Logo MojaObčina.si

Mengeš

DANES
18°C
11°C
JUTRI
16°C
11°C

Občinski svet Občine Mengeš potrdil predinvesticijsko zasnovo in investicijski program za projekt "Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana"

Z regionalno kolesarsko povezavo Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se ureja kolesarsko povezavo, ki prebivalcem omogoča udobno in hitro povezavo med kraji v občinah Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. S projektom se občina Mengeš pridružuje sosednjim občinam, ki spodbujajo k trajnostni mobilnosti in izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju, prispevajo k zmanjšanju prometnih zastojev ter emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje. Celoten projekt pa povečuje tudi prometno varnost, ustvarja pogoje za zagotavljanje dnevne trajnostne mobilnosti in boljše povezanosti urbanega območja z njegovim zaledjem. Projekt koordinira Občina Kamnik, ki intenzivno sodeluje z izvajalcem za pripravo trase kolesarske poti, vključno z območjem občine Mengeš ter vse potrebne dokumentacije za izgradnjo. Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, ki je nosilec projekta v Občini Mengeš je povedal: »Predvideni viri financiranja projekta za občino Mengeš so sredstva Evropske unije v znesku 692.437 EUR, nacionalna sredstva v znesku 173.109 EUR in občinski proračun v znesku 170.608 EUR.«

Kolesarska povezava bo hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah in bo omogočala hitro, varno in udobno kolesarjenje ter bo učinkovito povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. S tem bo lahko na območju vključenih občin kolo postal pomembna alternativa vožnji z osebnim avtomobilom. 

 

Občina Kamnik

Predvidena kolesarska povezava se začne v občini Kamnik v naselju Podgorje v Kamniku, nato se kolesarska pot usmeri preko Dupliškega polja po obstoječi poljski poti proti vzhodu do železniške proge (proga 21, Ljubljana Šiška – Kamnik Graben) od koder zavije proti jugu do Korenove ceste in se nadaljuje proti jugu zahodno od železniške proge z upoštevanjem 8 m progovnega pasu. 

Ko železniška proga zavije v smeri vzhoda trasa kolesarske povezave poteka vzporedno z regionalno cesto Mengeš – Duplica vse do meje z občino Mengeš. 

Drugi del navezave v Kamniku poteka ob Korenovi cesti, prek železniške proge do Ljubljanske ceste in naprej proti središču mesta Kamnik. 

 

Občina Mengeš

Na skrajnem severu občine Mengeš kolesarska povezava poteka v varovalnem pasu regionalne državne ceste Mengeš – Duplica (R1 225/1140) do krožnega križišča (Mengeška obvoznica), preko krožnega križišča se kolesarska povezava nadaljuje skozi središče Mengša po Slovenski cesti do južnega krožnega križišča z obvoznico. 

V krožnem križišču kolesarska povezava zavije proti zahodu v smeri Liparjeve/Gasilske ceste. Po križanju trasa zavije proti jugu skozi naselje Loka pri Mengšu vse do meje z občino Trzin. 

 

Občina Trzin

V občini Trzin se nadaljuje od križišča s Trzinsko cesto po lokalno zbirnih cestah in javnih poteh vse do križišča z Ljubljansko cesto. Od tukaj je je predviden potek preko obstoječih obojestranskih enosmernih površin za kolesarje ob lokalni cesti (Mlakarjeva ulica) preko obstoječega krožnega križišča s potekom levo proti jugozahodu na lokalno zbirno cesti (Kidričeva ulica). Nato pot poteka po obstoječi deloma makadamski (deloma asfaltirani) mimo obstoječega ograjenega parkirišča od podjetja Kalcer vse do navezave na lokalno cesto (Blatnica) v industrijski coni. 

 

Ljubljana

Potek kolesarske povezave od meje z občino Trzin poteka po obstoječi kolesarski poti do prečkanja prometno zelo obremenjene Štajerske ceste (G2 104 Ljubljana - Trzin) na obstoječem semaforiziranem križišču, kjer se usmeri proč od glavne ceste proti progi 21 (Ljubljana Šiška – Kamnik Graben). Na delu, kjer kolesarska povezava poteka ob lokalni cesti, je v večini dolžine odseka urejena enostranska dvosmerna kolesarska steza širine 2 metra. Ločena kolesarska površina se izteče v slepo ulico, ki omogoča prehod do križišča Dunajske in Štajerske ceste za pešce in kolesarje. 

 

Skupna dolžina predvidene kolesarske povezave je 13.735 metrov. 

 

Besedilo: Tina Drolc

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi