Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
1°C
JUTRI
14°C
7°C

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019

Datum objave: 21. 03. 2019
Številka razpisa: 33002-1/2019-1
Sredstva: 33 000,00 EUR

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/2019) in na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 45/2015), v nadaljevanju: pravilnik), Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja naslednji

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2019 v Občini Šempeter-Vrtojba. Finančna sredstva se dodeljujejo kot:

- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),

- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter

- drugi ukrepi.

 

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

A. pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske izjeme),

B. pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,

C. druge pomoči na podlagi  Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 45/2015).

Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici ter na spletni strani  Občine Šempeter-Vrtojba http://www.sempeter-vrtojba.si/. Za vse informacije lahko pokličete na tel.: 05 335 10 02 (mag. Peter Ptičak). Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.

Všečkaj objavo