na misijo na Kosovo in delal v okviru misije EULEX in krepil ter poglabljal mednarodna sodelovanja.

Vedno je rad iskal nove izzive in ker se je ponudila možnost se je prijavil na razpis za medobčinskega inšpektorja, kjer so mu odprli vrata.

Katera področja pokrivate?

Moje delo zajema vodenje in odločanje v vseh upravnih postopkih s področja dela medobčinskega inšpekcijskega nadzora. Skupna občinska uprava Mirnska dolina dela za občine Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna, upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva. V skupni občinski upravi opravljajo naloge inšpektorji in redarji kot pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo pooblastila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o občinskem redarstvu.

Kaj je vaše delo?

Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja nad občinskimi predpisi in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost. Inšpekcija opravlja nadzor nad predpisi, ki urejajo področja:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
 • izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
 • urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
 • javna razsvetljava v naseljih,
 • občinske takse,
 • zimska služba,
 • uporaba zastave in grba,
 • označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
 • in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.
 • Inšpekcija tudi spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira, ter preventivno deluje z objavami člankov, obvestil in opozoril v občinskih glasilih.

Medobčinska inšpekcija se vključuje tudi v različne akcije, ki so vezane na varovanje okolja.

Delavno področje je veliko in obsežno. Delate sam ali vas je več?

Za Trebnje, Mokronog in Mirno sva dva inšpektorja, ki si deliva delo. Kolegica pokriva gradbeni del, ki je novejša in zahtevnejša veja, deliva pa si cestna področja. Jaz sem odgovoren za Komunalni del, ki zajema priklope, vodovod, kanalizacijo, odpadke, pogrebno dejavnost, in oglaševanje, ki je zelo prepleteno s cestami in plakatiranje. Velik poudarek pa je na odpadkih oz. pravilnem ločevanju v gospodinjstvih in skupnih zbiralnicah. Odpadkov je na žalost vedno več in zato je tu tudi več kršitev

Delo na terenu je poleg zelo dobrega poznavanja zakonskih predpisov pomemben element uradnega nadzora. Kakšen je vaš pogled na celoten teren, kjer kot inšpektor ugotavljate dejansko stanje?

Če pogledamo odpadke, kjer je nadzor največji, moram reči, da so se stvari premaknile v plus, kar je pohvalno. Tu delo teče sledeče. Dogovorimo se s Komunalo in potem vsaj 2x letno - spomladi in jeseni delamo preglede, oz. v enem dnevu pregledamo povprečno od 100-150 gospodinjstev oz. odpadkov v kantah. V treh tednih se ravno naredi cel krog. In veseli me, da je vsakič bolje, z manj kršitvami. Očitno se ljudje zavedajo življenja na planetu.

Kateri odpadki pa so najbolj sporni?

Problemi so še vedno z odpadki v zelenih kantah, kjer se velikokrat najde tudi kaka plastika ali biološki odpadki. Vedno vse naredim na miroljuben način in ne kompliciram. Če se zgodi neka napaka menim, da je to le nečimrnost, nepazljivost in sprva le opozorimo, da se stvari ne ponavljajo in večina vzame stvar resno.

Kaj pa ti odpadki kot so maske, rokavice, testi, palčke…?

Načeloma se ti odpadki sortirajo kot vsi ostali. Plastika v rumeno, ostalo v zeleno. Direktne nadzore nad temi odpadki pa izvaja državna inšpekcije, tako da nas to ne bremeni.

So morda tudi prijave?

Prijav za odpadke po gospodinjstvih ne beležimo. So sem pa tja prijave za odpadke, ki se nahajajo kje v naravi ali poleg kontejnerjev in v blokovskih naseljih, ter zidanicah. A tam je težko najti krivca, saj so zbiralnice skupne z večjo maso ljudi, zato je osveščenost ljudi še toliko bolj pomembna.

Kdaj se odločite za izdajo plačilnih nalogov ali strožjo kazen?

Moje načelo je, da ob prvi kršitvi povem, opozorim, ob drugem pregledu, če je še vedno napačno ločeno, pa napišemo kazen oz. globo.

Je morda kdaj kaj verbalnega ali fizičnega nasilja nad vami inšpektorji?

Vedno se pri strankah takoj predstavim kdo sem in po kaj prihajam, a vsi ne sprejemajo tega kot delo, ki ni slabonamerno in se temu primerno tudi odzovejo. Vseeno pa sem do sedaj še vedno uspel najti nek miroljuben pristop za konstruktiven pogovor.

Ste mogoče v zadnje času napisali kakšno globo?

Vsako zadevo, ki jo odpremo jo vodimo po dveh tirih. Eno je inšpekcijski postopek, drugo pa prekrškovni. To pomeni, da če se nekaj inšpekcijsko narobe  naredi, obstaja določilo, ki določa kazen oz. izpis plačilnega naloga z globo, ki je že nekaj časa nisem napisal.

Se po opozorilu oz. opominu vrnete h kršitelju in preverjate stanje?

H tem, ki jih opozarjamo ravno vedno ne gremo, saj bi bilo vse malo težje obiskati. Obiščemo in preverjamo stanje pa  pri vseh, ki smo jim napisali globo. Odzivi so različni. Imamo kar nekaj primerov, ko smo napisali tudi po dvakrat, trikrat globo, da se je pričelo kaj premikati.

Vsako gospodinjstvo mora obvezno imeti zeleno in rumeno kanto, po potrebi če nima kompostnika pa še rjavo tudi za biološke odpadke.

Je vaš plan širiti vaše področje dela?

Odpira se nam gradbeno področje, ki je zanimivo in od junija dalje bo tudi to v naši pristojnosti. Skednji, drvarnice, objekti, ki ne sodijo na določena zemljišča in niso grajene s pravilni dovoljenji. Tako se bomo lotili še enega potrebnega segment na terenu.

Z ločevanjem odpadkov pričnimo že doma, v gospodinjstvih saj ne zahteva veliko truda in časa, le malo dobre volje. Odnesimo jih v kante ali na ekološke otoke. Ne mečimo jih v naravo in ob cestah saj so res nekaj nepojmljivega in uničujočega, kakor tudi umazana cesta, ki je lahko nevarna za vse udeležence. Od peščev, kolesarjev do vseh voznikov motornih vozil in ostalih udeležencev. Na nek način se s čistostjo narave kaže tudi naš odnos do narave in vseh bitij, zatorej: »Ločujmo in naravo varujmo.«

Mojca Smolič

foto: M.S. in arhiv N.A.

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi