Logo MojaObčina.si

Lukovica

DANES
11°C
-1°C
JUTRI
15°C
-2°C
1856

Projekt razširitev osnovne šole Brdo

Osnovno šolo na Brdu so ustanovili že daljnega leta 1837, kot stavba je bila dograjena leta 1838, pouk pa je med gradnjo potekal v župnišču. Poučeval je brdski kaplan, leta 1841 pa je prišel pravi učitelj in začel s poučevanjem kar 177. otrok. Prvo šolsko poslopje je leta 1895 poškodoval potres, zato so v letu 1903 začeli z gradnjo nove šole in jo dokončali 1904. Leta 1966 so šolo dogradili in takrat je dobila današnje ime, OŠ Janka Kersnika – Brdo. Leta 1978 so dogradili telovadnico, 1989 pa še prizidek s šestimi sodobnimi učilnicami. V letu 2014 je bili šolski objekt deležen nove strehe, novega toplotnega ovoja, lepe fasade, in prenove notranjosti šole.


Število občanov, predvsem pa otrok v naši občini konstantno narašča, zato se mora tudi šola prostorsko prilagajati, širiti. Ko se šolski objekt povečuje, ko se delajo plani ni dovolj le trenutno zadostiti potrebam, temveč je smiselno, celo pametno, pogledati v prihodnost in se vsaj delno pripraviti na naraščajoče število otrok, na prihajajoče rodove. Tudi sama gradnja mora biti temu primerna, kvalitetna, samozadostna, da bo lahko kljubovala zobu časa. V resnici tokrat ne gre le za povečanje šole, govorimo lahko o gradnji nizkoenergetske večnamenske športne dvorane, povečanju jedilnice  in o preureditvi obstoječe telovadnice v učilnice, o izgradnji dodatnega parkirišča in seveda o ureditvi zunanjih zelenih površin po sami gradnji.

Ravnateljica Osnovne šole Janko Kersnik – Brdo poudarja, da je potreba po povečanju prostorov in preureditev obstoječe telovadnice nujna. Število učencev se je v zadnjih petih letih povečalo za kar 100 osnovnošolcev. Novi prostori bodo omogočili nemoten pouk za vse učence in vsa področja, nemoten pouk športa, ponujanje vsebin s področja športa kot neobveznega izbirnega predmeta, ponujanje drugih vsebin kot izbirnih vsebin, možnost izvedbe dela v oddelkih podaljšanega bivanja, ki se vsako leto povečujejo.

 

Prostorskega problema v šoli se vsi skupaj zavedamo že nekaj časa, zato je Občina Lukovica v sodelovanju s priznanim birojem Boson d.o.o. iz Ljubljane, pripravila dokument Identifikacijskega investicijskega projekta (DIIP), ki je bil s strani občinskega sveta tudi potrjen na 21. redni seji občinskega sveta. Na podlagi tega dokumenta sta nastala dva nova dokumenta: Predinvesticijska zasnova (PIZ) in Investicijskegi programa (IP) projekta razširitev Osnovne šole Brdo, ki sta izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Nad povečanjem šolskega objekta bo tako od samega projekta do gradnje in opremljanja bedela Občina Lukovica, ki se bo tudi potegovala za pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta na EKO skladu. Zakon namreč določa, da je potrebno z letom 2018 vse javne zgradbe graditi kot skoraj nič energijske objekte, takšna gradnja pa je iz strani države subvencionirana.

Predvidena rešitev povečanja šole je zasnovana v treh fazah. V prvi fazi je planirana izgradnja večnamenske športne dvorane, dozidava jedilnice in izgradnja dodatnih 56 parkirišč; v drugi fazi se iz obstoječe telovadnice, v sklopu obstoječe telovadnice naredi rekonstrukcija objekta. Tako bi pridobili kar 8 novih učilnic. V tretji fazi je  predvidena prenova obstoječe kuhinje. Trenutno je v pripravi razpis za izvedbo projekta prve faze, ki naj bi se zaključila predvidoma do začetka leta 2019, druga faza sledi po zaključku prve faze, predvidoma v letu 2019. V letu 2020 tako že lahko pričakujemo zaključek projekta Razširitev Osnovne šole Janko Kersnik – Brdo.

