Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
5°C
JUTRI
13°C
2°C

Razpisi občine Šempeter-Vrtojba

Kategorije
 • Vse
 • Javna naročila
 • Javna naznanila
 • Javne objave in razpisi
 • Javne razgrnitve
 • Javni natečaji
 • Javni pozivi
 • Javni razpisi
 • Ostali razpisi
 • Poziv za javno zbiranje ponudb
Razpisi
 • Vsi
 • Izberi datum

Razpisi

Zaključeni razpisi

Datum objave: 25. 05. 2016
Številka razpisa: 35010-2/2007-MOP/73-1092-10
Sredstva: 0,00 EUR

Javno naznanilo o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici

Na podlagi 3. točke 39. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, ...
Datum objave: 03. 05. 2016
Številka razpisa: 35009-3/2015/51/1092-10
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba

Na podlagi 3. točke 39. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12), Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor in ...
Datum objave: 29. 04. 2014
Številka razpisa: 35003-1/2009-65
Sredstva: 0,00 EUR

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - ZUPUDPP - popr., 43/11 - ZKZ-C, 57/12 in 109/2012) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. ...
Datum objave: 22. 04. 2014
Številka razpisa: 11002-2/2014-1
Sredstva: 0,00 EUR

Prosto delovno mesto Svetovalec za področje glavne pisarne

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja prosto delovno mesto Svetovalec za področje glavne pisarne. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - najmanj visoka strokovna izobrazba/prva bolonjska ...
Datum objave: 09. 01. 2014
Številka razpisa: 01111-8/2013-2
Sredstva: 0,00 EUR

Obvestilo o začetku postopka za imenovanje predstavnice/ka Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Obvestilo o začetku postopka za imenovanje predstavnice/ka Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica Občina Šempeter-Vrtojba je dne 3. 12. 2013 prejela dopis predsednice Sveta javnega zavoda Osnovne ...
Datum objave: 03. 07. 2013
Številka razpisa: 01111-3/2013-3
Sredstva: 0,00 EUR

Obvestilo o začetku postopka za imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega Zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enoto Nova Gorica z dne 3. 7. 2013

Številka: 01111-3/2013-3 Šempeter pri Gorici, 3. julij 2013 Na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št.: 45/13) objavljam OBVESTILO O ZAČETKU POSTOPKA ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA ...
Datum objave: 19. 06. 2013
Številka razpisa: 01111-3/2013-2
Sredstva: 0,00 EUR

Obvestilo o začetku postopka za imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega Zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enoto Nova Gorica

Številka: 01111-3/2013-2 Šempeter pri Gorici, 19. junij 2013 Na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 45/2013) objavljam OBVESTILO O ZAČETKU POSTOPKA ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA ...
Datum objave: 23. 01. 2013
Številka razpisa: 01111-2/2013-1
Sredstva: 0,00 EUR

Povabilo k posredovanju predloga kandidature za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica

Spoštovani, v svojstvu predsednice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: komisija) Vas vabim, da posredujete predlog kandidature za predstavnika Občine ...