Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
22°C
9°C
JUTRI
20°C
8°C
Deli

Potrdili in se seznanili …

V prostorih občine je 5. junija potekala 5. redna seja občinskega sveta občine Dobrova - Polhov Gradec.

Občinski svetniki so sprva obravnavali spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta. O postopku obravnave postopka je poročala predsednica statutarno pravne komisije, ki je med drugim omenila, da je bil rok za javno razpravo celo podaljšan. Posebnih predlogov za spremembe in dopolnitve, z izjemo popravka, ki se zaradi novih pravil GDPR nanaša na snemanje občinskih sej, ni bilo. Tako so svetniki z večino in pridržkom treh oziroma dveh svetnikov sprejeli predloge in spremembe obeh dokumentov. Nadalje so obravnavali točko dnevnega reda, ki je bila na zadnji seji zaradi potrebne preučitve pravilnosti vodenja postopka umaknjena, in sicer imenovanje občinske volilne komisije. Predsednica statutarnopravne komisije je predstavila postopek, dejala je, da je bil vsem političnim strankam in listam ponovno dan poziv za predlaganje kandidatov, prav tako so bile s strani starih članov pridobljena pisna soglasja, na izvedbo preteklega postopka pa sta bili pridobljeni dve strokovni mnenji, ki govorita v prid ustrezni izvedbi postopka. Občinska volilna komisija je bila tokrat potrjena, iz sicer z enim pridržanim in enim glasom proti.

Pod točko 4 so svetniki soglasno potrdili vseh šest predlogov za prejem občinskih priznanj za leto 2019, ki bodo nagrajencem podeljena ob občinskem prazniku konec junija. Sledila je seznanitev svetnikov z letnim poročilom SU MIRED za leto 2018, ki ga je predstavil Dejan Stepančič. Ta je povedal, da medobčinski inšpektorat in redarstvo ostajata prisotna v osmih občinah, predstavil je številke glede opravljenega dela redarjev in inšpektorjev. Med drugim je povedal, da se spremlja pozitiven trend padanja hitrosti v naseljih oziroma umirjanja prometa. V razpravi je bilo podano svetniško vprašanje, ki se je nanašalo na nasip nasproti bencinske črpalke na Dobrovi, za katerega je predstavnik medobčinskega inšpektorata povedal, da je bila prijava podana in odstopljena pristojnemu državnemu inšpekcijskemu organu oziroma ministrstvu. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje glede zapadlih terjatev, kjer ni bil podan konkreten podatek, rečeno je bilo zgolj, da FURS v primerjavi s predhodnimi obstoječimi organi deluje veliko bolj učinkovito. Z letnim poročilom Našega časopisa je svetnike seznanil urednik Gašper Tominc, ki je med drugim povedal, da bo v letošnjem letu medobčinski časopis za okoli 10 odstotkov cenejši, saj je lansko volilno leto zaradi plačljivih oglasov prineslo nekaj več sredstev. Izpostavljeno je bilo vprašanje, zakaj tiskajo v Zagrebu in odgovor je govoril predvsem v prid ceni ter dobremu sodelovanju.

Pod točko Vprašanja in pobude svetnikov je bilo izpostavljeno vprašanje glede ukinitve enega oddelka vrtca v Polhovem Gradcu. Pojasnjeno je bilo, da so vsi na novo vpisani otroci v vrtec sprejeti, vendar so zadnje generacije manjše, zato je bil en oddelek ukinjen. Svetnik Košir je podal pobudo za vzpostavitev sistema spremljanja večjih investicij in projektov v občini, ki bi bil dostopen svetnikom, ki bi tako lahko občane informirali o trenutnem stanju. Odgovorjeno mu je bilo, da bo nova občinska spletna stran, ki je v pripravi, vsebovala tudi tekoče informacije o izvajanju najpomembnejših projektov, poročanje o teku investicij pa bo predstavljeno tudi na prvi naslednji seji občinskega sveta. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje glede sodelovanja občine in krajevnih skupnosti ter odloka o financiranju KS, ki se pripravlja in usklajuje. Župan je povedal, da obstajajo določena nestrinjanja, ki pa jih bodo skušali rešiti v korist vseh občanov in ne v korist posameznikov ali župana. Tudi tema vodovodov je bila ponovno izpostavljena, svetnike namreč zanima stanje na Dobrovi, kjer z vodovodom še upravlja krajevna skupnost. Župan je poudaril, da je treba zadeve urediti s predpisi in celotno zakonodajo ter to tudi upoštevati. Svetniki so bili seznanjeni, da župnik na Dobrovi odhaja, hkrati pa je bila občina zaprošena za prispevek, saj je gospod Golob na Dobrovi pustil pečat.

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi