Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
10°C
5°C
JUTRI
9°C
7°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Datum objave: 07. 12. 2020
Številka razpisa: 35106-0002/2020-33

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O

 

 

I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta naslednje nepremičnine:

a) parc. št. 391 katastrska občina 198 Boračeva (ID znak parcela 198 391, ID 2110645)

b) parc. št. 67/66 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 67/66, ID 3066130) 

c) parc. št. 67/67 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 67/67, ID 2898429)

d) parc. št. 1632/4 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1632/4, ID 6214131)

e) parc. št. 1646 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1646, ID 1219216)

f) parc. št. 1333/2 katastrska občina 201 Rihtarovci (ID znak parcela 201 1333/2, ID 159456)

g) parc. št. 1335/2 katastrska občina 201 Rihtarovci (ID znak parcela 201 1335/2, ID 4357317)

 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta

 

III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.

 

CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.

Všečkaj objavo