Logo MojaObčina.si
JUTRI
17°C
14°C
NED.
20°C
11°C
Oceni objavo

AJPES - Poslovanje družb in podjetnikov v občini Cerklje na Gorenjskem v letu 2022

V Poslovni register Slovenije je bilo konec leta 2022 vpisanih 964 poslovnih subjektov s sedežem v občini Cerklje na Gorenjskem, od tega 276 družb, 2 zadrugi, 529 samostojnih podjetnikov, 3 pravne osebe javnega prava, 28 pravnih oseb zasebnega prava, 70 društev in 56 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane oz. s predpisom določene dejavnosti. AJPES je do konca marca 2023 prejel 264 letnih poročil družb in 257 letnih poročil podjetnikov s sedežem v občini Cerklje na Gorenjskem.

Družbe so v lanskem letu delo nudile 3.097 zaposlenim in so kot celota poslovale uspešno. Ustvarile so 694,2 mio evrov prihodkov, čisti prihodki od prodaje na domačem trgu so znašali 318,2 mio evrov in so se v primerjavi z letom 2021 povečali za 8 odstotkov. Na tujem trgu je bilo doseženih 357,9 mio evrov čistih prihodkov od prodaje. Polovico vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu, so dosegle družbe iz dejavnosti prometa in skladiščenja. Čisti dobiček je lani ustvarilo 200 družb, znašal je 32,4 mio evrov in se je glede na leto 2021 povečal za 24 odstotkov.

Vsak zaposleni v cerkljanskih družbah je v povprečju ustvaril 66.173 evrov neto dodane vrednosti, kar družbe po tem kriteriju uvršča na tretje mesto v gorenjski regiji in 9.828 evrov neto čistega dobička. Lanska povprečna mesečna obračunana bruto plača je znašala 2.525 evrov in je bila za 486 evrov višja od povprečja gorenjske regije.

Podjetniki so zaposlovali 263 oseb, v tem podatku nosilci dejavnosti oz. lastniki niso zajeti. Ustvarili so 50,3 mio evrov prihodkov. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu so znašali 44,6 mio evrov, 17 odstotkov več kot v letu 2021, na tujih trgih pa 5,3 mio evrov, 29 odstotkov več kot v letu 2021. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 45.175 evrov, na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene pa 22.854 evrov. Največ čistih prihodkov od prodaje je ustvarilo 49 podjetnikov iz predelovalne dejavnosti. V tej dejavnosti je bilo zaposlenih 98 oseb. Povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih v občini je znašala 1.374 evrov in je bila občutno nižja kot pri družbah.

Poslovanje gospodarskih družb in podjetnikov za leto 2022 lahko preverite na spletnem portalu www.ajpes.si v zavihku JOLP. Na osnovi letnih poročil za leto 2022 je AJPES vsem gospodarskim subjektom pripisal nove bonitetne ocene S.BON AJPES. To oceno lahko pridobijo tudi podjetniki-normiranci, ki sicer letnih poročil na AJPES ne predlagajo.

AJPES, Izpostava Kranj

Oglejte si tudi