Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
21°C
12°C
JUTRI
19°C
11°C

Razpisi občine Šempeter-Vrtojba

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne objave in razpisi
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Ostali razpisi
 • Poziv za javno zbiranje ponudb
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Zaključeni razpisi

Datum objave: 17. 05. 2018
Številka razpisa: 01111-7/2017-9
Sredstva: 0€

imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter Pri Gorici

Na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št.: 45/13) objavljam OBVESTILO O ZAČETKU POSTOPKA ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V SVETU JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ...
Datum objave: 27. 09. 2017
Številka razpisa: 41103-17/2017
Sredstva: 0€

Povabilo k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca za izvedbo del: »Del javne infrastrukture in ureditve na območju OPPN Lavžnik v Šempetru pri Gorici – II. faza«

Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju naročnik) objavlja povabilo k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca za izvedbo del: »Del javne infrastrukture in ureditve na območju OPPN Lavžnik v Šempetru ...
Datum objave: 25. 05. 2016
Številka razpisa: 35010-2/2007-MOP/73-1092-10
Sredstva: 0€

Javno naznanilo o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici

Na podlagi 3. točke 39. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, ...
Datum objave: 03. 05. 2016
Številka razpisa: 35009-3/2015/51/1092-10
Sredstva: 0€

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba

Na podlagi 3. točke 39. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12), Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor in ...
Datum objave: 29. 04. 2014
Številka razpisa: 35003-1/2009-65
Sredstva: 0€

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - ZUPUDPP - popr., 43/11 - ZKZ-C, 57/12 in 109/2012) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. ...
Datum objave: 22. 04. 2014
Številka razpisa: 11002-2/2014-1
Sredstva: 0€

Prosto delovno mesto Svetovalec za področje glavne pisarne

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja prosto delovno mesto Svetovalec za področje glavne pisarne. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - najmanj visoka strokovna izobrazba/prva bolonjska ...