Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
6°C
-2°C
SRE.
6°C
-3°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Datum objave: 21. 07. 2020
Številka razpisa: 3520-0005/2020

Predmet razpisa sta dve sproščeni stanovanji na območju občine Dobje. Stanovanji se nahajata na naslovu Dobje pri Planini 21, stanovanje št. 2 in stanovanje št. 3.

 

Stanovanje se bo upravičencu oddalo v najem po izvedbi javnega razpisa po vrstnem redu prednostne liste. Ta razpis je namenjen tistim upravičencem, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila varščine.

 

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so: 

  • državljanstvo Republike Slovenije; 
  • da imajo na dan objavljenega razpisa neprekinjeno prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Dobje najmanj 5 let; 
  • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino; 
  • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja; 
  • da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v točki 2.2. člena tega pravilnika; 
  • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka. 

 

Razpisni rok traja od 21. 7. 2020 do vključno 21. 8. 2020 do 12. ure. Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi oddajte v zaprti kuverti s pripisom: “Prijava na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Dobje” na naslov Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini do vključno 21. 8. 2020 osebno ali po pošti.

 

Več o razpisu si lahko preberete v prilogi. Prav tako sev prilogi nahajajo obrazci.

 

 

Občina Dobje

Občinska uprava

Všečkaj objavo