Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
27°C
18°C
JUTRI
29°C
17°C
Deli
7342

Zaposlitve na občini preko javnih del

V program aktivne politike zaposlovanja, ki se izvaja preko Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, je vključena tudi občina Dobrova – Polhov Gradec, ki vsako leto preko programov za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih zaposli štiri javne delavce.

Zavod za zaposlovanje vsako leto izda Katalog programov javnih del, v katerem so opisani programi, za katere ob koncu leta izvede javno povabilo, ki je del izvajanja programa aktivne politike zaposlovanja. Svojo vlogo že več let zapored poda tudi Občina Dobrova – Polhov Gradec, ki preko tega za dobo dvanajstih mesecev redno delovno razmerje ponudi 4 javnim delavcem, pri čemer imajo prednost pri izboru kandidatov za vključitev v javna dela njeni občani. Letos je eden od njih občan občine Dobrova – Polhov Gradec, preostali pa prihajajo iz Ljubljane ali okolice. Sicer pa se v program javnih del za eno leto lahko vključijo vsi dolgotrajno brezposelni. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben drug program aktivne politike zaposlovanja. Ponovno vključitev v program je možna, če je od zadnje vključitve v program  minilo več kot 6 mesecev. Vsak zainteresirani kandidat pa lahko pridobi vse potrebne informacije pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer je prijavljen kot brezposelni.

 

Plača vir sredstev države in občine

Plača zaposlenih preko programov aktivna politika zaposlovanja je sestavljena iz deleža, ki ga prispeva Zavod za zaposlovanje ter občina. V občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti v obdobju januar-avgust 2017 do 9,0 % in kamor sodi z 6,1% brezposelnosti tudi občina Dobrova – Polhov Gradec, znaša delež zavoda pri financiranju plače za udeležence javnih del v letu 2018 55% plače udeleženca, preostali del pa pokrije občina sama. Zavod udeležencu programa poleg bruto plače krije tudi strošek zdravniškega pregleda, strošek prehrane med delom in strošek prevoza na delo. Plača udeležencev je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe usposobljenosti za delo ki ga opravlja v programu javnega dela.

Javni delavci skrbijo za urejenost cest in javnih površin

Katalog programov javnih del zajema vsa tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajalcu javnih del pri izvajanju njegove registrirane ali s predpisom oziroma z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za njihovo opravljanje. S programi javnih del naj bi se neposredno izboljševala kakovost in dostop do storitev izvajalca, ki so namenjene večjemu krogu uporabnikov ter prispevajo k splošni koristi širše skupnosti. Skladno s tem se Občina Dobrova – Polhov Gradec vselej prijavi na program Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. Upravičenci oziroma zaposleni preko javnih del tako opravljajo lažja fizična dela na javnih površinah v naseljih in po potrebi tudi izven naselij na območju občine, saj je občina pestra in bogata tudi z razvejanim cestnim omrežjem, avtobusnimi postajališči, zelenicami in parki, šolskimi in vrtčevskim okolišem ter otroškimi igrišči.

Nadja Prosen Verbič

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi