Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
20°C
2°C
JUTRI
20°C
0°C
Deli
6757

Vremenske razmere ovirajo sanacijo gozdov

Za prve mesece letošnjega leta značilna velika nihanja temperatur, ki so visoko snežno odejo dobesedno stopila oziroma odplaknila čez noč, močno ovirajo sanacijo po decembrskem vetrolomu poškodovanih gozdov po vsej Sloveniji. Za priporočila lastnikom gozdov smo prosili vodjo krajevne enote na Zavodu za gozdove Republike Slovenije Roka Havlička.

Močan veter, ki je decembra lani prizadel različne dele države, je po zapisih nekaterih slovenskih medijev poškodoval drevje kar na polovici površine državnih gozdov. V družbi Slovenski državni gozdovi ocenjujejo, da bo treba posekati približno 1,1 milijona kubičnih metrov lesa, a nepredvidljive vremenske razmere sanacijo ovirajo. Tudi na območju občine Dobrova - Polhov Gradec škoda v gozdovih ni nič manjša.

Škoda v gozdovih na območju občine že sedaj večja od pol milijona

Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) je bilo v vetrolomu, ki je Slovenijo prizadel 11. in 12. decembra lani, na območju občine Dobrova – Polhov Gradec podrtega preko 10.000 m³ drevja, večinoma smreke. Če upoštevamo povprečno ceno hlodov iglavcev, ki je po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije lani znašala 57,08 EUR/m³, je vrednost tega lesa že sedaj večja od pol milijona evrov, pojasnjuje vodja krajevne enote na ZGS Rok Havliček, ki pravi, da se je ta ocena oblikovala na podlagi grobega terenskega pregleda pristojnih služb in informacij lastnikov gozdov. Navaja, da je veter tedaj večinoma podiral cela drevesa na južnih in grebenskih legah ter na plitvih tleh, in to praviloma posamično ali v šopih, predvsem pa drevje večjih dimenzij. Med bolj prizadeta območja izpostavi Potrebuježev, Petačev in Mačkov graben, Prošco, okolica Male vode ter višje izpostavljene lege v okolici Črnega vrha.

Nedokončana sanacija povzroča strah pred pojavom podlubnika

Lastniki gozdov in pristojne službe so se sanacije po vetrolomu lotili ustrezno in pravočasno. Čistili so gozdne ceste in gozdove, vse dokler je vreme to dopuščalo. Ekstremno nihanje temperatur, ki je sledilo v prvih mesecih novega leta in smo jim priča še danes, pa je posredno vplivalo na časovni potek sanacij. Januarska odjuga je zaradi razmočenih tal onemogočala odvoz lesa in tudi strojno sečnjo v gozdovih. Prav tako je razmočenost tal in dodatno deževje ponekod povzročalo poškodbe na gozdnih cestah, celo plazove. Zato na ZGD poudarjajo, da je izjemno pomembno, da lastniki čim prej skrbno pregledajo svoje gozdove in pravočasno zagotovijo sanitarni posek ter odvoz hlodovine v predelavo, sicer obstaja velika nevarnost ponovne namnožitve podlubnikov ob pomladanski otoplitvi, kar pa bi lahko povzročilo še večjo ekonomsko škodo. 

ZGS svetuje in opozarja

Po zagotovilu pristojnega lahko lastniki gozdov z deli začnejo tudi pred izdajo odločbe ZGS, vendar morajo v tem primeru prej o začetku del obvestiti krajevno pristojnega revirnega gozdarja, pri katerem bodo dobili tudi vse dodatne informacije. Ni odveč opozorilo, da je posek polomljenih in prevrnjenih dreves izredno nevarno opravilo, zato Havliček priporoča, naj se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to dobro usposobljeni in opremljeni, sicer naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce. Po končanih delih so lastniki dolžni v roku treh dni obvestiti revirnega gozdarja o izvedenih sanacijskih ukrepih.

Revirni gozdarji obveščajo o potrebnih sanacijah oziroma ukrepajo drugače

Vodja krajevna enote ZGS pojasnjuje, da vsakršna komunikacija lastnikov gozdov poteka preko revirnih gozdarjev, ki so imenovani in pristojni na določenem območju. Njihove naloge so med drugim tudi sodelovanje z lastniki gozdov; vzdrževanje mej; izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov; izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v zvezi s tem; izvajanje nalog nadzora v gozdnem prostoru; zbiranje podatkov in informacij, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil ipd. Iz tega izhaja, da večino dela revirni gozdarji opravljajo na terenu, od koder dnevno obveščajo lastnike o potrebnih sanacijskih delih. V ta namen je bilo v zadnjem času izdanih že preko 200 odločb navaja Havliček in opozarja, da lastnikom gozdov, v kolikor pravočasno ne opravijo naloženih del, lahko gozdarska inšpekcija izreče kazen v višini 400,00 EUR, temu pa lahko sledi še izvršba po drugi osebi, ki ponovno predstavlja dodaten strošek.

Odgovornost lastnikov gozdov do svoje zemlje je izredno potrebna, pa naj si bo zaradi nepotrebnih finančnih stroškov, posebej pa zaradi odgovornosti do zdravja gozdov, ki so slovensko bogastvo in vir preživetja, razvoja, sprostitve in podobnega.

Nadja Prosen Verbič
foto: npv

 

 

Kontaktni podatki revirnih gozdarjev:

revir Horjul: Vinko Maček, 041 657 272, vinko.macek@zgs.si

revir Dobrova: Andrej Petrič, 041 657 271, andrej.petric@zgs.si

revir Polhov Gradec: Jernej Rednak, 041 657 262, jernej.rednak@zgs.si

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi