Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
16°C
-3°C
PON.
15°C
-2°C
Deli
3659

Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici

Vlada Republike Slovenije je na svoji 165. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za prenosni plinovod M3/1 AjdovščinaŠempeter pri Gorici. Uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje DPN, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.

 

Trasa plinovoda M3/1 v dolžini približno 29,3 km poteka od kompresorske postaje  Ajdovščina do mejne merilno-regulacijske postaje Vrtojba in naprej do slovensko-italijanske meje pri naselju Miren, kjer se poveže s plinovodnim sistemom v Republiki Italiji. Trasa poteka vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodom M3 Vodice–Šempeter pri Gorici in načrtovano rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34, pri čemer se zaradi prilagoditve stanju v prostoru od plinovoda M3 odmakne le na posameznih krajših odsekih. Plinovod M3/1 poteka po območju občin Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica ter Mestne občine Nova Gorica.

 

Za DPN je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Presoja vplivov na okolje ni bila narejena, ker se je postopek priprave DPN končal po petem odstavku 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Investitor bo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobil okoljevarstveno soglasje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja.

 

Vir: MOP

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!