Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
11°C
4°C
JUTRI
11°C
-1°C
Deli
6104

S 3. redne seje občinskega sveta

V sejni sobi je v sredo, 20. marca, potekala 3. redna seja občinskega sveta občine Dobrova - Polhov Gradec.

Sprejet proračun za 2019

Na seji so svetniki sprva obravnavali in na koncu tudi sprejeli Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019. Na pretekli seji je že bila opravljena splošna razprava ter sprejet sklep, s katerim je bil poslan predlog proračuna delovnim telesom občinskega sveta, krajevnim skupnostim in v petnajstdnevno javno razpravo z objavo na spletni strani, ki je trajala do vključno 7. marca. V tem času po poročilu župana Franca Setnikarja pripomb niso prejeli, so pa s strani vseh krajevnih skupnosti, razen Krajevne skupnosti Dobrova, prejeli pozitivno mnenje, s predlogom so se strinjala tudi pristojna delovna telesa. Manjša sprememba v predlogu se je pojavila zgolj na postavki državne ceste Ljubljana–Polhov Gradec, kjer bo občina morala opraviti svoj del, za katerega pa mora imeti zagotovljene sredstva, je pojasnil župan. Po mnenju župana je proračun občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019 uravnotežen, predvsem pa naravnan razvojno in v korist občanov.
"S proračunom je treba zagotoviti izpolnjevanje vseh zakonskih obvez, s tem povezanih preko 70 % sredstev, hkrati pa je preostali del usmerjen v porabo sredstev, ki so nujno potrebna za uresničitev zastavljenih ciljev," je pojasnil župan. Po besedah župana so pri načrtovanju tako na strani prihodkov, katerih vsota znaša 8.849.180 evrov, kot odhodkov, ki so ocenjeni na 8.707.610 evrov, skušali biti realni. Svetniki so v javni razpravi želeli pojasnila o nekaterih projektih. S strani svetnikov Liste za prihodnost je bilo izraženo mnenje, da proračuna ni mogoče sooblikovati, pač pa ga svetniki lahko le potrdijo ali zavrnejo, zaradi česar so se pri glasovanju vzdržali. Župan je na to odgovoril: "Ocenjujem, da je proračun dobro pripravljen, saj ta nastaja skozi celotno preteklo leto, predloge pa podajajo vsa delovna telesa in krajevne skupnosti, seveda so upoštevani le, če so izvedljivi. Treba se je zavedati, da vsaka sprememba, ki se vrši, mora biti obravnavana tako na strani odhodkov kot prihodkov. Torej je potrebno povedati, da v kolikor bi nekje vzeli, moramo argumentirati, kje lahko dodamo." Ob tem je povedal še: "Zavedamo se, da je potreb in želja več, kot jih je mogoče uresničiti, sredstev pa vedno manj."

Potreben nov koncesionar za opravljanje pomoči družini na domu

V nadaljevanju so svetniki sprejeli uradno prečiščeno besedilo odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec, Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Dobrova - Polhov Gradec. O slednjem je bila opravljena razprava in glede na dejstvo, da gre za novost, se tematika podrobneje obravnava v ločenem prispevku. Glede na dejstvo, da Center za socialno delo Ljubljana s 1. junijem zaradi reorganizacije zaključuje z opravljanjem javne službe pomoč družini na domu, ki jo je opravljalo tudi na območju občine Dobrova - Polhov Gradec, je občina dolžna izbrati novega izvajalca, za kar bo objavila javni razpis in poiskala pristojnega, ki bo še naprej nudil storitve za vsaj 32 obstoječih uporabnikov. Še pred objavo razpisa so svetniki morali potrditi odlok o načinu opravljanja pomoči družinam na domu v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Vezano na to so člani občinskega sveta izrekli negativno mnenje k predlogu cene pomoči na domu za leto 2019 ter niso izdali soglasja k dvigu, ki se nanaša še na obstoječega koncesionarja.

Novi člani komisij

Ponovno so svetniki obravnavali nekaj predlogov sklepov o ukinitvi javnega dobrega in jih tudi sprejeli, saj je v obravnavanih primerih šlo za zamenjave ali brezplačne prenose zemljišč v občinsko last. Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so občinski svetniki v komisijo za izdajanje glasila Naš časopis ponovno imenovali Uršo Sušnik in Roberta Kržiča, ki jima je potekel mandat. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Dobrova - Polhov Gradec so bili predlagani in imenovani: za predsednika Stanislav Dvanajščak, predstavnik občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec; Boris Kosi, predstavnik Policijske postaje Vič; Viljem Kovačič, predstavnik javnega zavoda OŠ Dobrova; Ilinka Kucler, predstavnica javnega zavoda OŠ Polhov Gradec; Jani Bartolj, predstavnik upravljavca občinskih cest; Branko Iljaš, predstavnik izvajalca javnega linijskega prevoza potnikov na integriranih linijah v občini; Dean Stepančič, predstavnik medobčinskega redarstva; Mojca Sečnik, predstavnica občinske uprave; Simona Kostrevc, predstavnica občinske uprave. V delovno skupino za spremljanje državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec pa so bili imenovani za predsednika Franc Rejec in za člane Bojan Demšar, Dušan Mes, Marjan Pograjc, Janko Božnar, Jure Dolinar. V razpravi glede slednje komisije je bil podan predlog, da se v komisijo vključijo ljudje, ki so neposredno vpleteni v dogajanje oziroma na območju poplavne varnosti živijo ter tako do pristojnih organov kot drugje pristopajo povezovalno in soglasno. Župan je zagotovil, da bo skupina z novimi člani še naprej vztrajala, da se na območju poplavne varnosti najprej opravijo ukrepi iz 1. faze uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.
Pri vprašanjih in pobudah je župan najprej obvestil svetnike, da so zaposleni v občinski upravi pripravili pisne odgovore na zastavljana vprašanja na pretekli seji, in sicer glede vodovodnih sistemov v občini, pridobljenih evropskih sredstvih ipd. Nekatere teme so posebej pojasnjene v ločenih prispevkih. Tokrat pa so svetniki druge člane obvestili in jih povabili na vseobčinsko čistilno akcijo 6. aprila; zastavljeno je bilo vprašanje, kdaj se lahko pričakuje zabojnike za papir po vseh gospodinjstvih. Župan je pojasnil, da v bližnji prihodnosti tega še ni pričakovati, saj je bil po njegovem mnenju projekt zastavljen preveč optimistično.

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi