Logo MojaObčina.si

Logatec

JUTRI
11°C
5°C
TOR.
15°C
5°C
8646

Občina Logatec pristopila k izvedbi pilotnega projekta »Pametno mesto Logatec«

Občina Logatec je v poletnem času preteklega leta pričela intenzivne priprave na digitalizacijo procesov in izboljšanje komunikacije s svojimi občani.

Pridružitev evropskemu projektu Intelligent Cities Challenge

Občina je v okviru Skupnosti občin Slovenije pristopila h konzorciju občin, ki se je prijavil na evropski projekt Intelligent Cities Challenge (več o projektu: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/), v okviru katerega se identificirajo potrebe občin po digitalizaciji in se izvede akcijski načrt uvedbe t.i. pametnih rešitev in modelov.


PoC Pametno mesto Logatec

Vzporedno je občina naredila analizo ponudnikov rešitev t.i. Smart City platform, pri čemer je za sodelovanje izbrala celovito rešitev, ki omogoča neomejeno vključevanje rešitev, ki jih ponujajo tudi tretji ponudniki. S ponudnikom je bila sklenjena pogodba o izvedbi pilotnega projekta prav pri nas v Logatcu. Pilotni projekt se bo izvajal po principu »Proof Of Concept«, po katerem se je sedaj že pričelo s testiranjem posameznih funkcionalnosti, ki jih platforma in vanjo vključeni moduli ponujajo. Trenutno se testiranje izvaja še v omejenem okolju (nekaj zaposlenih v občinski upravi v sodelovanju s predstavniki ponudnika), v naslednjih mesecih pa pričakujemo, da bo rešitev že pripravljena tudi za splošno uporabo s strani občanov.


Pametni občan

Občina Logatec se je vsekakor našla v modelu, ki ga ponuja izbrana platforma, in sicer, da se v središče pametnega mesta vsekakor mora postaviti t.i. pametnega občana. Temu sledi zasnova platforme na način, da je velika pozornost namenjena komunikaciji z občani. Glede na sedanje stanje, ko občina z občani lahko komunicira na omejeno število načinov in pri tem uporablja omejeno število komunikacijskih kanalov, je to ena najpomembnejših funkcionalnosti, ki jih želimo vzpostaviti. Namen namreč je, da imajo občani na enem mestu zbrane vse informacije (novice, obvestila, opozorila, dogodki, itd. občine in vseh njenih javnih zavodov in podjetij), pri čemer lahko sami izberejo, o katerih želijo biti še posebej obveščeni npr. preko potisnih sporočil mobilne aplikacije, preko SMS sporočil, ali pa preko elektronske pošte. Ker komunikacija ne more biti le enosmerna, pa platforma prinaša tudi funkcionalnost preko katere bodo občani lahko komunicirali tudi z občino. Tu gre za možnost posredovanja sporočil neposredno iz mobilne aplikacije in hkrati tudi enostavno prijavo nepravilnosti ali okvar na občinski infrastrukturi.


Nadalje bo platforma omogočala alarmiranje občanov ob določenih izrednih dogodkih. Vsi se spominjamo še katastrofe ob požaru v tovarni v sosednji občini, ko se je oblak strupenih izpustov valil tudi preko območja naše občine. V takih primeri ali njim podobnih, bo občina na enostaven način lahko o tem obvestila svoje občane preko te mobilne aplikacije. Platforma pa bo omogočala tudi avtomatizirane alarme (npr. o nevarnosti poplav), o vsebini in načinu katerih, se bo občina s ponudnikom dogovarjala po koncu pilotnega obdobja.


V nadaljevanju se v okviru platforme predvideva tudi vzpostavitev nagrajevanja za odgovorno ravnanje občanov. Kot primer lahko vzamemo pravočasno plačevanje komunalnih storitev, za kar bi lahko preko te aplikacije občana nagradili, npr. da ima konec leta dodaten popust pri zadnji položnici, ali pa da ima npr. eno brezplačno izposojo knjige v knjižnici. Po vzpostavitvi sistema bo takih možnosti polno. Tako pa bomo končno imeli na voljo tudi nagrajevanje občanov za odgovorno ravnanje, ne samo njihovo kaznovanje za napačno ravnanje.


Internet Of Things in senzorika

Platforma bo občanom dajala na voljo določene podatke, ki jih bodo zaznavali senzorji, ki bodo nameščeni na območju občine. Kot primer lahko izpostavimo senzor kvalitete zraka, ki bo občanom preko platforme omogočal sprotno spremljanje kvalitete zraka na območju občine. Platforma pa bo občini omogočala dodajanje širokega spektra različnih senzorjev, kjer gre izpostaviti tudi senzorje polnosti in postavitve odpadnih zabojnikov na ekoloških otokih. Ti bodo namenjeni optimizaciji delovnih procesov komunalnega podjetja. Tako bo komunalno podjetje v realnem času obveščeno o količini odpadkov na posameznem ekološkem otoku.

