Logo MojaObčina.si
DANES
27°C
18°C
JUTRI
27°C
15°C
Oceni objavo

Intervju s kandidatom Bojanom Kirbišem

Na portalu MojaObcina.si smo se odločili, da kandidatom za župane lokalnih volitev 2018 v vaši občini ponudimo možnost predstavitve svojih pogledov, stališč in ciljev, ker verjamemo, da je vsak glas pomemben. Želimo, da se občani poznate vse načrte, ki jih imajo kandidati v občini Starše. Na vprašanja se je z veseljem odzval sedanji župan Bojan Kirbiš.

1. Kaj so največje težave v vaši občini na področju infrastrukture in kaj nameravate narediti na tem področju, če boste izvoljeni?


V Občini Starše smo zgradili kanalizacijo v vseh naseljih. Nanjo je priključenih nad 90% gospodinjstev. Pri tem smo poškodovali ceste, zato je sedaj pomembno da le te preplastimo in ob tem poskrbimo še za ostalo manjkajočo cestno infrastrukturo. Zato ob obnovi cest načrtujemo še izgradnjo pločnikov in kolesarskih poti. Občina pa že ima v celoti vso javno razsvetljavo zamenjano z varčnimi žarnicami. Občina načrtuje tudi izgradnjo še manjkajočega optičnega omrežja po vaseh Brunšvik, Zlatoličje, Starše, Rošnja in Loka. Pri vseh obnovah cest po kanalizaciji pa so cevi za dva operaterja že položena. Dokončati tudi obdravsko kolesarsko stezo, država pa jo bo sprojektirala, umestila v prostor in zemljiškoknjižno uredila zemljišča. Občinsko mrežo kolesarskih poti želimo povezati tudi z sosednjimi občinami in tako omogočiti varnost kolesarjem tudi v prometu med občinami.

 

2. Kako nameravate pospešiti razvoj občine?


S komunalno ureditvijo poslovne cone v Zlatoličju, kjer je na razpolago 9 ha zemljišč v lasti občine. Računamo, da se bodo s prodajo zemljišč in prihodom novih podjetij v občino odprla nova delovna mesta za naše občane. Občina prav tako načrtuje izgradnjo nove podružnične šole v Marjeti, za katero smo že pridobili gradbeno dovoljenje, v sklopu tega projekta bo dograjena tudi nova enota vrtca in urejena okolica (parkirišča, zelene površine za potrebe vrtca in šole). V šoli bo zgrajena večnamenska telovadnica, ki jo bodo lahko v popoldanskem času uporabljali občani za rekreacijo, kulturo in družbene dejavnosti. Ob novi dovozni cesti bo urejen tudi dostop za cca. 15 in 20 gradbenih parcel.

Občina načrtuje tudi izgradnjo medgeneracijskega središča, kjer bi poleg doma za starejše občane zgradili še medgeneracijski center, ki bi občanom in varovancem doma omogočal izvajanje dnevnih aktivnosti in druženje.


3. Kaj bi naredili za večjo prepoznavnost občine?

Veliko smo že naredili. Večjo prepoznavnost pa načrtujemo skupaj s sosednjimi občinami na področju turizma (kolesarske povezave, prehod preko Drave z žičnico, ureditev športno rekreacijskega centra Pleterje naravno kopališče).

 

4. V naši raziskavi je 89 % občanov izrazilo željo po boljši informiranosti s strani občine. Kaj bi izboljšali na tem področju?


V Občini Starše smo veliko naredili za obveščenost občanov. Vsak teden izhajajo Novice, ki jih dobi vsako gospodinjstvo. Novice so objavljene tudi na spletni strani občine. Imamo tudi Facebook profil, kjer prav tako objavljamo dnevno obvestila. 2x letno izdajamo glasilo, kjer so objavljeni obsežnejši članki in poročila. Občane o dogajanjih obveščamo tudi preko SIP TV. Redno odgovarjamo tudi na novinarska vprašanja.

 

5. Katere so še druge teme, za katere se najbolj zavzemate in so po vašem mnenju najbolj kritične?

Sprejet je bil občinski prostorski načrt, tako da je v občini veliko gradbenih parcel. Z lastniki parcel smo organizirali več skupnih sestankov, da bi uredili še dostope do teh parcel. Tam bi uredili še vso ostalo infrastrukturo. Imamo polovičen komunalni prispevek za mlade družine, 500 € ob rojstvu otroka, plačujemo mlečno prehrano do 6 meseca starosti, nudimo nadstandard v osnovni šoli, plačujemo prevoze otrok na kopanje, sofinanciramo smučanje- naši občani plačajo le 50 % cene, imamo možnost brezplačnega drsanja, vsi dijaki in študenti, kateri izpolnjujejo pogoje razpisa imajo žepnine 30 €, štipendije v višini 150 €. V študijskem letu 2018/2019 bo dobivalo štipendijo 56 študentov in 143 dijakov. Za vse kmete na področju Zlatoličja in Starš, kateri so dali soglasja, da smo jih lahko prijavili v projekt komasacij, agromelioracij in namakalnih sistemov, bodo projekti 100% financirani z evropskim denarjem.

Oglejte si tudi