Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

JUTRI
21°C
2°C
SOB.
23°C
3°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

Javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Datum objave: 25. 05. 2016
Številka razpisa: 000
NADZORNI SVET JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica o b j a v l j a na podlagi Zakona o javnih skladih- ZJS-1 (Ur. l. RS, št. 77/08, 8/10), Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO-Uradne objave, št. 14/03 in Ur. l. RS, št. 21/16) javni natečaj za prosto delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVE GORIŠKE Za direktorja se lahko imenuje osebo, ki je popolnoma poslovno sposobna in izpolnjuje naslednje pogoje: - ima najmanj univerzitetno izobrazbo, - ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti (v skladu s 13. točko 6. člena ZJU), - ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna. Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let. Zainteresirani kandidati morajo vlogi priložiti tudi program razvoja sklada za mandatno obdobje in življenjepis. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: - kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome; - kot dokazilo o najmanj osmih letih delovnih izkušenj kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oz. delodajalcev ali podobno dokazilo; - kot dokazilo o najmanj petih letih na vodilnih delovnih mestih kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oz. delodajalcev ali podobno dokazilo; - kot dokazilo o nekaznovanosti kandidat predloži potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev do 10.6.2016 v zaprti kuverti na naslov: Nadzorni svet Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, s pripisom »razpis za direktorja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške«. Za več informacij pokličite na tel. št. 05 33 50 356. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku osem dni po zaključnem postopku izbire. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. NADZORNI SVET JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE

Všečkaj objavo