Logo MojaObčina.si

Radenci

JUTRI
9°C
1°C
ČE.
6°C
6°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 17. 11. 2021
Številka razpisa: 4780-0032/2021

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, na podlagi določb 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), dne 17.11.2021objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

 

 1. Naziv in sedež lastnika, ki sklepa pravni posel razpolaganja:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.

 

 2. Opis predmeta neposredne pogodbe:

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/2, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 450 m2,

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/3, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 446 m2,

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/10, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 120 m2,

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/12, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 287 m2,

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/14, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 334 m2.

 

Na navedenih nepremičninah v naravi leži:

-stanovanjska hiša, ki je bila zgrajena okoli leta 1890 (stavba št. 332); objekt se je zaradi starosti delno že porušil in

- pritličen objekt, zgrajen leta 1900, ki je v dejanski rabi opredeljen kot hlev (stavba št. 333).

Več informacij v prilogi.

Všečkaj objavo