Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

DANES
30°C
17°C
JUTRI
32°C
16°C
3051

Rezultat anketiranja v sklopu vključitve Občine Kanal ob Soči v Zeleno shemo slovenskega turizma

V sklopu vključitve Oobčine Kanal ob Soči v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobivanja znaka Green Destination je bilo v poletni sezoni 2018 izvedeno anketiranje treh skupin deležnikov – prebivalcev, obiskovalcev in turističnega gospodarstva v občini.

V nadaljevanju objavljamo rezultate anket vseh treh skupin deležnikov:

Rezultat anket s strani prebivalcev – Zelena shema slovenskega turizma

V postopku pridobivanja znaka Zelena destinacija – Green destination smo v občini Kanal ob Soči izvedli anketiranje prebivalcev. Prebivalci so imeli možnosti izpolnitve e-ankete. Anketo so lahko izpolnili fizično v Turistično informacijskem centru Kanal in preko društev ter lokalnih ponudnikov. Anketo je prejelo tudi vsako gospodinjstvo v lokalnem časopisu Most. Zbrali smo 154 anket.

Kar 86 % anketiranih prebivalcev podpira vključitev občine Kanal ob Soči v Zeleno shemo slovenskega turizma (11 % jih ne podpira, 3 % anketiranih je neopredeljenih). Večina (71 %) anketiranih prebivalcev podpira odločitev, da se občina razvija v smeri spodbujanja in razvoja turizma. Polovica anketiranih meni, da turizem vpliva na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše destinacije, in sicer da pomaga pri ohranjanju (45 %) oz. da pomaga pri izboljševanju (50 %).

Glede vključevanja prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma je največ anketiranih prebivalcev neopredeljenih (34 %), 25 % anketiranih prebivalcev je zadovoljnih, 17 % pa nezadovoljnih.

Več kot polovica (57 %) anketiranih meni, da ima lokalna skupnost korist od turizma in turistov. Korist od turizma in turistov ima 35 % anketiranih prebivalcev, 26 % pa je neopredeljenih.

Več kot polovica (60 %) anketiranih meni, da turizem pomaga pri izboljševanju kakovosti življenja v občini Kanal ob Soči.

Med prednosti, ki jih ima destinacija – občina Kanal ob Soči –, na področju turizma, v primerjavi z drugimi destinacijami, anketirani izpostavljajo naravno dediščino (75 %) in kulturno dediščino (53 %).

Preko anket smo pridobili veliko predlogov za izboljšanje turistične ponudbe na območju svoje destinacije, npr.:

−       več dogodkov,

−       ureditev dodatnih parkirišč,

−       ureditev prometa v Kanalu (obvoznica),

−       več gostinske ponudbe z lokalno hrano,

−       več prenočišč,

−       večja skrb za čisto okolje,

−       več poletnih dejavnosti (kolesarske, pohodniške poti, vodni športi),

−       urejanje okolja (gredic, parkov, čiščenje obrežij Soče),

−       večje sodelovanje s ponudniki,

−       ureditev državne kolesarske povezave Solkan–Tolmin (označitev trase),

−       povezovanje z zavodom Dolina Soče,

−       več promocije turizma (premalo promocije znamenitosti) in

−       razširitev ponudbe na hribovski del destinacije (Kanalski Kolovrat, Banjška planota).

Rezultat anket s strani obiskovalcev – Zelena shema slovenskega turizma

V postopku pridobivanja znaka Zelena destinacija – Green destination smo v občini Kanal ob Soči izvedli anketiranje obiskovalcev, ki je potekalo v poletni sezoni, ko našo destinacijo obišče največ obiskovalcev. Obiskovalce, tako tuje kot domače, smo anketirali osebno v Turistično informacijskem centru Kanal ali na dogodkih, nekaj anket smo pridobili tudi preko ponudnikov nastanitev. Obiskovalcem smo ponudili ankete v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku. Skupno je anketo izpolnilo 280 obiskovalcev, od tega 209 tujih in 71 slovenskih obiskovalcev.

Našo destinacijo je med anketiranimi obiskovalci prvič obiskalo 41 % obiskovalcev, drugič 21 %, 24 % pa večkrat.

Glavni motivi prihoda na našo destinacijo so bili naravna dediščina (62 %), kulturna dediščina (20 %), prireditve (15 %) ter gastronomska ponudba (12 %). Med drugimi odgovori, ki so jih navedli, pa so, da so nas obiskali mimogrede ali so našo destinacijo spoznali preko državne kolesarske povezave Bovec–Nova Gorica, ko so jo prekolesarili.

Z obiskom naše destinacije je bilo zelo zadovoljnih 49 %, zadovoljnih pa 34 %.

Pri vprašanju, kako so pripotovali na našo destinacijo, je 64 % anketiranih obiskovalcev odgovorilo, da so na našo destinacijo prispeli od doma, 23 % pa jih je prispelo v občino z drugih destinacij.

