Logo MojaObčina.si

Medvode

DANES
13°C
1°C
JUTRI
12°C
2°C
1670

Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče in brv čez SavoPredmet javnega naročila je razdeljen na dva sklopa in sicer:

Sklop št. 1: Kolesarska pot

Predvidena je ureditev kolesarske poti na obstoječih lokalnih cestah in makadamskih poteh v Medvodah na območju naselij Vikrče, Spodnje Pirniče in Zgornje Pirniče. Na obravnavanem območju se deloma že nahajajo odseki kolesarskih poti, ki pa jih je potrebno prometno in gradbeno urediti ter z različnimi ukrepi izboljšati prometno varnost. Na delih odseka je predvidena celotna rekonstrukcija cestišča z zamenjavo celotnega spodnjega ustroja, višinsko korekcijo poteka, korekcijo prečnega profila ceste in ureditvijo cestnih priključkov. Na novo bo urejena prometna signalizacija in odvodnjavanje.

Sklop št. 2: Brv čez Savo

Brv čez Savo je zasnovana kot ločna konstrukcija dolžine 83,20m z dvema mrežno razporejenih vešalk, na katere je obešena sovprežna preklada. Na levem bregu je zaradi višinske razlike glede na desni breg predvidena 32,80m dolga armirno betonska priključna rampa s tremi razponi dolžine 9,8m, 10m in 11,46m. Skupna dolžina brvi znaša 16,46m.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi