Logo MojaObčina.si
DANES
23°C
13°C
JUTRI
22°C
13°C
Oceni objavo

Vzdržujmo obcestno vegetacijo

Da bi zagotovili čim večjo varnost udeležencev v prometu, vse občane opozarjamo na obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves in preostale vegetacije na površinah ob cesti. Zagotovljena mora biti preglednost ceste in prost profil, prometna signalizacija pa vidna in dostopna. Prav tako je treba obrezati vegetacijo ob pločnikih, ki zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu.

Pri rednih terenskih ogledih opažamo, da so žive meje ob cestah, pločnikih in drugih prometnih površinah razraščene in previsoke. Ugotavljamo tudi, da je treba nekatere lastnike zemljišč vsako leto ponovno opozarjati, da je treba vegetacijo ustrezno obrezati.

·      Na cestnem svetu javne ceste je prepovedano postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete.

·      V območju površin, potrebnih za preglednost ceste zasaditev grmovnic ne sme presegati višine 0,75 m od nivoja vozišča.

·      Drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, morajo biti obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,50 metra (glej sliko).

·      Grmičevje ali drevje, ki raste ob cestah, mora biti po širini obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 meter od roba asfalta ceste (glej sliko).

Vse te obveznosti lastnikov parcel so opredeljene tudi v 110. členu Zakona o cestah (ZCes-2): »V območju križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršne koli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali cestnega priključka.«

Opozarjamo, da je treba za vegetacijo skrbeti skozi vse leto in tako zagotavljati minimalno polje preglednosti. Zato je pomembno, da razrasle veje vegetacije čim prej porežete, še preden vas na to opozorimo mi.

Oglejte si tudi