Za prihod na našo destinacijo je več kot polovica anketiranih obiskovalcev uporabila lastno prevozno sredstvo (62 %), 28 % jih je na destinacijo prispelo peš, 23 % pa s kolesom.

Na naši destinaciji je prespalo 51 % anketiranih. 49 % anketiranih je na naši destinaciji porabilo med 25 in 50 EUR, 34 % pa manj kot 25 EUR. 

Na vprašanje, kaj bi podaljšalo njihovo bivanje v občini Kanal ob Soči, so anketirani navedli pohodniške poti (42 %), kolesarske poti (35 %) ter prireditve (22 %). Kot druge razloge so navedli: več parkirišč, če bi imeli več časa, boljše vreme, gastronomsko ponudbo, manj prometa, plaže.

Rezultat anket s strani turističnega gospodarstva – Zelena shema slovenskega turizma

V postopku pridobivanja znaka Zelena destinacija – Green destination smo v občini Kanal ob Soči izvedli tudi anketiranje turističnega gospodarstva. Turistično gospodarstvo smo povabili k izpolnitvi ankete preko e-pošte, preko dogodka (posveta s ponudniki), stopili smo tudi osebno do ponudnikov. Ponudnikov v občini ni veliko, odziv je bil majhen. Zbrali smo le šest anket.

Ankete smo prejeli od gostinskih ponudnikov (45 %), ponudnikov nastanitev (35 %), ponudnika prevozov (10 %) ter organizatorja prireditev (10 %).

Vsi anketirani (100 %) podpirajo, da se je občina Kanal ob Soči vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma.

V organizaciji, v kateri delujejo, je kot vodja organizacije ali podjetja zastopana polovica žensk (50 %) in polovica moških (50 %).

Med zaposlenimi prevladujejo zaposleni s polnim delovnim časom (33 %) in s skrajšanim delovnim časom (17 %). Uporabljajo pa tudi sezonske delavce (17 %) ter pripravnike, študentskega ali dijaškega dela pa je 33 % (posledica turistične sezone v poletnih mesecih).

 77 % turističnega gospodarstva na destinaciji ni sprejelo nobenega od ukrepov varčevanja z vodo (npr. straniščne školjke z dvojnim sistemom splakovanja/pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim pritokom vode, kapljično namakanje vode …).100 % anketiranega turističnega gospodarstva ne uporablja reciklirane vode.

Med vire energije, ki jih uporabljajo, jih je 67 % anketiranih navedlo, da uporabljajo elektriko, 33 % pa lesna goriva, 40 % anketiranih uporablja obnovljive vire energije.

Pri podatkih o količini energije (v MWh) in o porabi vode ankete niso bile izpolnjene.

Glede uporabe razsvetljave z nizko porabo energije jih je 60 % odgovorilo pritrdilno, 40 % pa ne.

Večina anketiranih (86 %) ločuje različne vrste odpadkov, 14 % tega ne počne.

60 % anketiranih ni vključenih v sheme blaženja podnebnih sprememb. En ponudnik je pri shemah blaženja podnebnih sprememb navedel, da uporablja ekološko motorno vozilo.

83 % anektiranega turističnega gospodarstva ne sodeluje v ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe, 17 % jih sodeluje.

Pri vprašanju, ali je njihovo podjetje na »ranljivem območju«, jih je 40 % odgovorilo pritrdilno, 60 % pa jih meni, da niso na takem območju.

80 % anketiranih ne sodeluje pri ukrepih za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, varstva, ohranjanja in upravljanja krajine (npr. izobraževanje o okolju na naravnih območjih/življenjskih prostorih, sponzoriranje dejavnosti ali objektov v naravnih parkih itd.).

Pri 51 % ponudnikih v manj kot 10 % uporabljajo zunanje storitve (npr. pralnica, finančne storitve, vzdrževanje …), 17 % je takih, ki uporabljajo do 50 % storitev, ki jim jih zagotavljajo lokalni ponudniki, drugih 32 % pa uporablja zunanje storitve.

Pri vprašanju, kolikšen odstotek blaga, hrane in pijače, ki jih uporabljajo, izvira iz lokalnega okolja, je 50 % anketiranih navedlo, da manj kot 10 %, 15 % pa do 25 %. Drugih 35 % uporablja zunanje dobavitelje.

67 % anketiranih, od tega polovico le včasih, je pri nabavi blaga in hrane/pijače pozornih na njihov način izdelave/pridelave (npr. ekološko kmetijstvo), drugih 33 % pa ne.

Turistično gospodarstvo je lahko podalo predloge za izboljšanje trajnostnega razvoja občine Kanal ob Soči. Prejeli smo en odgovor s strani anketiranih, in sicer ureditev prometa in parkirišč.


Besedilo: Nika Testen

 

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi