Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Imenovanje treh(3) predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Datum objave: 18. 08. 2021
Številka razpisa: 0322-6/2021-2

Na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št.: 5/18) objavljam

OBVESTILO O ZAČETKU POSTOPKA ZA IMENOVANJE TREH (3) PREDSTAVNIKOV OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA V SVETU JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI

Občina Šempeter - Vrtojba je dne 16. 8. 2021 prejela dopis Barbare Pavlin, predsednice Sveta javnega vzgojno-izobraževalnegazavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: Svet zavoda), v katerem obvešča, da 24. oktobra 2021 poteče mandat aktualnemu Svetu zavoda. Naproša, da se jim posreduje tri (3) predstavnike ustanovitelja (Občine Šempeter - Vrtojba), ki bodo člani Sveta zavoda v naslednjem mandatu.

 

Obvestilo o začetku postopka za izvolitev oziroma imenovanje članov javnih zavodov objavi Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na spletni strani občine pred sejo, na kateri občinski svet odloča o izvolitvi oziroma imenovanju.

 

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici (Uradni list RS, št. 25/08, 71/08 in 107/09) Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

– 3 predstavniki ustanovitelja,

– 5 predstavnikov delavcev,

– 3 predstavniki staršev.«

 

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta, in to največ dvakrat zaporedoma.

 

Predlog kandidature, ki se jo posreduje na podlagi obvestila o začetku postopka za izvolitev oziroma imenovanje mora vsebovati najmanj: navedbo na kaj se kandidatura nanaša, navedbo predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivališče), privolitev kandidata h kandidaturi in podpis predlagatelja.

 

Kandidate za imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan.

 

 Naprošam Vas, da predlog/e kandidatur/e, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si , da bo dostavljeno do vključno 13. 9. 2021.

 

Komisija bo prejete predloge obravnavala na seji dne 14. 9. 2021.


Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Monika Gorjan Zavadlav, l.r.


Prilogi:

- Izjava

- Dopis Sveta zavoda


Všečkaj objavo