Logo MojaObčina.si
DANES
15°C
1°C
JUTRI
14°C
5°C
3623

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«

 

 

Na podlagi 112. in 119.  člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) župan Občine Miren – Kostanjevica objavlja 

 

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega osnutka

sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta

»Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«

 

 

1.     Župan Občine Miren – Kostanjevica naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«, ki ga je izdelala družba IB Studio d.o.o. iz Kopra pod št. 45/19.

2.     Identifikacijska števila v zbirki prostorskih aktov za ta prostorski akt je 1684.

3.     Območje OPPN obsega zemljišče parcel št. 33/11, 34/5, 34/6, 34/7, 34/9, 34/10, 34/12, 37/4, 37/5, 37/9, 37/10, 39/4, 39/7, 39/8, 649/12, vse k.o. 2325 Miren.

4.     Gradivo iz prve točke bo od 16. 1. 2023 do vključno 20. 2. 2023 javno razgrnjeno v prostorih Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ter na spletni strani Občine Miren – Kostanjevica https://www.miren-kostanjevica.si/spremembe-in-dopolnitve-oppn-gospodarska-cona-ob-obvoznici-zahod-v-mirnu/ .

5.     Javna obravnava bo  1. 2. 2023, ob  16.30 uri, v sejni sobi Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.

6.     V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb, lahko se pošljejo na naslov Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "sdOPPN GC ob obvoznici - Zahod".

7.     Občina Miren – Kostanjevica bo preučila pripombe javnosti in po končani javni razgrnitvi do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na spletni strani Občine Miren – Kostanjevica. Pri objavi stališč se bo navedlo osebne podatke samo tistih oseb, ki so dale pripombe, če so podale svoje soglasje za objavo osebnih podatkov.

 

 

 

 

Miren, dne 13. 1. 2023.

Številka: 3503-1/2020-72

 

 

                                                                                                         župan

                                                                                        Občine Miren – Kostanjevica

                                                                                                  Mauricij Humar

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi