Logo MojaObčina.si
DANES
6°C
4°C
JUTRI
7°C
2°C
Oceni objavo

Vodje policijskih okolišev

Spoštovani občani.

Vodja policijskega okoliša je tisti policist v vašem kraju, ki ima poleg strokovnih in življenjskih izkušenj še poseben občutek za delo z ljudmi, saj vsak dan neposredno sodeluje s prebivalci na svojem območju, ki ga tudi dobro pozna. Vodje policijskega okoliša med drugim zaznavajo varnostno problematična območja, občane seznanjajo s pojavnimi oblikami kriminalitete in prekrški, jim svetujejo glede preprečevanja kaznivih dejanj in prekrškov, obiskujejo oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vračajo najdene in zasežene predmete, z razgovori pridobivajo informacije ter predavajo v šolah in vrtcih. Nanj se lahko obrnete, če potrebujete osebni nasvet in pogovor ali pomoč policije. Pokličete ga lahko tudi, če nam želite sporočiti podatke o kaznivem dejanju ali prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo ali ogrožanje, če imate varnostno zanimive informacije, ali če želite tudi sami predlagati kakšne ukrepe za izboljšanje varnosti v svojem okolju, pa čeprav gre morda le za drobne, a za vas zelo moteče težave.

Kaj dela vodja policijskega okoliša?

 • Opravlja predvsem preventivne naloge v policijskem okolišu,
 • sodeluje pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter odkrivanju in prijemanju storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb,
 • ugotavlja kriminalna žarišča in sodeluje pri njihovem nadzoru,
 • sodeluje s prebivalci, predstavniki lokalne oblasti, predstavniki podjetij, organizacij in društev ter jih seznanja s pojavnimi oblikami kriminalitete in kršitvami,
 • predava v šolah in vrtcih,
 • svetuje občanom, jih opozarja in jim daje navodila glede preprečevanja kaznivih dejanj in prekrškov,
 • obiskuje oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vrača najdene oziroma zasežene ukradene predmete in z razgovori pridobiva informacije.


Kdaj poklicati vodjo policijskega okoliša?

 • Če potrebujete pomoč ali nasvet policije,
 • če želite sporočiti podatke o kaznivem dejanju,
 • če želite prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo ali ogrožanje,
 • če želite sporočiti druge, varnostno pomembne ali zanimive podatke,
 • če želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v svojem okolju.

Na naši policijski postaji je prišlo do zamenjav na mestih vodij policijskih okolišev. Policista Marka Turšiča, ki je deloval v policijskem okolišu območij KS Sevnica in KS Boštanj, je zamenjal policist Aleš Plevnik, policista Marka Vabiča, ki je deloval na policijskem okolišu območij KS Tržišče, KS Krmelj, KS Šentjanž, KS Studenec, KS Primož in KS Bučka, je zamenjal policist Matej Varlec, policist Jože Budna pa ostaja vodja policijskega okoliša območij KS Loka pri Zidanem Mostu, KS Zabukovje, KS Dolnje Brezovo in  KS Blanca.

Za podrobnejše informacije lahko pokličete POLICIJSKO POSTAJO SEVNICA na telefonsko številko  07 816 18 00, ali pa nam pišete na elektronske pošte pp_sevnica.punm@policija.si.


Daniel Žniderič,  načelnik policijske postaje,
višji policijski inšpektor III

Oglejte si tudi