Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
11°C
JUTRI
25°C
11°C
Oceni objavo

Občina Brežice posebno pozornost namenja starejšim občanom

Starejši predstavljajo številčen in pomemben del družbe, ki ima vse bolj aktivno vlogo. S tem postaja vse bolj široka tudi ponudba dejavnosti in storitev, ki so posebej prilagojene željam in potrebam starejših ter prispevajo k njihovi kakovosti življenja. Občina Brežice se po deležu občanov, starejših od 65 let, uvršča med starejše občine v Sloveniji. V občini je bilo po podatkih Statističnega urada RS v letu 2023 5.752 občanov, ki so dopolnili 65 in več let, kar predstavlja 23,6 % vseh občank in občanov (v Sloveniji je delež državljanov starejših od 65 let 21,6 %). Zato v občini Brežice na področju socialnega varstva posebno pozornost namenjamo skupinam starejših. Izvajani ukrepi in naloge so tako zakonske obveznosti kot tudi ukrepi, za katere se občina odloča z namenom, da prispeva k višji kakovosti življenja starejših v občini.

Na letni ravni brežiška občina namenja dobrih 1,08 milijona evrov proračunskih sredstev za programe, namenjene starejšim, in za sofinanciranje storitev za starejše (oskrbnine v zavodih, pomoč na domu, e-oskrba, ipd.)

Že uveljavljeni programi za starejše, ki jih podpira občina:

 • Letni programi treh društev upokojencev s poudarkom na programu Starejši za starejše; podatki za 2023 -  Društvo upokojencev Brežice (št. vključenih občanov v letu 2023: 3.719, št. prostovoljcev v letu 2023: 201), Društvo upokojencev Bizeljsko (št. vključenih občanov v letu 2023: 353, št. prostovoljcev v letu 2023: 15) in Društvo upokojencev Dobova-Kapele (št. vključenih občanov v letu 2023: 890, št. prostovoljcev v letu 2023: 37)
 • Program Šola zdravja, kjer enota deluje v občini Brežice od leta 2017; v 2023 je bilo aktivno vključenih 154 občanov.;
 • Program Večgeneracijskega centra Brežice; v letu 2023 je bilo v programe vključenih 528 udeležencev, od tega 13 prostovoljcev.;
 • izvajanje programa Sopotniki;
 • podpora programov ostalih nevladnih organizacij (društev, klubov, …) v katere se vključujejo starejši občani na področju kulture, športa, turizma.

Program Sopotniki omogoča starejšim občanom brezplačne prevoze

V letu 2023  je 13 aktivnih prostovoljcev opravilo 1.045 prevozov (53 % rast števila prevozov glede na leto 2022); oddelanih je bilo 1.794 prostovoljskih ur in prevoženih je bilo skupaj 37.529 kilometrov. V bazi uporabnikov je bilo konec decembra 2019 239 uporabnikov, konec decembra 2023 pa beležimo skupno število uporabnikov 528 starejših občanov.

V avgustu 2023 smo zagotavljali prevoze z dodatnim avtomobilom, s katerim smo uspeli znatno povečati obseg dela. Že v prvem mesecu je število prevozov poskočilo iz 60 oz. 70 na 92, v naslednjem mesecu smo zabeležili 109 prevozov, ob koncu leta pa smo naredili že več kot 120 prevozov mesečno. Z dodatnim avtomobilom smo mesečno prevozili približno 1500 km in na cesti preživeli dodatnih 50 do 100 prostovoljskih ur..

Sofinanciranje storitev za starejše:

 • Občina Brežice sofinancira institucionalno varstvo nameščenim osebam glede na njihov socialni položaj (v letu 2019 je bilo 85 oskrbovancev, v letu 2023 je bilo 93 oskrbovancev – domovi za starejše in drugi socialno varstveni zavodi);
 • občina sofinancira socialno varstveno storitev  pomoč na domu (v letu 2019 je bilo 89 oseb upravičenih do sofinanciranja pomoči na domu, v letu 2023 pa smo beležili povprečno mesečno 95 uporabnikov);
 • subvencije za socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma.

Usmeritve Občine Brežice na področju skrbi za starejše v letih 2024 in 2025 so:

 • krepitev pomoči na domu;
 • izdelava Strategije za starejše v občini z akcijskim načrtom, ki bo oblikovana na konceptu aktivnega staranja, ki poudarja aktivnost in ustvarjalnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovanje ter solidarnost;
 • spodbujanje izvajanja socialnega servisa s celostno podporo starejšim in odzivu na njihove potrebe za podaljševanje bivanja na domu v domačem okolju;
 • povezovanje podpornih storitev za starejše znotraj objekta Večgeneracijskega centra;
 • krepitev aktivnosti za vključevanje v e-oskrbo;
 • izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Oglejte si tudi