 

Gospa Anja Podlesnik Fetih poudarja prednost selitve prvošolcev iz prostora vrtca na Brdo. S tem bodo imeli vse učence na enem mestu in hkrati sprostili prostore vrtca za otroke, ki jih vsako leto precej ostane izven vrtca.

 

Pomembno pridobitev na šoli vidijo poleg omogočanje športnih vsebin v novih prostorih športne dvorane tudi v več namenskosti te dvorane, ki bo omogočala izvedbo kulturnih, družabnih in drugih prireditev za šolo in širše za vse krajane in Občino Lukovica. Tudi potreba po prenovi prostorov za kuhinjo in jedilnico je nujna, saj za potrebe šolske prehrane postajata premajhni in neustrezni.

 

Prednosti izgradnje in celostne ureditve objekta šole pa dodaja tudi ureditev parkirišč in okolice šole v celoti. Ravnateljica se novega projekta in vseh prednosti, ki jih vidi z njegovo realizacijo neizmerno veseli.

 

Utemeljitev potreb za izgradnjo prizidka k obstoječemu objektu so na OŠ Janka Kersnika – Brdo zapisali takole (skrajšano besedilo);

1. Za zagotavljanje nemotenega pouka potrebujemo:

 - 3 učilnice za pouk 1. razreda, ki bo iz lokacije VVZ Medo na Prevojah prestavljen na matično šolo. 2 učilnici vsakoletno zapolnjujeta vsaj 2 oddelka, 3 učilnica bo namenjena morebitnemu tretjemu oddelku oziroma izvajanju neobveznih izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki se izvajajo po skupinah.

- 1 učilnico za pouk 3 oddelka (trenutno 3. razred), ki smo ga začasno rešili, kot je opisano zgoraj.

- 3 učilnice za pouk v manjših učnih skupinah, ki ga izvajamo v 8. in 9. razredu vsako leto pri predmetih slovenščina, matematika in tuji jezik. Možnost izvajanja imamo tudi v 4., 5., 6. in 7. razredu, vendar nam prostorski pogoji v danem trenutku tega ne omogočajo. Normativ za oblikovanje 4 skupin učencev je 64, če jih je več, pa moramo oblikovati 5 skupin za posamezni predmet, kar bo v prihodnjih letih glede na število učencev v generacijah nujnost.

- 1 učilnico za pouk tehnike in tehnologije, ki je s tekočim šolskim letu postala neobvezni izbirni predmet od 4. do 6. razreda. Prav tako nam obstoječa učilnica za tehniko in tehnologija že sedaj komaj omogoča izvedbo rednega pouka.

Skupaj potrebujemo prizidek z 8 učilnicami.

2. Za zagotavljanje nemotenega pouka športa potrebujemo:

- veliko telovadnico v velikosti rokometnega igrišča, s tremi vadbenimi prostori, ki dopuščajo možnost delitev v vseh treh skupin na dva dela.

Na teden imamo za vse učence od 6. do 9. razreda po predmetniku 36 ur športa, pri čemer sta na vsako uro v telovadnici po 2 skupini, kar pomeni, da je telovadnica zasedena 18 ur. Za razredno stopnjo, ki ima po predmetniku za vse razrede skupaj 27 ur športa, pa je na voljo le 7 ur, preostalih 20 ur izvedemo v prostorsko neustrezni mali telovadnici, ki  ima velikosti razreda in kjer je na eni strani stojna višina le 1,2 m. Če upoštevamo, da bo pouk prvošolcev potekal na Brdu, potrebujemo za zadostitev potreb špota še dodatnih 6 oziroma 9 ur. Iz napisanega sledi, da za razredno stopnjo potrebujemo najmanj 33 ur, pri čemer nam vsaka posamezna tretjina prostora omogoča delitev razreda na dve skupini (npr. 26 učencev se razdeli v dve skupini po 13), kar mogoča bistveno boljši pregled, varnost vadbe in kakovostno izvedbo pouka.

Za redne ure športa torej potrebujemo telovadnico v obsegu 69 ur, kar pomeni, da bi bila nova telovadnica v celoti zasedena v času od 1. do 5. šolske ure.

V prostorih telovadnice potekajo tudi obvezni izbirni predmeti s področja športa, s katerimi je prostor zaseden v predurah ter 6. in 7. šolsko uro.

Obstoječi prostor nam ne dopušča izvedbe neobveznih izbirnih predmetov s področja športa, ker nimamo več prostih terminov v telovadnici. V novih prostorih bomo to lahko izvajali.

Iz virov Evropskih socialnih skladov se odpirajo možnosti sodelovanja v športnih projektih, ki ponujajo dodatno možnost za gibalno dejavnost otrok, žal pa jih zaradi prezasedenosti telovadnice trenutno ne moremo ponuditi.

V okviru interesnih dejavnosti, bi lahko učitelji ob dopuščanju možnosti terminov v telovadnici, ponudili še več interesnih dejavnosti s področja športa.

V novih prostorih vidimo tudi možnost organizacije in izvedbe različnih šolskih športnih tekmovanj, kar učencem ponuja priložnost, da se v športnih veščinah s sovrstnikih pomerijo na domačem terenu, hkrati pa je to možnost za promocijo šolskega športa in šole na sploh.

Zaradi neustreznosti in pomankanja prostora ne morem ponuditi vseh športov, ki jih ponujajo zunanji izvajalci in sofinancira Zavod za šport, tudi to bi bilo v novi telovadnici možno ponuditi v večjem obsegu.

Večnamenska dvorana bi rešila tudi prostorsko stisko ob organiziranju vseh dogodkov na šoli. Vse večje prireditve, na katere povabimo starše, ki se v velikem številu odzovejo, izvajamo na zgornjem hodniku, ki je za te dogodke absolutno premajhen, utesnjen.
3. Za zagotavljanje nudenja potrebnih obrokov in kulturnega ter zdravega prehranjevanja potrebujemo:

- večjo kuhinjo z več delovne površine s prostorom za dodatne prekucne ponve in drugo potrebno kuhinjsko opremo. Na matični šoli pripravljamo obroke tudi za obe podružnični šoli.

- novo in bistveno večjo jedilnico, kjer se bodo lahko v času kosila zvrstili vsi učenci.
4. Za zagotavljanje nemotenega dela učiteljev potrebujemo:

- zbornico učiteljev razredne stopnje

Trenutno deset učiteljev razredne stopnje dela v zbornica, ki meri 13 m2. Ob selitvi prvih razredov na Brdo bomo potrebovali delovni prostor za 15 učiteljev razredne stopnje.
5. Prostor za parkiranje, postajališča za avtobuse in kombije

Z vedno večjim številom otrok in posledičnim povečanjem števila zaposlenih ter več staršev se bo večala tudi problematika parkirnih prostorov in dovoza za prevoznike otrok (kombiji, avtobusi). V sklopu planiranega prizidka zato predlagamo tudi povečanje parkirnega prostora ter ureditev dovoza in postajališča za prevoznike, ki opravljajo prevoz učencev v šolo in domov.

 

Prihajajoča šolska leta pa prinašajo vedno večje število otrok, ki se iz 224 učencev predmetne stopnje v šolskem letu 2016/2017 v letu 2022/2023 povzpne na 306 in prinese 13 oddelkov predmetne stopnje, ki jih na matični šoli še nikoli nismo imeli.

Realna potreba je prizidek z 8 učilnicami, športno dvorano, povečano kuhinjo in jedilnico ter zbornico in ureditev dovoza s parkirnimi mesti.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!