Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
1°C
-7°C
PON.
2°C
-5°C
1666

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) občina Kidričevo objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)

 

 

 

1.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park) - (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki ga je izdelala družba BIRO 33 – Doris Arnuš s.p.,  št. projekta 4-10-17, v septembru 2017.

 

2.

Podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za posege v prostor, med njimi zlasti za gradnjo novih objektov, merila in pogoje za urejanje okolja, javne gospodarske infrastrukture in za varstvo okolja.

3.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka podrobnega načrta bo v času od ponedeljka, 25. 9. 2017, do vključno srede, 25. 10. 2017, v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, v času uradnih ur.

4.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka podrobnega načrta izvedena v sredo, 11. 10. 2017, ob 16:00 uri, na sedežu Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14 (sejna soba občine Kidričevo).

 

5.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

 

6.

Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo  (http://www.kidricevo.si).

 

Številka: 3505-16/2016

Datum: 13. 9. 2017

Župan Občine Kidričevo

Anton  LESKOVAR

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!