Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

DANES
15°C
6°C
JUTRI
15°C
6°C
4762

Kakovost zraka v občini Kanal ob Soči v zimskem času: problematična zlasti individualna kurišča

Vse dosedanje meritve kažejo na to, da je kakovost zraka v okolici cementarne Salonit Anhovo na letni ravni dobra, kar je mogoče preveriti v letnih poročilih o kakovosti zraka Agencije RS za okolje (merilni postaji Morsko in Gorenje Polje). Izven kurilne sezone je kakovost zraka v okolici cementarne celo boljša kot v večini slovenskih krajev.


V času kurilne sezone pa je kakovost zraka slabša, kljub temu, da cementarna ne obratuje zaradi rednega letnega remonta. Individualna kurišča so torej v tem času ključni vir onesnaževanja zraka v občini Kanal ob Soči.


Kakovost zraka je mogoče preveriti na Agenciji RS za okolje, ki meritve od letošnjega leta na željo in pobudo krajanov dodatno izvaja tudi na merilni postaji v Desklah. Za primer: kakovost zraka v Desklah je bila dne 3. februarja 2021, ko peč za proizvodnjo klinkerja s so-sežigom ni obratovala, vidno slabša, kot v nekaterih večjih mestih po Sloveniji.  


SALONIT ANHOVO IMA ENO NAJOBSEŽNEJŠIH ZBIRK OKOLJSKIH PODATKOV


Salonit Anhovo z meritvami redno spremlja tako izpuste kot tudi kakovost zraka v svoji okolici. Vse meritve so pokazale, da je Salonit Anhovo pomembno znižal vplive na okolje. Ob tem pa tudi dosegel, da danes nima več največjega prispevka k obremenitvam zraka v občini Kanal ob Soči.


Nekaj ključnih podatkov:

  • Dejanske emisije cementarne so bistveno pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
  • Meritve PM10 kažejo, da so nivoji skladni s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).
  • V zunanjem zraku prispevki Salonita Anhovo pri benzenu znašajo 2 % izmerjene letne vrednosti benzena na reprezentančnem merilnem mestu v občini Kanal ob Soči (Tehniška univerza Gradec). Torej 98 % benzena v zraku izhaja iz drugih virov.
  • Tudi vse ostale merite težkih kovin, delcev PM 2,5, dušikovih oksidov, celo paleto organskih snovi, poliaromatskih ogljikovodikov, benzo(a)pirena, dioksinov, živega srebra in drugo potrjujejo ustrezno kakovost zraka.

V Salonitu Anhovo že šesto leto zapored zagotavljajo, da so trajne meritve na dimniku (meritve emisij) dostopne javnosti tudi preko spleta in prebivalcem preko dveh ekranov v Desklah in Kanalu. Po končanem remontu bo mogoče ponovno spremljati meritve na dimniku (trajne meritve emisij) na spletni strani Salonita Anhovo.  


Pri meritvah in raziskavah sodelujejo z najbolj priznanimi institucijami, kot so Kemijski inštitut, Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fakulteta, NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) Maribor, NLZOH Nova Gorica, Tehniška univerza Graz, C.P.G. Lab S.r.l. Italija v sodelovanju z univerzami v Genovi, Milanu in Torinu.


Povezave:

·      Letno poročilo o kakovosti zraka ARSO: https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost_letna.html

·      ARSO – spremljanje onesnaženosti zraka – urne in dnevne koncentracije (merilno mesto Deskle): https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/dnevne_koncentracije.html

·      Trajne meritve emisij – spletna stran Salonita Anhovo: https://www.salonit.si/trajnostni-razvoj/ekologija/trajne-meritve-emisij/Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi