Logo MojaObčina.si
DANES
31°C
18°C
JUTRI
30°C
18°C
Oceni objavo

Začetek izvajanja projekta "Protipoplavna ureditev reke Meže v Mežici"

Direkcija Republike Slovenije za vode je prepoznala pobudo Občine Mežice za protipoplavno ureditve reke Meže v Mežici v dolžini 900 m od pritoka Škratkovca do obstoječe brvi pri bivšem kopališču in izbrala izvajalca za gradnjo podjetje Prohaus d.o.o. iz Dola pri Ljubljani za pogodbeno vrednost 4.4 milijone eur. Pogodbena vrednost naložbe predstavlja največjo investicijo v javno infrastrukturo na območju občine Mežica.

Izvedba vodnogospodarske ureditve reke Meže obsega izgradnjo protipoplavnih varovalnih opornih zidov, izgradnja novega Roblekovega mostu s cestiščem in ločeno kolesarsko stezo in pločnikom, znižanje nivelete struge mostu pri Cablexu in izvedba delnih ureditev desnih pritokov Meže (Kajžarjev potok sever in jug ter hudournik pri bivšem kopališču).

Z realizacijo projekta, ki se bo začel izvajati v prvi polovici leta 2023, se bo zagotovila  poplavna varnost obstoječim stanovanjskim stavbam in industrijskim objektom in možnost širjenja naselitvenih objektov in nadaljnjega razvoja obstoječe industrijske cone.

Protipoplavno naložbo v več kot 90% financira Direkcija Republike Slovenije za vode, v manjšem deležu pa tudi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v višini 120.947,03 EUR in Občina Mežica v znesku 149.403,29 EUR.

Občina Mežica

Oglejte si tudi