Logo MojaObčina.si

Oplotnica

DANES
20°C
10°C
JUTRI
17°C
9°C
Avtor: Občina Oplotnica,

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Prešernova cesta 29 A

Datum objave: 10. 08. 2018
Številka razpisa: 411-3/2018-2
Sredstva: 44000€
Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – ZSPDSLS-1) ter v skladu s 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) OBČINA OPLOTNICA, objavlja elektronsko javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine. 1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: OBČINA OPLOTNICA, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica. 2. Opis predmeta prodaje: Poslovni prostor (knjižnica), v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta v centru Oplotnice, Prešernova cesta 29 A, v Oplotnici, v skupni neto izmeri 62,05 m² (od tega: prostor 39,04 m² in prostor 19,27 m² ter sanitarije 3,74 m²); ID znak 763-1-7; parc. št. 2059/27, k.o. Oplotnica, leto izgradnje 1993. Nepremičnina, ki je predmet prodaje je last OBČINE OPLOTNICA. Nepremičnina ni predmet denacionalizacijskih postopkov in na njej ne obstaja ne zakonita ne pogodbena predkupna pravica. Prav tako nepremičnina ni obremenjena z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti). Nepremičnino je v juliju 2018 ocenil sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke, po mnenju katerega je poslovni prostor v pritličju stanovanjsko-poslovnega objuekta osnovnega standarda in solidno vzdrževan. Poslovni prostor predstavlja lokal z dvema lastnima vhodoma.

Všečkaj objavo