Skupaj s ponudnikom smo oblikovali tudi scenarij uporabe parkirnih senzorjev. Ti bodo v prvi fazi nameščeni na polnilnih mestih ob električnih polnilnicah ter na invalidskih parkirnih mestih na določenih javnih parkiriščih. Te informacije bodo dobrodošle za voznike električnih vozil, ki bodo tako vnaprej seznanjeni z informacijo ali je polnilno mesto prostor. Informacije o zasedenosti invalidskih mest pa bodo vsekakor dobrodošle našim bolj ranljivim občanom.


Mobilnost

Pomembno področje uporabe aplikacije in same platforme je vsekakor tudi področje mobilnosti. Na tem področju platforma predvideva uporabniku prijazno koriščenje informacij o linijah LPP. Uporabnik bo tako z omogočeno lokacijo na katerikoli avtobusni postaji LPP dobil točne informacije o tem, kdaj točno bo naslednji avtobus prispel na postajo (podobne informacije so sedaj na voljo na ekranih določenih avtobusnih postaj v Ljubljani).


Občina Logatec je pričela tudi s pripravo potrebnih študij za vzpostavitev dodanih polnilnic za električna vozila. V okviru projekta Pametno mesto Logatec pa je bila že vzpostavljena ena nova polnilnica na parkirišču nasproti Upravnega centra Logatec ob Narodnem domu. Vsekakor bomo v naslednjem obdobju delali na tem, da se električne polnilnice izvede tudi drugje v občini.

Vedno večjo pozornost se na evropski ravni namenja tudi souporabi avtov (Car Sharing). V okviru izvedbe pilotnega projekta je občina v uporabo dobila tudi električni avto, ki bo namenjen souporabi. Po končani fazi testiranja, bo vozilo na voljo vsem občanom. Dokler bo na voljo majhno število vozil, bo njihova uporaba omogočena na način, da bo uporabnik vozilo prevzel na parkirnem mestu (polnilno mesto) in ga bo po koncu uporabe moral vrniti nazaj na isto mesto. Rezervacija, razporedi in tudi samo odklepanje vozila bo omogočeno preko mobilne aplikacije Pametno mesto Logatec. Vozilo, ki bo namenjeno souporabi ste verjetno že opazili na enem izmed dveh novih polnilnih mest na parkirišču nasproti Upravnega centra. Ko bo vozilo pripravljeno za splošno uporabo, boste o tem ustrezno obveščeni.


Enostavno plačevanje storitev

Pilotni projekt v zadnji fazi testiranja predvideva tudi vzpostavitev plačevanja »z enim klikom«. Projekt je zasnovan tako, da bo vsak uporabnik v svoji aplikaciji lahko v realnem času spremljal svoje obveznosti plačila komunalnih storitev in jih kar iz te aplikacije tudi plačal. V okviru pilotnega projekta bo vzpostavljena možnost plačevanja komunalnih storitev, v nadaljevanju pa se že dogovarjamo, da bodo v aplikacijo vključena tudi plačila upravnih taks občini, plačila do javnih zavodov (šole, vrtci, knjižnica). Na tak način bo vsak občan kar na svojem telefonu lahko imel celoten pregled svojih obveznosti in jih iz tega mesta tudi poravnal.


Uvajanje brezpapirnega poslovanja v občinski upravi

Vzporedno z izvajanjem pilotnega projekta Pametno mesto Logatec pa je občina pristopila tudi k povečanju digitalizacije delovnih procesov znotraj občinske uprave. Občina je po več kot 15 letih uporabe dokumentnega sistema, ki ga je uporabljala državna uprava, pričela uvajati nov sistem, ki bo temeljil na vzpostavitvi brezpapirnega poslovanja. Ker se zavedamo, da uvedba take spremembe ni izvedena tako rekoč čez noč, smo si zadali cilj, da je brezpapirno poslovanje uvedeno v meri, kot jo dovoljujejo državni predpisi, v roku dveh let. K zasledovanju navedenega cilja pa bi vsekakor veliko pripomoglo, da bi država sprejela zakon, ki bo urejal e-identiteto državljanov. Le na ta način, bo mogoče vloge v upravnih postopkih podajati v celoti na elektronski način.


Uvedba novega dokumentnega sistema pa je vsekakor povezana tudi s projektom Pametno mesto Logatec, saj poleg digitalizacije delovnih procesov želimo v nadaljevanju avtomatizirati določene enostavne upravne postopke do te mere, da bi lahko občan npr. potrdilo o namenski rabi prejel kar takoj v sami platformi pametno mesto.


Kdaj in kako boste lahko občani pričeli z uporabo platforme Pametno mesto Logatec

Kot že navedeno se trenutno platforma še nahaja v testni fazi, kjer je njena uporaba omejena na določene uporabnike, ki jo uporabljajo z namenom njenega preizkusa in izboljšav. Ko bo ta faza zaključena, bo uporaba omogočena občanom. Pričakujemo, da bo to že v prvi polovici letošnjega leta. O tem vas bomo še sproti obveščali.


Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi