Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
10°C
2°C
JUTRI
9°C
-5°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja TE 06 v Temnici

Datum objave: 27. 09. 2021
Številka razpisa: 3503-3/2020-52

Na podlagi drugega odstavka 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) župan Občine Miren – Kostanjevica objavlja 

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega osnutka

Občinskega podrobnega prostorskega načrta

za del območja TE 06

1.     Župan Občine Miren – Kostanjevica naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Te 06 v Temnici, ki ga je izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina pod št. 780-20.

2.     Identifikacijska števila v zbirki prostorskih aktov za ta prostorski akt je 2273.

3.     Območje OPPN obsega zemljišče parcel št. 1565/112, 1565/128, 1603/8, 1603/9 1665, vse k.o. 2333 Temnica.

4.     Gradivo iz prve točke bo od 27. 9. 2021 do vključno 27. 10. 2021 javno razgrnjeno v prostorih  Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, ter na spletni strani Občine Miren – Kostanjevica - www.miren-kostanjevica.si.

5.     Javna obravnava bo 20. 10. 2021, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.

6.     V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb, lahko se pošljejo na naslov Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPPN TE 06 - pripombe".

7.     Občina Miren – Kostanjevica bo preučila pripombe javnosti in po končani javni razgrnitvi do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na spletni strani Občine Miren – Kostanjevica. Pri objavi stališč se bo navedlo osebne podatke samo tistih oseb, ki so dale pripombe, če so podale svoje soglasje za objavo osebnih podatkov.

 

Všečkaj objavo